Mirela Mazurkiewicz

Mirela Mazurkiewicz

Nowa Trybuna OpolskaOpole

Na co dzień zajmuje się sprawami społecznymi, starając się rozwiązać problemy na pozór nie do rozwiązania. Relacjonuje procesy sądowe. Konsekwentnie upomina się o prawa zwierząt.