Lucyna Sokołowska, członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego, trafiła do grona specjalistów, zasiadających w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST).

Komisja stanowi forum rządowo-samorządowe, które ma określać wzajemne relacje obu stron, zajmuje się też problemami samorządów i ich funkcjonowaniem w takim zakresie, na jaki wpływ ma Komisja Europejska.

W komisji zasiadają: minister, w którego gestii jest administracja publiczna, 11 przedstawicieli, powoływanych przez premiera rządu oraz samorządowcy wyznaczeni przez ogólnopolskie organizacje samorządu terytorialnego. Do KWRiST Lucyna Sokołowska została rekomendowana przez Związek Powiatów Polskich.

– Moim głównym zadaniem w komisji będzie analizowanie i opiniowanie aktów prawnych i normatywnych – wyjaśnia swój nowy zakres zadań. - Będę się starała także o to, aby kontakty między samorządowcami i przedstawicielami rządu były skuteczne i przynosiły wymierne efekty dla lokalnych społeczności.

Lucyna Sokołowska pracuje w samorządzie różnych szczebli (gminnym, powiatowym i wojewódzkim) od 12 lat. Głównie zajmowała się audytem i kontrolą, funkcję członka Zarządu Powiatu Rzeszowskiego pełni od 2006 r.

Dla starosty Józefa Jodłowskiego awans jego podwładnej jest prestiżowy nie tylko dla niej, ale również rzeszowskiego starostwa i powiatu.

- To dowód na to, że nie miejsce zamieszkania jest istotne podkreśla. - Ważne są kompetencje i wiedza. Cieszy zatem, że wybór padł na osobę, która pracuje na rzecz powiatu rzeszowskiego. Poza tym zawsze cieszę się z tego, gdy ktoś z naszego regionu odnosi w Polsce sukces. Jest to przecież zauważalny przykład promocji naszej małej Ojczyzny.

Decyzje i rozstrzygnięcia podejmowane przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, w której zasiada Sokołowska, mają istotne znaczenie dla mieszkańców całego kraju. W Polsce funkcjonuje 314 powiatów, które skupiają od kilku do kilkunastu sąsiadujących ze sobą gmin oraz 66 miast na prawach powiatu.