Bóbrka- najstarsza w świecie kopalnia ropy naftowej

Artykuł sponsorowany Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza
W południowo-wschodnim zakątku Podkarpacia, w maleńkiej miejscowości Bóbrka istnieje miejsce, które fascynuje i zachwyca. W miejscu pradawnej puszczy karpackiej w 1854 r. powstała kopalnia ropy naftowej, która od ponad 160 lat jest eksploatowana. Dzięki farmaceucie i późniejszemu przedsiębiorcy naftowemu- Ignacemu Łukasiewiczowi oraz Tytusowi Trzecieskiemu i Karolowi Klobassie rozpoczęto wydobycie ropy naftowej, które trwa nadal!

Dla ocalenia perły dziedzictwa naftowego, w 1961 r. na terenie najstarszej w świecie kopalni ropy naftowej założono Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza. Placówka powstała, aby zachować i ochronić przed zniszczeniem autentyczne budynki, maszyny, urządzenia, narzędzia, dokumenty o polskim przemyśle naftowym.

W 2019 r. XIX kopalnia została uznana za obiekt niezwykle ważny dla historii polskiego narodu i ogłoszona przez Prezydenta RP – Pomnikiem Historii !

Najcenniejszymi, najbardziej niesamowitymi zabytkami są XIX. kopanki ropne: „Franek” i „Janina”. Studnie te, pomimo upływu wielu lat nadal są aktywne, a zaglądając do ich wnętrza możemy zobaczyć wzburzone lustro ropy. W Bóbrce możemy zapoznać się z metodami wydobycia płynnego, czarnego złota oraz zobaczyć, poczuć a nawet dotknąć prawdziwego oleju skalnego- ropy naftowej.

Sercem muzeum jest kamienny obelisk, potwierdzający założenie kopalni w 1854 r., co czyni ją najstarszą w świecie, nadal działającą kopalnią ropy naftowej.

Niezwykle ciekawymi reliktami industrializacji są oryginalne budynki kopalnianej kuźni i warsztatu, gdzie poznamy warunki pracy kowala, a także oglądniemy najstarsze urządzenia mechaniczne, jakie były stosowane do naprawy narzędzi wiertniczych. Dla lepszego zrozumienia specyfiki funkcjonowania warsztatu obejrzymy multimedialną projekcję, która przywoła duchy dawnych robotników, aby wyjaśnili arkana swojej pracy.

Na ścieżce zwiedzania nie może zabraknąć tzw. „Domu Łukasiewicza”, który został zaaranżowany w niezwykle ciekawy sposób. Klimatyczne sale, dzięki nowym technologiom zamieniają się w kapsuły czasu, które przenoszą turystów do XIX. apteki oraz do laboratorium na spotkanie z samym Ignacym Łukasiewiczem!

Muzeum w Bóbrce podążając za najnowszymi trendami i pragnąc sprostać oczekiwaniom turystów realizuje nowe projekty, które w barwny sposób uzupełniają dotychczasowe wystawy. W ostatnim czasie w Bóbrce powstały ekspozycje, które w znakomity sposób uzupełniły te, które istniały od wielu lat. Po obejrzeniu najstarszej części obiektu- XIX. kopalni czas powrócić do teraźniejszości i czasów, które nie są aż tak odległe.

W nowoczesnym, niezwykle atrakcyjnym architektonicznie budynku Pawilonu wystawowego znajduje się widowiskowa i medialna realizacja - sala badań, wydobycia i rozsyłu gazu ziemnego. Głównym celem ekspozycji jest pokazanie w prosty i przystępny sposób całego procesu wykorzystania gazu ziemnego od momentu rozpoczęcia badań geofizycznych, geologicznych, poszukiwań, wydobycia po dystrybucję i odbiór docelowy. A wszystko za pomocą nowoczesnych form muzealnych!

Bobrzecka placówka dbając o XIX. relikty przemysłowe stara się rozwijać i stwarzać nowe, atrakcyjne obszary. Zapraszamy do odwiedzin Muzeum w Bóbrce. Tylko tutaj przeniesiemy się do dawnych czasów, kiedy polskie ziemie zajmowały jedno z czołowych miejsc pod względem wydobycia ropy naftowej. Tylko tutaj, poznamy zbiory zabytków techniki dokumentujących historię przemian przemysłu naftowego i gazowniczego, stanowiących bogate dziedzictwo myśli inżynierskiej i materialne świadectwo działalności człowieka związane z wytwórczością, produkcją i techniką. Historia świetności dawnej kopalni i unikalna lokalizacja bobrzeckiego Muzeum sprawiają, iż nie ma równego na całym świecie!

Dodaj ogłoszenie