Chcesz z powodzeniem wejść na rynki zagraniczne? Skorzystaj z funduszy europejskich

Materiał informacyjny PARP
Wielu przedsiębiorców mogłoby z powodzeniem oferować swoje produkty lub usługi nie tylko w Polsce, ale i na międzynarodowym rynku. Często brakuje im jednak na taką ekspansję swojej działalności środków, wiedzy i właściwych kontaktów. Z pomocą przychodzi program „Internacjonalizacja MŚP”, do którego nabór prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Firmy mogą uzyskać nawet 800 tys. zł, które można przeznaczyć m.in. na usługi doradcze czy udział w międzynarodowych targach i wystawach. Do podziału jest aż 50 mln zł.

Konkurs jest skierowany do firm z siedzibą lub oddziałem na terenie Polski Wschodniej, czyli w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim.

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy z tego terenu, ubiegający się o dofinansowanie kosztów wprowadzenia produktów lub usług na nowe rynki zagraniczne, mogą otrzymać nawet 800 tys. zł ze środków unijnych w ramach Programu Polska Wschodnia. Nabór wniosków rozpoczął się 4 sierpnia i potrwa do 7 września.

Środki unijne mogą otrzymać te firmy z sektora MŚP, które posiadają co najmniej jeden produkt lub usługę o potencjale do rozwoju na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym. Kolejnym warunkiem jest siedziba lub oddział firmy w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim.

- Maksymalna kwota dofinansowania projektu to 550 tys. zł w przypadku, gdy firma wybierze rynek z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Ci, którzy zdecydują się na co najmniej jeden rynek docelowy internacjonalizacji spoza tych regionów, mogą liczyć nawet na 800 tys. zł – mówi Joanna Wójcicka, ekspert z Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w PARP. Wsparcie może wynieść do 85 proc. wartości projektu, co oznacza, że wkład aplikującej firmy to co najmniej 15 proc. całkowitego kosztu.

Realizacja projektu powinna rozpocząć się najpóźniej do 6 miesięcy od złożenia wniosku, a sam projekt powinien trwać nie dłużej niż 24 miesiące.

Na co trzeba przeznaczyć dofinansowanie? Firmy powinny je rozdysponować na przygotowanie do umiędzynarodowienia działalności. Może to obejmować więc koszty usług doradczych, a także udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych. W ramach konkursu można również pokryć koszty nabycia środków trwałych, materiałów reklamowych czy tłumaczenia tekstów.

Zmiany z korzyścią dla beneficjentów programu

W tym roku w konkursie organizowanym przez PARP wprowadzono korzystne zmiany dla wnioskodawców. Przede wszystkim koszty udziału w targach i misjach gospodarczych mogą stanowić więcej niż 49 proc. kosztów projektu.

W związku z trwającą pandemią COVID-19, wdrożone zostały także dodatkowe możliwości dla projektów rozliczanych na podstawie tzw. kosztów rzeczywistych. Pomimo odwołania imprez targowych, za „kwalifikowalne” uznawane będą wydatki wcześniej poniesione przez przedsiębiorców, tj. koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłata rejestracyjna za udział w wydarzeniu, opłata za wpis do katalogu targowego, koszty organizacji stoiska wystawowego i reklamy w mediach targowych, a także koszty transportu, ubezpieczenia osób i eksponatów oraz koszty podróży służbowych pracowników (np. zaliczki rezerwacji hotelu). Za kwalifikowalne będą uznawane również koszty udziału w odwołanych szkoleniach.

PARP wydłużyła również terminy dostarczenia wyjaśnień lub poprawy wniosków przez wnioskodawcę, oceny wniosków czy rozstrzygnięcia każdej z rund konkursu.

– Eksport to dobry sposób na rozwój przedsiębiorstwa. Często jest nawet jedyną drogą rozwoju. Wiele firm, szczególnie tych z mniej rozwiniętej części Polski , nie może jednak na nią wejść przez brak doświadczenia i środków na zbadanie nowych rynków i wejście na nie ze swoją ofertą.. Program został skonstruowany tak, by jak najefektywniej pomóc takim przedsiębiorcom rozwinąć skrzydła – podkreśla Joanna Wójcicka z PARP.

Wszelkie dodatkowe informacje i dokumenty potrzebne do złożenia wniosku można znaleźć na stronie www.parp.gov.pl

*

Materiał oryginalny: Chcesz z powodzeniem wejść na rynki zagraniczne? Skorzystaj z funduszy europejskich - Echo Dnia Świętokrzyskie

Dodaj ogłoszenie