Cisna, Czudec, Przeworsk i Rzeszów najlepsze w Powszechnym Spisie Rolnym

Artykuł sponsorowany GUS
Cisna, Czudec, Przeworsk i Rzeszów to gminy (sklasyfikowane w czterech kategoriach) na Podkarpaciu, w których największy odsetek gospodarstw rolnych spisał się przez internet w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. 123 RF
Cisna, Czudec, Przeworsk i Rzeszów to gminy (sklasyfikowane w czterech kategoriach) na Podkarpaciu, w których największy odsetek gospodarstw rolnych spisał się przez internet w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Zwycięzców rankingu, zorganizowanego przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie i „Nowiny“, nagrodzimy statuetkami „Izydor“.

Powszechny Spis Rolny 2020 trwał od 1 września do 30 listopada w całej Polsce. To największe i najważniejsze badanie rolnictwa, przeprowadzane co 10 lat, którego wyniki służą do kreowania programów rozwojowych rolnictwa i obszarów wiejskich.

W woj. podkarpackim mamy ponad 138 tys. gospodarstw rolnych. Na 160 gmin podkarpackich gmin (miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich) w 77 spisało się 100 procent rolników. W kolejnych 16. gminach spisało się 99,9 proc. rolników, a w następnych 8 gminach spisało się 99,8 proc. gospodarzy. Tylko w 18 gminach rolnicy, którzy się nie spisali, stanowili więcej niż 1 proc. W najsłabszej pod tym względem gminie odsetek spisanych rolników wyniósł 96,2 proc.

Zebrane dane pozwolą na szeroką analizę zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich lat. Na ich podstawie będą mogły powstawać nowe projekty rozwojowe dla polskich rolników i terenów wiejskich uwzględniające także specyfikę rozdrobnionego podkarpackiego rolnictwa.

W woj. podkarpackim większość gospodarzy spisała się telefonicznie lub przez Internet. Duża w tym zasługa samorządowców, szczególnie prezydentów miast, burmistrzów i wójtów, którzy zachęcali właścicieli gospodarstw rolnych w swoich miastach i gminach do spisywania się przez internet.

Kategoria I - gminy wiejskie o liczbie gospodarstw do spisu poniżej 800
miejsce /gmina udział samospisu

 • 1. Cisna 71,2
 • 2. Krasiczyn 39,6
 • 3. Lutowiska 32,3
 • 4. Besko 32,1
 • 5. Jaśliska 29,4
 • 6. Krasne 28,4
 • 7. Lubenia 26,4
 • 8. Gać 26,1
 • 9. Jasienica Rosiel. 24,3
 • 10. Chłopice 23,8

Kategoria II - gminy wiejskie o liczbie gospodarstw do spisu powyżej 800
miejsce /gmina udział samospisu

 • 1. Czudec 33,3
 • 2. Markowa 31,7
 • 3. Trzebownisko 31,4
 • 4. Tryńcza 28,5
 • 5. Łańcut 27,7
 • 6. Gorzyce 27,6
 • 7. Żurawica 25,6
 • 8. Białobrzegi 25,3
 • 9. Świlcza 24,4
 • 10. Orły 24,0

Kat. III - gm. miejskie i miejsko-wiejskie o liczbie gospodarstw do spisu poniżej 1000
miejsce /gmina udział samospisu

 • 1. Przeworsk 32,1
 • 2. Krosno 32,0
 • 3. Łańcut 29,7
 • 4. Stalowa Wola 29,5
 • 5. Przemyśl 27,1
 • 6. Jasło 26,5
 • 7. Lubaczów 26,4
 • 8. Leżajsk 26,0
 • 9. Nowa Dęba 25,4
 • 10. Dębica 24,7

Kat. IV - gm. miejskie i miejsko-wiejskie o liczbie gospodarstw do spisu powyżej 1000
miejsce /gmina udział samospisu

 • 1. Rzeszów 31,5
 • 2. Brzozów 26,8
 • 3. Boguchwała 25,0
 • 4. Tarnobrzeg 24,2
 • 5. Sędziszów Młp. 23,0
 • 6. Kolbuszowa 20,3
 • 7. Ustrzyki Dolne 20,0
 • 8. Strzyżów 19,9
 • 9. Przecław 19,5
 • 10. Kańczuga 18,9

W Bieszczadach spisali się na medal

Kategoria I - gminy wiejskie o liczbie gospodarstw do spisu poniżej 800. I miejsce zajęła gmina Cisna z wynikiem 71,2 proc. spisanych przez internet.

- Oczywiście bardzo się cieszymy. Jesteśmy tym rezultatem nieco zaskoczeni, bo Internet w naszej gminie działa przeciętnie. Świadczy to bardzo dobrze o naszych rolnikach, którzy, jak widać, wcale nie są wykluczeni cyfrowo i którzy odpowiedzialnie podeszli do obowiązku podania potrzebnych danych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego

- podkreśla Małgorzata Gucwa, sekretarz Gminy Cisna.

Część obszaru gminy leży na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, a reszta znajduje się w granicach Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego. Użytki leśne stanowią blisko 90 proc. powierzchni gminy, a użytki rolne to tylko ok. 5 proc. Gminę tworzą sołectwa: Cisna, Kalnica, Przysłup, Smerek, Strzebowiska, Wetlina i Żubracze.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą najczęściej deklarują: działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (31 proc.) oraz rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (22 proc.).

- Wysyłaliśmy zawiadomienia i zapraszaliśmy rolników, aby spisali się przez Internet. Informowaliśmy też o konkursach, w urzędzie było stanowisko do zrobienia samospisu. W szkole i przedszkolu były konkursy plastyczne na temat spisu. Atmosfera była sprzyjająca i nasi rolnicy spisali się bardzo dobrze

- dodaje Piotr Karabin, koordynator ds. spisu w Gminie Cisna.

Zachęty i apele podziałały na rolników

Kategoria II - gminy wiejskie o liczbie gospodarstw do spisu powyżej 800. 1. miejsce zajęła gmina Czudec z wynikiem 33,3 proc. spisanych przez internet

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że w ramach rankingu gmin w Powszechnym Spisie Rolnym utrzymaliśmy pierwsze miejsce. Rywalizacja trwała do ostatnich godzin

- mówi Andrzej Ślipski, wójt gminy Czudec.

I dodaje, że jeszcze przed rozpoczęciem spisu rolnego we wszystkich sołectwach ( Babica, Czudec, Nowa Wieś, Przedmieście Czudeckie, Pstrągowa, Pstrągowa Wola, Wyżne i Zaborów) odbywały się spotkania na temat funduszy sołeckich. Na każdym spotkaniu wójt informował o spisie rolnym.

- Mówiłem, że można będzie się spisać przez telefon, że będzie też stanowisko do spisania się w gminie, że będzie u nas również biuro spisowe i troje rachmistrzów, ale najlepszą formą będzie spisanie się przez Internet

- mówi wójt Ślipski.

Napomnienia i zachęty podziałały, w czym również zasługa gminnego biura spisowego, urzędników i sołtysów, bo rolnicy wzorowo się spisali.

Czudec to najbardziej zaludniona gmina powiatu strzyżowskiego. W ostatnim czasie udało się zbudować okazałą obwodnicę Czudca. Kolejny duży projekt w gminie to „Kompleksowa rewitalizacja na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” zostanie wykonany nowy budynek Centrum bezpieczeństwa i integracji społecznej oraz rewitalizacja rynku w Czudcu. Wartość projektu to 6,6 mln zł, z czego dofinansowanie to prawie 4,5 mln zł.

Mamy rolników na miarę XXI wieku

Kat. III - gminy miejskie i miejsko-wiejskie o liczbie gospodarstw do spisu poniżej 1000. Pierwsze miejsce zajęło miasto Przeworsk z wynikiem 32,1proc. spisanych przez internet.

[lista]

- To dla wszystkich mieszkańców miłe zaskoczenie - mówi Leszek Kisiel, burmistrz Przeworska, pełniący w czasie spisu funkcję Gminnego Komisarza Spisowego. - Zajęcie przez Przeworsk I miejsca w III kategorii to zasługa zdyscyplinowanych przeworskich rolników. Spisali się na medal i udowodnili, że są rolnikami na miarę XXI wieku - skomputeryzowanymi i świadomymi cyberprzestrzeni

- dodaje burmistrz.

Część rolników skorzystała ze stanowiska komputerowego do samospisu w Powszechnym Spisie Rolnym 2020, które udostępniono w urzędzie miasta. W większości jednak rolnicy spisywali się przy pomocy własnego sprzętu.

- Wszystkim mieszkańcom miasto zapewnia dostęp do Internetu, mając na uwadze potrzebę walki z wykluczeniem cyfrowym. Dzięki przystąpieniu naszego samorządu do programu WiFi4EU przeworszczanie mogą już korzystać z bezpłatnego połączenia Wi-Fi w miejscach publicznych

- podkreśla z dumą burmistrz Kisiel.

Z Wi-Fi mogą korzystać też osoby odwiedzające miasto. W sumie w Przeworsku działa 11 hotspotów, 9 zewnętrznych i 2 wewnętrznych, do tego wifi Przeworsk Free.

- Gratuluję przeworskim rolnikom i życzę wszelkiej pomyślności - dodaje Leszek Kisiel, burmistrz Przeworska.

Rzeszów też ma swoich rolników

Kategoria IV - gm. miejskie i miejsko-wiejskie o liczbie gospodarstw do spisu powyżej 1000. Pierwsze miejsce zajął rzeszów z wynikiem 31,5 proc. spisanych przez Internet.

- Jest nam miło, że nasi rolnicy, spisując się przez Internet, zajęli w swojej kategorii 1. miejsce. Stolica Podkarpacia wciąż powiększa się, poprzez przyłączanie kolejnych obszarów, które mają gównie rolniczy charakter -

mówi Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa

- Ważny jest fakt, że rolnicy, których gospodarstwa rolne znajdują się w granicach administracyjnych miasta, mają taką samą możliwość modernizacji i unowocześniania swoich gospodarstw korzystając ze środków unijnych oraz korzystania z dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych, czy zwrotu podatku akcyzowego, jak rolnicy z obszarów wiejskich - dodaje prezydent Ferenc.

Grunty rolne w granicach administracyjnych Rzeszowa zajmują niemal 7 tys. ha, co stanowi blisko 55 proc. całej powierzchni Rzeszowa. Liczba indywidualnych gospodarstw rolnych podlegających spisowi w Gminie Miasto Rzeszów sięga niemal 3 tys. Średnia wielkość gospodarstwa wynosi 1,23 ha fizycznego.

Największą wartość rolniczą mają grunty orne, których jest 4,5 tys. ha Pozostałe to sady, grunty rolne zabudowane, łąki i pastwiska, grunty pod stawami i rowami oraz użytki rolne zadrzewione. Rzeszowscy rolnicy hodują też zwierzęta gospodarskie, głównie jest to bydło (ok. 390), trzoda chlewna (ok. 440 ) i drób (ok. 19 tys.).


ZOBACZ TEŻ: Urząd Statystyczny - spis rolny

Wideo

Dodaj ogłoszenie