W 2012 r. producenci rolni mogą w dwóch nowych terminach składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej.

Wnioski wraz z fakturami należy kierować do wójta, burmistrza, prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów – informuje Małgorzata Oczoś,

rzecznik prasowy wojewody podkarpackiego.

Wnioski należy złożyć w następujących terminach:

* od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. - wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,

* od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. - wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2012r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej wynosi 0,95 zł od 1 litra oleju. Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych wyniesie 81,70 zł.

 

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2012 r. w terminie:

* 2-30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie, * 1-31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Pieniądze zostaną wypłacone gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

W 2011r. w skali województwa podkarpackiego rozdysponowano 16 mln 650 tys. zł na zwrot podatku akcyzowego. Wnioski złożyło ponad 55 tys. rolników.