reklama

CZYSTE POWIETRZE 2019. Wnioski: gdzie składać? Zasady programu Czyste powietrze. Jak dostać pieniądze na wymianę pieca, ocieplenie domu?

ak
Chodzi głównie o wyeliminowanie pieców starego typu, w tym węglowych. Skitterphoto / pixabay.com
Czyste powietrze 2019. Rządowy program Czyste Powietrze jest wdrażany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Potrwa on przez najbliższe lata, ale już teraz warto wiedzieć, jakie są zasady program i jak dostać dotację na wymianę pieca, ocieplenie domu czy kolektory słoneczne. Jeżeli planujesz wymienić piec, ocieplić dom albo zamontować pompę ciepła, program Czyste Powietrze powinien cię zainteresować, bo w jego ramach możesz otrzymać dofinansowanie. Na jakich zasadach i gdzie złożyć wniosek? Wyjaśniamy.

Czyste powietrze 2019. Wnioski znów można składać

Nabór wniosków do programu Czyste Powietrze został tymczasowo wstrzymany od 1 stycznia 2019 roku. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informował, że jest to tylko przejściowa sytuacja, mająca związek ze względami technicznymi oraz formalno-prawnymi. Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska wznawiają przyjmowanie wniosków do programu Czyste Powietrze. Wnioski można będzie składać od poniedziałku 21 stycznia 2019.

Trwają ostatnie testy informatyczne. Od najbliższego poniedziałku zachęcam wszystkich obywateli do składania wniosków. Naszym wspólnym celem jest poprawa jakości powietrza w Polsce. Działamy z myślą o przyszłych pokoleniach - mówił Henryk Kowalczyk

Czyste Powietrze 2019. Co to za program?

Program Czyste Powietrze ma na celu zmniejszenie, a nawet całkowite uniknięcie emisji pyłów, a także innych zanieczyszczeń, które są wprowadzane do atmosfery. Z pomocą programu o czyste powietrze mogą zawalczyć posiadacze domów jednorodzinnych, do których skierowana jest akcja. Głównym celem programu Czyste Powietrze jest wymiana przestarzałych pieców, a także kotłów na paliwo stałe oraz ocieplenie budynków. Dzięki połączeniu tych dwóch aspektów, możliwe jest zarządzanie energią w sposób efektywny i odpowiedzialny, a oprócz ochrony środowiska, można też poprawić stan domowego budżetu – takie podejście do energii przyniesie bowiem oszczędności.

Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne, które:

 • są właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych
 • albo posiadają zgodę na rozpoczęcie budowy

Czyste Powietrze 2019. Na co dostaniesz dofinansowanie?

Jeśli skorzystasz z programu Czyste Powietrze, dotacja, którą otrzymasz, będzie częścią wydatków, które poniesiesz na wymianę pieca. Ustalono maksymalny możliwy koszt, od którego liczona będzie dotacja, a wynosi on 53 tysiące złotych. Wydasz więcej? Dodatkowe koszty możesz sfinansować w formie pożyczki. Wszystko zależy więc od tego, ile wyniesie cię wymiana pieca czy ocieplenie budynku.

Co dokładnie można dofinansować w ramach programu Czyste Powietrze? To np.:

 • wymiana pieca starego typu (w tym kotły na paliwo stałe)
 • zakup i montaż nowych źródeł ciepła (uwaga! Muszą spełniać wymagania programu)
 • instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej – montaż lub modernizacja
 • wymiana okien i drzwi
 • instalacja odnawialnych źródeł energii, np. kolektorów słonecznych
 • docieplenie przegród budynku
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

Czyste Powietrze 2019. Wnioski, terminy, warunki

Zbiór informacji, które musisz znać o programie Czyste Powietrze.

Czyste Powietrze – terminy:

 • 2018 – 2029 - realizacja programu
 • 31.12.2027 – ostatni dzień podpisywania umów
 • 30.06.2029 – zakończenie wszelkich prac objętych umową

Czyste Powietrze – finansowanie:

 • w postaci dotacji
 • w postaci pożyczki

Czyste Powietrze – wnioski:

 • nabór w trybie ciągłym
 • bieżąca ocena wniosków
 • wnioski przyjmują wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 • więcej informacji o terminach składania i sposobie wypełniania wniosków na stronach internetowych właściwych terytorialnie funduszy

Czyste Powietrze – warunki podstawowe:

 • dla istniejących budynków: wymiana starego źródła ciepła na nowe, spełniające wymagania programu Czyste Powietrze
 • dla nowo budowanych budynków: zakup i montaż nowego źródła ciepła, które spełnia wymagania programu Czyste Powietrze

Czyste Powietrze – warunki dofinansowania:

 • 53 tys. zł – maksymalne koszty, od których liczona jest wartość dotacji
 • 7 tys. zł – minimalna wartość kosztów
 • oprocentowanie pożyczki – nie mniej niż 2 proc. rocznie, nie więcej niż WIBOR 3m + 70 punktów bazowych
 • 15 lat – planowany okres spłaty pożyczki
 • karencja w spłacie – możliwa, ale maksymalnie do zakończenia realizacji
 • do 24 miesięcy – od daty zawarcia umowy o dofinansowanie mamy dwa lata na realizację przedsięwzięcia

Uwaga! Dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze możemy otrzymać tylko na przedsięwzięcia, które zostały rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem, w którym złożyliśmy wniosek.
Uwaga! Nie możemy zakończyć inwestycji przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.


JednostkaMaksymalny koszt kwalifikowany na jeden budynek
Audyt energetyczny przed realizacją przedsięwzięciaszt.do 1000 zł
Dokumentacja projektowa związana z modernizacją, przebudową dachu wraz z dociepleniemszt.do 1000 zł
Dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wewnętrznych oraz wymiany źródeł ciepłaszt.do 1000 zł
Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologicznaszt.do 500 zł
JednostkaMaksymalny koszt kwalifikowany
Docieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszącem2 powierzchni przegrodydo 150 zł
Wymiana stolarki zewnętrznej, w tym okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnychm2 powierzchni do 700 zł
Wymiana drzwi zewnętrznych, bram garażowychm2 powierzchni do 2000 zł
jednostkaMaksymalny koszt kwalifikowany na 1 budynek
Węzeł cieplnyzestawdo 10 000 zł
Kotły na paliwo stałe (biomasa) wraz z systemem odprowadzania spalinzestawdo 20 000 zł
Kotły na paliwo stałe (węgiel) wraz z systemem odprowadzania spalinzestawdo 10 000 zł
System ogrzewania elektrycznegozestawdo 10 000 zł
Kotły gazowe kondensacyjne, olejowe, system odprowadzania spalin, zbiornik na gaz / olejzestawdo 15 000 zł
Pompy ciepła powietrznezestawdo 30 000 zł
Pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wodyzestawdo 45 000 zł
Instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowejzestawdo 15 000 zł
Wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepłazestawdo 10 000 zł
Kolektory słonecznezestawdo 8 000 zł
Mikroinstalacja fotowoltaiczna *zestawdo 30 000 zł
Przyłącza i instalacja wewnętrzna gazowa / olejowa **zestawdo 30 000 zł
Przyłącze cieplne ***zestawdo 10 000 zł
Przyłącze i instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne ***zestawdo 8 000 zł

* Koszt instalacji za 1KWp wynosi 6000 zł
** Tylko w przypadku podłączenia nowego źródła
*** Z wyłączeniem kosztu ponoszonego przez operatora sieci dystrybucyjnej w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej

Programem Czyste Powietrze dajemy szansę Polakom na wymianę przestarzałych źródeł ciepła w swoich domach. Dzięki temu, że program działa kompleksowo – powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Największe zagrożenia dla zdrowia w 2019 roku. Zobacz, co je...

Czyste Powietrze. Dofinansowanie: od czego zależy? Ile można dostać?

To, na jakie dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze możemy liczyć, zależy od tego, jaki jest miesięczny dochód na osobę w naszym gospodarstwie domowych. Ile można dostać w programie Czyste Powietrze? Sprawdź w tabeli poniżej.

GrupaKwota miesięcznego dochodu na osobę w złDotacja (procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)Pożyczka (uzupełnienie do wartości dotacji)
Ido 600do 90 %do 10 %
II601-800do 80 %do 20 %
III801-1000do 70 %do 30 %
IV1001-1200do 60 %do 40 %
V1201-1400do 50 %do 50 %
VI1401-1600do 40 %do 60 %
VIIpowyżej 1600do 30 %do 70 %

Czyste Powietrze. Gdzie składać wnioski?

Wnioski do programu Czyste Powietrze przyjmowane są przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Poniżej podajemy adresy funduszów.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie
ul. Zygmuntowska 9
35-025 Rzeszów
tel. 17 85 22 344

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Białymstoku
ul. Św. Rocha 5
15-879 Białystok
tel. 85 74 60 241

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku
ul. Rybaki Górne 8
80-861 Gdańsk
tel. 58 743 18 00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach
ul. Plebiscytowa 19
40-035 Katowice
tel. 32 60 32 200 oraz 32 60 32 300

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach
ul. ks. J. Popiełuszki 41
25-155 Kielce
tel. 41 366 15 12

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie
ul. Kanonicza 12
31-002 Kraków
tel. 12 422 94 90 lub 12 422 30 46

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Lublinie
ul. Spokojna 7
20-074 Lublin
tel. 81 532 17 64 lub 81 742 46 48/49

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Dubois 118
93-465 Łódź
tel. 42 663 41 00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie
ul. Św. Barbary 9
10-026 Olsztyn
tel. 89 522 02 00 lub 89 522 02 01

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Krakowska 53
45-018 Opole
tel. 77 453 76 11

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Szczepanowskiego 15a
60-541 Poznań
tel. 61 845 62 00 / 01

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin
tel. 91 48 615 56

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu
ul. Fredry 8
87-100 Toruń
tel. 56 621 23 00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
00-893 Warszawa
tel. 22 504 41 00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu
ul. Jastrzębia 24
53-148 Wrocław
tel. 71 333 09 30, 71 333 09 40

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ul. Miodowa 11
65-602 Zielona Góra
tel. 68 419 69 00

Czyste Powietrze. 130 mld zł w 10 lat na walkę ze smogiem

x-news/TVN24

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 21

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

M
Małgorzata

Ten program to porażka . Wymogi np.stolarki mają odpowiadać WT 2021 czyli współczynnik szczelności 0,9. Aktualnie obowiązuje WT2017 do końca roku 2020 o współczynniku szczelności 1,1. Na dokładkę jednakowe zasady dla domów nowych czy remontowanych. Dla domów starszych nie do wykonania. Dopłaty nieosiągalne.Czy takie intencje przyświecają Brukseli ? Wątpię.To nasze ministerstwo ma takie pomysły.Osoby niekompetentne pracują przy tym programie. Mamy składać wnioski,aby można się pochwalić jakie jest zainteresowanie programem . Na tym koniec.

G
Gość
1 maja, 16:36, Pracujący w Polsce:

Program powinien być dla pracujących i/lub zarejestrowanych bezrobotnych, nie dla niepracujących (ok. 4,5 mln polskich obywateli), którzy w większości pracując za granicą często mają dochody na poziomie dyrektorskim (w Polsce). Nie pracują w Polsce, nie płacą podatków, ale max. dofinansowanie dostaną. System dofinansowań jest anty-aktywizacyjny do pracy.

1 września, 02:47, Gość:

🥶🥶🥶

Cała prawda zgadzam się

G
Gość

Czyste powietrze w Rzeszowie to totalna porażka. Złożyliśmy wniosek w maju i...przez 3 miesiące głucha cisza, później telefon z informacją że coś się we wniosku nie zgadza, wizyta, wyjaśnienie, OK, teraz już jest wszystko... I sytuacja powtórzyła się pewnie z 10 razy, a bo brakuje jakiegoś oświadczenia, zaświadczenia, podpisu kierownika budowy, a bo zaświadczenie nie na takim druczku, a bo faktura za kocioł nie wystawiona poprawnie, po prostu maniana! Ale w końcu jest, super, podpisujemy umowę. A tu co? Znowu niekończąca się lista kolejnych dokumentów na których uzupełnienie jest 30 dni, znowu kilka wizyt w urzędzie i finalnie jest!!! Wniosek zaakceptowany, przekazany do wypłaty dofinansowania w ciągu 30 dni. I co? Na trzy dni przed upływem podanego terminu wypłaty telefon z banku, że brakuje oświadczenia kierownika budowy że do końca roku na budynku będzie wykonana elewacja... Yyyy a skąd się to wzięło? Nikt wcześniej o tym nawet nie wspomniał. No tak, bo zmiana weszła w życie końcem sierpnia! I jaki jest efekt? Do końca roku 2 miesiące, wykonanie elewacji w tym czasie - mission impossible, więc dotacji nie będzie, drugi raz wniosku nie złożymy bo daty na fakturach na to nie pozwolą. Jednym słowem straciliśmy dużo czasu i energii na z góry przegraną sprawę.... Śmiech na sali...

s
sarah shilling

Zły kredyt, dobrze !! 100% akceptacja natychmiastowych pożyczek, uzyskaj wycenę w ciągu 24 godzin

Uzyskaj pożyczkę osobistą od 10 000 £ do 90 000 000 USD, 3,0%

oprocentowanie Nasze pożyczki są dobrze ubezpieczone, a nasze maksymalne bezpieczeństwo

priorytetem, czy jesteś w trudnej sytuacji finansowej?

Szukasz środków na spłatę pożyczek i długów?

Szukasz finansowania na rozpoczęcie własnej działalności?

Czy potrzebujesz pożyczek prywatnych lub firmowych na różne cele?

Czy szukasz pożyczek na duże projekty?

Szukasz funduszy na różne inne procesy?

Uwaga: Oferujemy następujące pożyczki dla osób fizycznych

* Kredyty komercyjne.

* Pożyczki osobiste.

* Pożyczki biznesowe.

* Pożyczki inwestycyjne.

* Pożyczki na rozwój.

* Pożyczki na zakup.

* Kredyty budowlane.

* Pożyczki dla firm i wielu innych:

i wiele więcej przy oprocentowaniu 3%;

e-mail: jak złożyć podanie?

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z pls: Mrfrankpoterloanoffer@gmail.com

G
Gość

TYM WINNO SIĘ ZAJĄĆ CBA BO MONTOWANE NOWE DRZWI CZY INNE TOWARY NIE SPEŁNIAJĄ PARAMETRÓW PRZENIKALNOŚCI .NA JAKIE PRODUCENT PISZE IDIOTYCZNE DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH.

KOMPLETNY BRAK KONTROLI U PRODUCENTÓW PRZEZ W.U.N.B. GŁÓWNIE W GDAŃSKU I KIELCACH,LUBLINIE.

BIORĄ TYLKO W KOŁO MACIEJU PRÓBKI STYROPIANU ,KLEJU ,FOLII PARO-PRZEPUSZCZALNYCH UDAJĄC ŻE PRACUJĄ.

G
Gość
1 maja, 16:36, Pracujący w Polsce:

Program powinien być dla pracujących i/lub zarejestrowanych bezrobotnych, nie dla niepracujących (ok. 4,5 mln polskich obywateli), którzy w większości pracując za granicą często mają dochody na poziomie dyrektorskim (w Polsce). Nie pracują w Polsce, nie płacą podatków, ale max. dofinansowanie dostaną. System dofinansowań jest anty-aktywizacyjny do pracy.

1 września, 2:47, Gość:

🥶🥶🥶

A ktoś ci zabroni wyjechać?czy ci się w ogóle nie chce!!!!!

G
Gość
27 marca, 5:10, Kiero:

Spróbujcie sobie przejść wniosek i zobaczycie. Powyżej dochodu 1600 zł dofinansowanie spada do śmiesznych procentow. No i grubość docieplenia musi być odpowiednia. Nie myślcie sobie ze 12 cm docieplicie i ok. Trzeba min 14cm lub więcej.

Popierdol ja posłucham 14cm🤣🤣🤣

G
Gość
1 maja, 16:36, Pracujący w Polsce:

Program powinien być dla pracujących i/lub zarejestrowanych bezrobotnych, nie dla niepracujących (ok. 4,5 mln polskich obywateli), którzy w większości pracując za granicą często mają dochody na poziomie dyrektorskim (w Polsce). Nie pracują w Polsce, nie płacą podatków, ale max. dofinansowanie dostaną. System dofinansowań jest anty-aktywizacyjny do pracy.

🥶🥶🥶

g
gość

Jak na "nowiny" i stan na dzień 27 sierpnia to macie BARDZO nieaktualne informacje

M
Max

Termomodernizacja ?? .Raczej termomistyfikacja. Polacy potrafią zepsuć najlepsze rzeczy.Albo Państwo chce inwestować (z użyciem środków unijnych) w poprawę jakości powietrza , albo raczej jak to wygląda w praktyce , dyma obywatela.

P
Paweł

Ludzie to nic innego jak manipulacja unii. Materiały budowlane zdrozaly o jakieś 40%. Więc w jaki sposób oni nam dokładają? Napedzili sztucznie rynek. Do tego są wymogi które trzeba spełnić żeby coś dostać. Opłacalne to jest tylko dla osoby dobrze myslacej remontujacej cały dom. Sama wymiana pieca jest katastrofą😂

P
Pracujący w Polsce

Program powinien być dla pracujących i/lub zarejestrowanych bezrobotnych, nie dla niepracujących (ok. 4,5 mln polskich obywateli), którzy w większości pracując za granicą często mają dochody na poziomie dyrektorskim (w Polsce). Nie pracują w Polsce, nie płacą podatków, ale max. dofinansowanie dostaną. System dofinansowań jest anty-aktywizacyjny do pracy.

P
Pracujący

Program powinien być dla pracujących i/lub zarejestrowanych bezrobotnych, nie dla niepracujących (ok. 4,5 mln polskich obywateli), którzy w większości pracując za granicą często mają dochody na poziomie dyrektorskim (w Polsce). Nie pracują w Polsce, nie płacą podatków, ale max. dofinansowanie dostaną. System dofinansowań jest anty-aktywizacyjny do pracy.

v
viktor

Wybierając styropian zwracajcie uwagę na jego jakość. Wielu producentów, nawet tych znanych i powszechnie uznanych za przodowników rynku nie spełnia standardów jakości! Wystarczy zobaczyć wyniki kontroli publikowane na stronach GUNB

K
Ksawery

Wybierając styropian zwracajcie uwagę na jego jakość. Wielu producentów, nawet tych znanych i powszechnie uznanych za przodowników rynku nie spełnia standardów jakości! Wystarczy zobaczyć wyniki kontroli publikowane na stronach GUNB

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3