GDDKiA w Rzeszowie podsumowuje inwestycje na drogach krajowych w 2022 roku [ZDJĘCIA]

OPRAC.:
Beata Terczyńska
Beata Terczyńska
S19 Zdziary - Rudnik nad Sanem
S19 Zdziary - Rudnik nad Sanem GDDKiA w Rzeszowie
W tym roku udostępniliśmy kierowcom ostatni odcinek drogi ekspresowej S19 między Rzeszowem a Lublinem oraz przebudowaną DK28 Przemyśl - Medyka. Prace budowlane ruszyły na S19 między Rzeszowem a Babicą, a na realizację kolejnych czterech odcinków szlaku Via Carpatia podpisaliśmy umowy - wylicza Joanna Rarus, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie. - Mijający rok to także przygotowanie inwestycji, które planujemy zrealizować w najbliższych latach oraz szereg zadań drogowych, mostowych i tych poprawiających bezpieczeństwo ruchu.

- W kwietniu tego roku oddaliśmy do ruchu ostatni element szlaku Via Carpatia pomiędzy granicą województw lubelskiego i podkarpackiego a Rzeszowem. To liczący ponad 8 km odcinek Zdziary - Rudnik nad Sanem. Tym samym w woj. podkarpackim kierowcy mają już do dyspozycji prawie 82 kilometry trasy S19 - podsumowuje Joanna Rarus, rzecznik GDDKiA w Rzeszowie.

W kwietniu rozpoczęły się także roboty budowlane na odcinku Rzeszów Południe - Babica. To tutaj już w przyszłym roku rozpoczną się prace przy drążeniu tunelu, który będzie wykonany metodą mechanicznego drążenia przy pomocy maszyny TBM (ang. Tunnel Boring Machine) o długości 112 m, masie 4000 ton i tarczą wiercącą o średnicy 15,2 m! Aktualnie trwa transport elementów maszyny TBM na plac budowy. Został ostatni konwój.

Na etapie realizacji w systemie Projektuj i buduj jest sześć odcinków S19:

 • Babica - Jawornik (długość 11,6 km, wartość umowy na realizację: 1,2 mld zł, wykonawca: Intercor, złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)),
 • Domaradz - Krosno (długość 12,5 km, wartość umowy na realizację: 1,1 mld zł, wykonawca: Mostostal Warszawa, trwa projektowanie - złożenie wniosku o decyzję ZRID w 2023 r.),
 • Krosno - Miejsce Piastowe (długość 10,3 km, wartość umowy na realizację: 365 mln zł, wykonawca: Aldesa, złożony wniosek o decyzję ZRID),
 • Miejsce Piastowe - Dukla (długość: 10,09 km, wartość umowy na realizację: 478 mln zł, wykonawca: Strabag, złożony wniosek o decyzję ZRID),
 • Dukla - Barwinek (długość 18,2 km, wartość umowy na realizację: 1,5 mld zł, wykonawca: Polaqua, trwa projektowanie - złożenie wniosku o decyzję ZRID w 2023 r.),
 • Dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Północ - Jasionka (długość: 13,8 km, wartość umowy na realizację: 272 mln zł, wykonawca: Strabag).

Na etapie przetargu są dwa odcinki drogi ekspresowej S19:

 • Jawornik - Lutcza (długość 5,2 km, po otwarciu ofert),
 • Lutcza - Domaradz (długość 6,4 km, przed otwarciem ofert).

Przygotowania do realizacji S74

- Na etapie przygotowania jest droga ekspresowa S74 na odcinku Opatów - Nisko o długości ok. 73 km. Opracowane zostało Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) wraz z analizą i weryfikacją wariantów zarekomendowanych na etapie Studium korytarzowego (SK) - przybliża rzecznik. - 21 października 2022 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla tej inwestycji. Jako wariant preferowany wskazano wariant W5 (społeczny) z korektą tego wariantu na odcinku od węzła Pysznica do węzła Kłyżów. DŚU wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Rzeszowie (w uzgodnieniu z RDOŚ w Kielcach) rozstrzygnie jednoznacznie o przebiegu przyszłej drogi ekspresowej S74. Pozwoli również na rozpoczęcie kolejnego etapu przygotowania tej inwestycji do realizacji, czyli opracowanie Koncepcji programowej.

Obwodnice w przygotowaniu

W cyklu realizacji inwestycji drogowej najwięcej czasu pochłania nie sama budowa, ale proces prac przygotowawczych. I właśnie na etapie przygotowania jest osiem nowych inwestycji drogowych, które powstaną w regionie z rządowego programu budowy 100 obwodnic.

Są to:

 • obwodnica Kolbuszowej w ciągu DK9 - opracowanie dokumentacji STEŚ-R (Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej, podpisanie umowy: 12 kwietnia 2021 r., wartość: 2 898 029,32 zł, wykonawca: Promost Consulting, termin realizacji: I kwartał 2023 r.)
 • obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu DK28 - opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 26 kwietnia 2021 r., wartość: 10 688 700 zł, wykonawca: konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy), termin realizacji: II kwartał 2023 r.)
 • obwodnica Przemyśla w ciągu DK28/DK77 - opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 26 kwietnia 2021 r., wartość: 12 656 700 zł, wykonawca: konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy), termin realizacji: II kwartał 2023 r.)
 • obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9 - opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 12 lipca 2021 r., wartość: 2 173 262,40 zł, wykonawca: Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem, termin realizacji: II kwartał 2023 r.)
 • obwodnica Sanoka w ciągu DK84 (II etap) - opracowanie Koncepcji programowej (podpisanie umowy: 23 sierpnia 2021 r., wartość: 1 484 347,40 zł, wykonawca: Sweco Polska, termin realizacji: II kwartał 2023 r.).
 • obwodnica Jasła w ciągu DK73 - opracowanie Koncepcji programowej (podpisanie umowy: 28 grudnia 2021 r., wartość: 6 649 084,80 zł, wykonawca: Promost Consulting, termin realizacji: II kwartał 2023 r.)
 • obwodnica Brzostku i Kołaczyc w ciągu DK73 - opracowanie Koncepcji programowej (podpisanie umowy: 28 lutego 2022 r., wartość: 6 986 400 zł, wykonawca: MPRB, termin realizacji: III kwartał 2023 r.)
 • obwodnica Pilzna w ciągu DK73 - opracowanie Koncepcji programowej (podpisanie umowy: 9 marca 2022 r., wartość: 1 502 175,63 zł, wykonawca: Pracownia Inżynierska KLOTOIDA, termin realizacji: II kwartał 2023 r.)

Inne duże zadania drogowe

- W bieżącym roku zakończyliśmy rozbudowę 7-kilometrowego odcinka DK28 między Przemyślem a Medyką (granica państwa). Inwestycja polegała na rozbudowie drogi krajowej do dwóch pasów w każdym kierunku. Prawa jezdnia przy dojeździe do granicy w kierunku Ukrainy, na długości 0,5 km, została rozszerzona do pięciu pasów dla pojazdów oczekujących na odprawę graniczną - mówi Joanna Rarus. - Na odcinku objętym rozbudową, nawierzchnia została wzmocniona do nośności 11,5 t/oś, skrzyżowania zostały rozbudowane z zastosowaniem dodatkowych pasów dla relacji skrętnych. Wybudowano i przebudowano także chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe, dodatkowe jezdnie i zjazdy umożliwiające dostęp do terenów zlokalizowanych przy drodze, a także miejsca do ważenia i kontroli pojazdów. Wykonawcą prac była Eurovia Polska. Wartość umowy to ponad 99 mln zł.

Dodaje, że na etapie przygotowania jest rozbudowa DK73 Pilzno - Brzostek. Ten odcinek drogi krajowej, o długości ok. 9,3 km, zlokalizowany jest pomiędzy końcem obwodnicy Pilzna, a początkiem obwodnicy Brzostku i Kołaczyc. - 30 czerwca 2022 r. wydana została decyzja środowiskowa dla tej inwestycji. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na opracowanie Koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym. Jesteśmy przed wyborem najkorzystniejszej oferty. Podpisanie umowy z wykonawcą zaplanowano na I kwartał 2023 r.

Remonty dróg, zadania mostowe, budowa chodników 

Mijający już rok to na Podkarpaciu także realizacja mniejszych, ale nie mniej ważnych zadań, takich jak budowa chodników, przebudowa skrzyżowań, remonty mostów czy istniejących odcinków dróg. Zdecydowanie poprawiają one komfort jazdy, warunki życia mieszkańców oraz pełnią ważne funkcje zarówno dla lokalnych społeczności, jak i dla ruchu tranzytowego. 

- W tym roku zakończyliśmy realizację zadań drogowych, mostowych oraz tych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), na łączną wartość 30,5 mln zł - podaje Joanna Rarus.

Są w tym m.in.:

 • doświetlenie 12 przejść dla pieszych na DK19, DK73 i DK94,
 • budowa chodnika oraz przejścia dla pieszych w ciągu DK9 w m. Komorów (dł. 0,9 km, wartość: 1,3 mln zł),
 • przebudowa skrzyżowania w ciągu DK77 w m. Skołoszów (dł. 0,3 km, wartość: 965 tys. zł),
 • budowa chodnika w ciągu DK94 w m. Trzciana (dł. 0,5 km, wartość: 925 tys. zł),
 • budowa chodnika w ciągu DK77 w m. Ruda Łańcucka (dł. 0,3 km, wartość: 495 tys. zł),
 • budowa chodnika oraz przejścia dla pieszych w ciągu DK9 w m. Kupno i Widełka (dł. 2,1 km, wartość: 1,9 mln zł),
 • budowa kładki wraz z chodnikiem nad potokiem Malinianka w ciągu DK77 w m. Jelna (wartość: ok. 717 tys. zł),
 • budowa mostu przez potok Rudawka w ciągu DK28 w m. Bircza (wartość: 3,8 mln zł),
 • budowa przepustu w ciągu DK28 w m. Besko (wartość: 1,6 mln zł),
 • budowa przepustu w ciągu DK94 w m. Tuczempy (wartość: 2,7 mln zł),
 • budowa przepustu w m. Lipowica w ciągu DK19 (wartość: 3,1 mln zł),
 • budowa przepustu w m. Tarnogóra w ciągu DK77 (wartość: 2 mln zł),
 • budowa przepustu w m. Tylawa w ciągu DK19 (wartość: 1,9 mln zł),
 • remont wiaduktu nad DK94 w m. Mirocin (wartość: 1,8 mln zł),
 • naprawa i wymiana łożysk na obiektach inżynierskich w ciągu A4 na odcinku Rzeszów - Jarosław (wartość: 2 mln zł),
 • remont mostu w m. Miejsce Piastowe w ciągu DK19 (wartość: 1,4 mln zł),
 • remont wiadukt nad linią kolejową w m. Jasło w ciągu DK28 (wartość: 2,3 mln zł),
 • remont przepustu w m. Iskrzynia w ciągu DK19 (wartość: 860 tys. zł).

W przyszłym roku kontynuowane będą zadania rozpoczęte w roku bieżącym, których wartość przekracza 73 mln zł.

Będą to:

 • doświetlenie 34 przejść dla pieszych na DK28 i DK77,
 • budowa mostu przez potok Budzianka w m. Bukowa w ciągu DK73 (wartość: 4,2 mln zł),
 • budowa mostu przez potok Słony w m. Brzostek w ciągu DK73 (wartość: 4,6 mln zł),
 • rozbudowa i przebudowa DK84 na odcinku Sanok - Zagórz (dł. 4,3 km, wartość: 24,7 mln zł),
 • wykonanie chodnika, dwóch przejść dla pieszych oraz budowa i przebudowa zatok autobusowych w ciągu DK77 w m. Kopki (dł. 2 km, wartość: 3 mln zł),
 • rozbudowa skrzyżowania w m. Nowa Sarzyna w ciągu DK77 (dł. 0,6 km, wartość: 5,4 mln zł),
 • zaprojektowanie i budowa chodnika w ciągu DK9 na odcinku Zarębki - Kolbuszowa (dł. 2,8 km, wartość: 3,9 mln zł),
 • zaprojektowanie i budowa chodnika z odwodnieniem w ciągu DK94 w m. Ropczyce (dł. 2 km, wartość: 3,8 mln zł),
 • zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i przebudowy skrzyżowania na rondo w ciągu DK94 w m. Krzemienica (dł. 2 km, wartość: 7,8 mln zł),
 • zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i przebudowy skrzyżowania w ciągu DK77 w m. Trześń oraz chodnika z odwodnieniem na odcinku Trześń - Gorzyce (dł. 2,9 km, wartość: 8 mln zł),
 • zaprojektowanie i wykonanie likwidacji osuwiska wraz ze wzmocnieniem nawierzchni DK73 w m. Bukowa (wartość: 4 mln zł).

Ponadto planowane jest rozpoczęcie takich inwestycji jak:

 • zaprojektowanie i budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu DK19 w m. Lutcza (dł. 4,3 km),
 • budowa ekranów akustycznych w ciągu DK84 na odcinku Sanok - Zagórz (dł. 3,3 km),
 • doświetlenie 200 przejść dla pieszych na DK9, DK28, DK77, DK84 i DK94,
 • wykonanie przejść dla pieszych wraz z ich dojściami i doświetleniem na DK77 w m. Rudnik nad Sanem oraz na DK94 w m. Duńkowiczki,
 • wykonanie dojść do przejść dla pieszych wraz z doświetleniem przejść na DK28 w m. Jaszczew i na DK94 w m. Piaski, Krasne, Nagawczyna i Tuczempy,
 • remont mostu przez rz. Jasiołka w m. Zboiska w ciągu DK19,
 • remont wiaduktu nad DK94 w m. Skołoszów,
 • remont kładki nad rz. Mleczka w m. Przeworsk w ciągu DK94,
 • remont wiaduktu nad linią kolejową Kraków - Medyka w m. Radymno w ciągu DK94,
 • remont kładki nad rz. Dulcza w m. Pilzno w ciągu DK73,
 • budowa przepustu w ciągu DK28 w m. Śliwnica,
 • budowa mostu przez potok (bez nazwy) w ciągu DK28 w m. Bircza,
 • budowa mostu przez potok Dobrzanka w ciągu DK28 w m. Bircza,
 • budowa mostu przez potok Flora w ciągu DK28 w m. Klimkówka,
 • zaprojektowanie i budowa chodnika z odwodnieniem w ciągu DK19 w m. Lipowica (dł. 0,4 km),
 • zaprojektowanie i budowa chodnika w ciągu DK28 w m. Besko (dł. 0,1 km),
 • zaprojektowanie i budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu DK28 w m. Pisarowce (dł. 0,5 km),
 • zaprojektowanie i budowa chodnika w ciągu DK77 w m. Chałupki (dł. 0,2 km),
 • zaprojektowanie i budowa ścieżki pieszo-rowerowej na DK94 w m. Mirocin (dł. 0,3 km),
 • zaprojektowanie i budowa chodnika wraz z odwodnieniem na odc. DK19 Połomia - Niebylec (2 szt. przejść dla pieszych, chodnik dł. 4,8 km).
S19 Zdziary - Rudnik nad Sanem

GDDKiA w Rzeszowie podsumowuje inwestycje na drogach krajowy...

Strefa Biznesu - inwestycje w samochody klasyczne

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na nowiny24.pl Nowiny 24
Dodaj ogłoszenie