Konkurs „Wzorowa gmina” obejmował samorządy gminne w Podkarpackiem. Przeprowadzony był w 12 kategoriach. To pierwsza edycja w naszym województwie, oceniany był okres od 2011 r. do dzisiaj. Gmina Fredropol uzyskała tytuł Lidera Inwestycji.

Inwestycje warte dwóch rocznych budżetów

- Bardzo się cieszymy z tego wyróżnienia, tym bardziej, że uzyskaliśmy tytuł lidera w jednej z najważniejszych, o ile nie najważniejszej kategorii. Skupia ona bowiem wszystkie pozostałe - mówi Mariusz Śnieżek, wójt gminy Fredrepol od dwóch kadencji, czyli od końca 2010 r.

W tym czasie w tej gminie zostały przeprowadzone inwestycje o wartości ponad 30 mln złotych. To ogromna kwota dla samorządu tej wielkości, równa się dwukrotności rocznego budżetu gminy Fredropol.

Od 2011 w gminie przeprowadzone zostały różnego typu inwestycje. M.in. znacznie została rozbudowana sieć kanalizacyjną, co ma istotne znaczenie, gdyż Fredropol jest gminą w dużej części nastawioną na turystów i walory krajobrazowe.

- Gdy w grudniu 2010 r. obejmowałem funkcję wójta, gmina była skanalizowana w zaledwie 5 proc. Dzisiaj jest to już ok. 60 proc. Staramy się, aby nadal poszerzać sieć kanalizacji i przyłączać do niej kolejne miejscowości - mówi wójt.

Jednym z priorytetów, które postawił sobie na początku pierwszej kadencji, były drogi. Dzisiaj aż 80 proc. gminnych dróg na tym terenie jest asfaltowych.

- W każdej miejscowości naszej gminy wybudowaliśmy plac zabaw dla dzieci. Powstały trzy duże place, przy szkołach w Huwnikach, we Fredropolu i Rybotyczach, w ramach „Radosnej szkoły” - wylicza wójt.

Udało się przeprowadzić termomodernizację wszystkich domów ludowych, świetlic, remiz strażackich. Jeszcze kilka lat temu wiele z tych budynków straszyło swoim wyglądem. Poprawiła się nie tylko ich estetyka, ale również energo-oszczędność. Gruntowne remonty wewnątrz i na zewnątrz przeszły budynki szkolne.

Do końca stycznia 2018 r. w Huwnikach będzie hala

Od 2011 r. w gminie zrealizowano wiele mniejszych zadań, np. chodniki przy drogach. Poprawiły one estetykę, ale przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców. Przeprowadzone zostały remonty gminnych cmentarzy, ustawiono przy nich nowe kontenery na śmieci.

- Tych inwestycji nie bylibyśmy w stanie wykonać, gdyby nie dodatkowe pieniądze, które zdobyliśmy z różnych źródeł. Z programów unijnych, od marszałka i wojewody podkar-packiego, z ministerstw i agencji rządowych. Wszędzie, gdzie tylko była taka możliwość, pukałem i pytałem, czy jest szansa zdobycia jakichś pieniędzy. Na ten sukces złożyły się również dobrze przygotowane wnioski, dzięki czemu były akceptowane i wygrywały w konkursach - mówi wójt. Obecnie realizowaną, największą inwestycją jest budowa hali sportowej w Huwnikach. Ma być gotowa do końca stycznia 2018 r.

Honorowy patronat nad konkursem „Wzorowa gmina” w Podkarpackim objęli marszałek podkarpacki Władysław Ortyl oraz starosta rzeszowski Józef Jodłowski, przew. Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego.