MKTG SR - pasek na kartach artykułów

„Gracias, CKE, widzimy się za rok” – maturzyści rezygnują z pisania rozszerzonej matury z polskiego i wyrażają swoje opinie o tematach

Katarzyna Mazur
Katarzyna Mazur
Rozszerzona matura z polskiego to często wszystko albo nic
Rozszerzona matura z polskiego to często wszystko albo nic fot. Grzegorz Olkowski / Polska Press
Dziś zmagali się z egzaminem rozszerzonym ci, który wybrali język polski. Matura wzbudziła ogromne emocje wśród zdających. Jak wynika z wpisów w mediach społecznościowych, tematy okazały się o wiele trudniejsze niż się spodziewano. Wielu maturzystów opuściło egzamin niedługo po rozpoczęciu, nie podejmując nawet próby napisania wypracowania. Problemy, bowiem, pojawiły się już na etapie zrozumienia tematów. Co takiego pojawiło się w arkuszu?

Spis treści

Jak wygląda matura rozszerzona z języka polskiego?

Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym w 2024 roku odbywa się w nowej formule. Egzamin ma na celu sprawdzenie zdolności maturzystów do interpretacji porównawczej utworów literackich oraz tworzenia wypowiedzi argumentacyjnych. Zdający mogą wybrać formę swojej pracy, na przykład rozprawkę lub szkic, i muszą odnieść się do tekstu o charakterze historyczno-literackim, teoretyczno-literackim lub krytyczno-literackim. W obecnej formule egzamin musi mieć minimum 500 słów. Do wyboru są dwa tematy wypracowania, w każdym trzeba się jednak odnieść do konkretnej lektury obowiązkowej.

Trwa głosowanie...

Jak Ci poszła matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym?

Jakie były tematy wypracowania na maturze z polskiego 2024 na poziomie rozszerzonym?

Tegoroczni maturzyści musieli zmierzyć się z jednym z dwóch tematów zaproponowanych przez Centralna Komisję Egzaminacyjną. Pierwszy dotyczył pojęcia synkretyzmu i jego roli w literaturze, drugi sposobów kreowania przestrzeni w tekście literackim i funkcji, jakie te kreacje pełnią do omówienia na podstawie „Sklepów cynamonowych” Brunona Schulza.

Omówienie tematów i arkusz CKE - język polski, poziom rozszerzony

Na oficjalne wyniki matur 2024 trzeba poczekać do 9 lipca, ale już teraz możesz porównać swój koncept wypracowania z omówieniem tematów przygotowanym dla nas przez ekspertkę.

W tym tekście umieściliśmy arkusz oraz sugerowane odpowiedzi do tematów..

Matura 2024: język polski rozszerzony. Zobacz arkusz CKE i o...

Arkusz rozszerzonej matury z polskiego 2024 i odpowiedzi opublikowaliśmy tutaj 20.05.24 po godz. 14.00.

Opinie maturzystów – czy rozszerzony polski był trudny?

Co do zasady – wśród zdających dominuje przeświadczenie, że matura rozszerzona z polskiego to wszystko albo nic. Bez stanów pośrednich. Jeśli któryś z tematów trafi w zainteresowania, okaże się przystępny lub inspirujący, wówczas napisanie wypracowania pozostaje czystą przyjemnością. Jeśli jednak temat okaże się niejasny, zbyt trudny lub wymagający znajomości pojęć, kontekstów czy lektur, których się nie zna w dostatecznym stopniu, wówczas pola do popisu nie ma zbyt wiele i trudno o osiągnięcie średnich rezultatów. Wydaje się więc, że bardziej niż na jakimkolwiek innym egzaminie, na maturze rozszerzonej z polskiego liczy się na łut szczęścia.

Tematy maturalne z polskiego zawsze stanowiły wyzwanie, ale wydaje się, że tegoroczne zadania były wyjątkowo trudne.
Komentarze w mediach społecznościowych odzwierciedlają frustrację i niepewność maturzystów, którzy musieli zmierzyć się z wąskim zakresem proponowanych tematów, w gruncie rzeczy obu o charakterze teoretycznoliterackim i odwołujących się do sposobów konstruowania utworów. Jak zawsze jednak w tego typu egzaminach - to, w czym jedni nie mogli się odnaleźć, dla innych okazywało się naturalnym żywiołem.

Zobaczyliśmy tematy i 70% osób sali wyszło

- pisze jeden ze zdających. Inny natomiast dodaje -

Wyszedłem szybko, ale najpierw napisałem ponad 500 słów.

Matura rozszerzona z polskiego okiem nauczycielki

O komentarz w sprawie tegorocznej matury rozszerzonej z polskiego poprosiliśmy Ulę Hirniak – nauczycielkę w Liceum Centrum Nauczania Domowego, prowadzącą profil na Instagramie Polishglots.

– Rozszerzona matura z języka polskiego w tym roku była stosunkowo przyjemna dla wielu uczniów – mówi Ula Hirniak. – Tematy wypracowań okazały się proste, co sprawiło, że wielu maturzystów mogło odnieść pozytywne wrażenie tuż po zakończeniu egzaminu. Mogły natomiast pojawić się pewne trudności z rozumieniem polecenia dotyczącego synkretyzmu gatunkowego, który, choć brzmi groźnie, w rzeczywistości oznacza proces połączenia kilku gatunków literackich w jednym utworze. Dodatkowo, wybór „Sklepów cynamonowych” jako jednego z tekstów do odwołania się, był zaskoczeniem dla wielu uczniów. Jest to lektura, której się nie spodziewano na egzaminie, ale temat dotyczący kreacji przestrzeni w utworach literackich był odzwierciedleniem wymagań egzaminacyjnych, w związku z tym nie powinien on sprawić większych kłopotów.

Czy można pisać maturę poprawkową z rozszerzonego polskiego?

Egzaminy na poziomie rozszerzonym nie posiadają progu zdawalności, to zaś oznacza, że nie można ich nie zdać. W związku z tym nie przewidziano terminów poprawkowych dla matur rozszerzonych z żadnego przedmiotu. Jeśli jednak zdający chce poprawić wynik matury, może do niej ponownie przystąpić w następnym roku.
Można się jednak odwołać od wyników matury, jeśli zachodzi podejrzenie, że praca została niedoceniona lub oceniona nazbyt surowo. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o wgląd do pracy egzaminacyjnej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) w ciągu 6 miesięcy od ogłoszenia wyników.

Harmonogram matur

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.

Wyniki matur 2024 zostaną ogłoszone 9 lipca

Powiedz nam, co o tym myślisz i zostaw komentarz.
Szanujemy każde zdanie i zachęcamy do dyskusji. Pamiętaj tylko, żeby nikogo nie obrażać!

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Strefę Edukacji codziennie.
Obserwuj StrefaEdukacji.pl!

Matura 2024

Oto wszystkie najważniejsze informacje na temat matury w 2024 roku: harmonogram, czas trwania egzaminów, przebieg matury, przedmioty, które można ze sobą zabrać. Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę i kto przystępuje do egzaminów dojrzałości w 2024 roku?

Jak wygląda matura w 2024 roku?

Większość uczniów piszących maturę w 2024 roku podejdzie do egzaminu w formule 2023, mniejsza grupa – do matury w formule 2015. Niezależnie od formuły uczniowie przystępują do egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz do egzaminów ustnych. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, muszą zdać te egzaminy przynajmniej na 30 procent. 

Każdy obowiązkowo przystępuje także do przynajmniej jednej matury na poziomie rozszerzonym, ale w tym wypadku nie obowiązuje tzw. próg zdawalności.

Czy można wyjść z sali w trakcie matury?

Maturzysta, który zakończył pracę, może opuścić salę. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu,
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca,
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Kto przystępuje do matury w 2024 roku?

W 2024 roku do matury w formule 2023 przystępować będą osoby, które ukończą:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
 • szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
 • 5-letnie technikum;
 • branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

Z kolei do matury w formule 2015 podejdą uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą szkołę branżową II stopnia na podbudowie gimnazjum, a także absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, a więc:

 • 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2022,
 • szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • 4-letniego technikum z lat 2006–2023,
 • branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022–2023,
 • liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, która ukończyła szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie,
 • uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie CKE w zakładce egzamin maturalny > formuła 2023/2025 > o egzaminie.

Kiedy jest matura poprawkowa 2024?

Matura poprawkowa odbędzie się odpowiednio: 

 • 20 sierpnia 2024 o godz. 9.00 (egzaminy pisemne);
 • 21 sierpnia 2024 (egzaminy ustne).

Kiedy będą wyniki matury 2024?

Ogłoszenie wyników matur zostało zaplanowane na 9 lipca 2024 roku.

Co można mieć ze sobą na maturze 2024?

Każdy zdający powinien mieć ze sobą długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Ponadto w zależności od zdawanego przedmiotu, może mieć przedmioty takie jak:

 • kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, kartę wzorów matematycznych – w przypadku egzaminu z matematyki;
 • linijkę, kalkulator naukowy, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z fizyki;
 • linijkę, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z biologii. 

Warto sprawdzić pełną listę materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie. Została ona opublikowana na stronie CKE.

Ile trwa matura z poszczególnych przedmiotów?

Matura w 2024 roku w zależności trwa:

 • 240 minut – egzaminu z języka polskiego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – egzamin z matematyki (poziom podstawowy);
 • 120 minut – egzamin z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – większość egzaminów na poziomie rozszerzonym (np. WOS, fizyka, geografia itd.).
 • 210 minut – niektóre przedmioty na poziomie rozszerzonym, np. język polski, informatyka.

Czas trwania tych egzaminów dotyczy matury w formule 2023.

Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę w 2024 roku?

Uczeń, by zdać maturę musi przystąpić do wszystkich trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym, a więc do egzaminu z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (najczęściej jest to język angielski), a także uzyskać z tych przedmiotów przynajmniej 30 procent. Maturzysta musi również przystąpić do egzaminów ustnych i zdać je na minimum 30 procent. 

Dodatkowo należy podejść do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie obowiązuje jednak tzw. próg zdawalności.

Jak wygląda matura ustna i czy jest obowiązkowa?

W 2024 roku uczniowie muszą przystąpić do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W tym drugim przypadku nic się nie zmieniło. Zestaw egzaminacyjny zawiera trzy zadania, polecenia sformułowane są w języku polskim. Zdający odbywa rozmowę wstępną, następnie rozmowę z odgrywaniem ról, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi na trzy pytania, a następnie przedstawia wypowiedź na podstawie materiału stymulującego. 

W przypadku matury ustnej z języka polskiego, uczniowie którzy przystępują do egzaminu w formule 2023 losują dwa zadania:

 • pytanie niejawne oparte na tekście literackim, ikonicznym, dotyczącym języka;
 • pytanie jawne (z listy 110 jawnych zagadnień), które dotyczy lektury.

Uczeń tworzy wypowiedź, a następnie odpowiada na pytania egzaminatorów.

Kiedy jest matura 2024?

Harmonogram matur 2024 przedstawia się następująco:

7 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy).

8 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy);
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

9 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

10 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

13 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

14 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.
emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Upalne dni bez stresu. Praktyczne sposoby na zdrowe lato

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: „Gracias, CKE, widzimy się za rok” – maturzyści rezygnują z pisania rozszerzonej matury z polskiego i wyrażają swoje opinie o tematach - Strefa Edukacji

Wróć na nowiny24.pl Nowiny 24