Wokół pomocy z Unii Europejskiej na kolejne lata i rozwiązań dla bieżących problemów toczyć się będą panele i dyskusje II Świętokrzyskiego Forum Rolniczego. Wydarzenie odbędzie się w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni koło Kielc w środę, 1 maja. Początek o godzinie 9. Zgłoś swój udział!
- Rok temu Echo Dnia podjęło się po raz pierwszy organizacji miejsca wymiany wiedzy i dyskusji dla rolników. Licznie przybyli gospodarze nie tylko zaczerpnęli informacji, ale mieli okazję podzielić się swoimi obawami. Zmobilizowaliśmy wiele sił, by w tym roku również zorganizować takie wydarzenie - mówi Stanisław Wróbel, redaktor naczelny Echa Dnia. - W środę, 1 maja, o godzinie 9 w Kuźni Smaków w Parku Etnograficznym w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni koło Kielc, rozpoczniemy II Świętokrzyskie Forum Rolnicze.

W tym roku wydarzenie wspiera Komisja Europejska. Jego współorganizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego.


Zgłaszać się można od piątku, 12 kwietnia do poniedziałku, 28 kwietnia włącznie.

KLIKNIJ i zgłoś swój udział w II Świętokrzyskim Forum RolniczymZapraszamy wszystkich rolników i zainteresowanych tematyką agrobiznesu, także przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji służących rolnictwu z naszego regionu i całego kraju.

Panel z Komisją Europejską

Forum zostanie podzielone na panele tematyczne. Pierwszy, w którym uczestniczyć będzie ekspert Komisji Europejskiej, Tomasz May z Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa, audytor, badający stopień i sposób wdrażania unijnego prawa związanego z rolnictwem na poziomie krajów członkowskich, dotyczył będzie wpływie Unii Europejskiej na rolnictwo. - Wiemy, jak ważne są nie tylko dopłaty bezpośrednie, ale także program rozwoju obszarów wiejskich. Przypomnimy kluczowe działania, ale skupimy się na obecnie realizowanych i przyszłych - zapowiada redaktor Stanisław Wróbel.

Stawki na dopłaty i rozwój

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski szczegółowo omówi prace nad reformą Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Przekaże, jakie kwoty trafią na pierwszy i drugi filar, czyli dopłaty do pól i program rozwoju obszarów wiejskich. Dowiemy się, jakie programy będą finansowane z Unii Europejskiej w kolejnej perspektywie.
Wśród prelegentów będą także przedstawiciele rolników, firm służących gospodarzom, a także władz.
Podyskutujemy więc nad tym, które działania unijne mają największy wpływ na rozwój gospodarstw, blokadach przed korzystaniem z funduszy i potrzebnych zmianach. Postaramy się określić, jakie pomocy rolnicy potrzebują, by chętniej korzystać ze programów rozwoju obszarów wiejskich.

Rzeczowo o problemach

Zapraszając do trzeciego panelu przedstawicieli władz krajowych i rolników staniemy oko w oko z bieżącymi problemami. W dyskusji wezmą udział przedstawiciele wszystkich branż, tak produkcji zwierzęcej, mlecznej, sadowniczej, jak i warzywniczej. Zadamy pytanie o sposoby na zwiększenie dochodu, chociażby za pomocą sprzedaży bezpośredniej.
- Liczymy, że dojdzie do szczerej, rzeczowej i spokojnej dyskusji, której efekty zostaną zauważone przez władze, trafią do Komisji Europejskiej- zaznacza redaktor Stanisław Wróbel.

II Świętokrzyskie Forum Rolnicze odbędzie się w środę, 1 maja w Tokarni, początek o godzinie 9.


PROGRAM
 • 8.00-9.00 rejestracja uczestników
 • 9.00 rozpoczęcie II świętokrzyskiego forum rolniczego
 • 9.15-10.10 panel I z udziałem eksperta komisji europejskiej. Znaczenie unijnych dopłat dla
 • rolnictwa.
 • 10.10-10.25 przerwa kawowa
 • 10.25-11.10 panel II z udziałem eksperta komisji europejskiej. Przyszłość wspólnej Polityki
 • rolnej. co z dopłatami bezpośrednimi i PROW?
 • 11.10-11.20 przerwa
 • 11.20-12.00 panel III aktualna sytuacja rolników. Palące problemy
 • 12.00-12.10 przerwa
 • 12.10-13.10 panel IV bezpieczeństwo pracy w gospodarstwiePanele
I. Z udziałem eksperta Komisji Europejskiej. Znaczenie unijnych dopłat dla rolnictwa.
Tematy:
1. Wpływ dopłat unijnych i działań z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rolnictwo. Przypomnienie
stawek, jak trafiły do rolników z najpopularniejszych działań PROW..
2. Obecne wykorzystanie środków unijnych na rzecz rolnictwa - z perspektywy 2014-2020
3. Przedstawienie programów na zbliżającą się perspektywę unijną 2021-2027.
4. Dyskusja: które działania były najistotniejsze i które w kolejnej perspektywie mogą przynieść największy rozwój

II. Z udziałem eksperta Komisji Europejskiej. Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej.
Co z dopłatami bezpośrednimi i PROW?

Tematy:
1. Prezentacja przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego na temat wysokości
pomocy z Unii Europejskiej dla polskiego rolnictwa. Ile pieniędzy może pójść na działania PROW, ile na dopłaty?
2. Gałęzie rozwoju rolnictwa, na które będzie kładziony największy nacisk.
3. Dyskusja: Jakie działania podjąć, by pomóc rolnikom w odnalezieniu się w nowej perspektywie unijnej?
Jak pomóc w wykorzystaniu środków z PROW?

III. Aktualna sytuacja rolników. Palące problemy
Tematy:
1. Produkcja trzody chlewnej - Polska producentem czy tuczarnią Europy?
2. Produkcja mleka - Producent mleka silny siłą spółdzielni mleczarskiej. Możliwości wsparcia spółdzielni
3. Warzywa i owoce - Zdobywanie rynków zbytu w kraju i za granicą
4. Kontrole żywności importowanej a znakowanie produktu
5. Pytania od publiczności

IV. Bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie
1. Jak zapobiegać wypadkom i w prosty sposób dbać o bezpieczeństwo swoje i współpracujących w gospodarstwie? - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział w Kielcach