Urodziła się w 1971 r. w Jasienicy Rosielnej. W 1990 r. ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krośnie na profilu biologiczno-chemicznym. Później były studia wyższe i podyplomowe w Krakowie i Rzeszowie. Obecnie mieszka w Rogach, w rodzinnej miejscowości męża, gdzie prowadzi firmę produkującą meble na zamówienie. Pani Dorota pracuje dla Towarzystwa Jezusowego Dom Zakonny w Starej Wsi, Ośrodka Caritas w Myczkowcach, Księży Bonifratrów, Sióstr Felicjanek w Iwoniczu i Sióstr Benedyktynek w Przemyślu jako ekspert z zakresu pozyskiwania funduszy UE oraz koordynacji i rozliczania projektów UE. Jednak przede wszystkim jest mamą 5 dzieci (Daniel - 20 lat, Kamil - 19, Krzyś - 18, Maria - 7, Maks - 6), żoną Janusza i osobą zaangażowaną w wiele akcji społecznych oraz projektów od Bieszczad aż po Wrocław itp.

 

Dorota Chilik została nominowana do konkursu Kobieta Przedsiębiorcza 2011

Najważniejsze osiągnięcia

Od 1997 r. napisała i zrealizowała kilkadziesiąt projektów na łączną kwotę dofinansowania: ponad 20 mln zł.

Projekty pochodziły z różnych programów od Phare Credo, Phare, Interreg PL-SK, Interreg Białoruś-Ukraina, PAUCI, Funduszu Współpracy, EOG/Norweski; Ambasady USA, MKiDN oraz z innych. Największy to „Jezuickie Perły Południa - ochrona dziedzictwa kulturowego” (wartość projektu 2,5 mln euro), dofinansowany z EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Projekt obejmował prace budowlano-konserwatorskie przy trzech obiektach jezuickich w Krakowie (Kościół św. Barbary na Małym Rynku, Bazylika NSPJ na ul. Kopernika, Dom Zakonny na Małym Rynku). W 2010 r. otrzymała dofinansowanie z RPO WP 2007-2013 na prace budowlano-konserwatorskie przy Bazylice Wniebowzięcia NMP w Starej Wsi k. Brzozowa w wys. 3 mln zł oraz 1,2 mln zł dla Sióstr Felicjanek z Iwonicza, które prowadzą DPS dla ciężko chorych dzieci.

Dorota Chilik realizowała także projekty z zakresu ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego dla kościołów diecezjalnych w Starej Wsi k. Brzozowa, Bliznem, Bałuciance, Mrzygłodzie k. Sanoka, Iwoniczu, dla klasztoru Karmelitów Bosych w Krakowie, Lublinie i Berdyczowie na Ukrainie.

Największy sukces w 2011 roku

Jej zdaniem sukcesem jest to, że ma ciągle tyle siły na nowe wyzwania i projekty. Tych ostatnich zrealizowała kilkadziesiąt, co wymagało poświęceń i ciężkiej pracy. Z wielkim sukcesem zakończyła realizację projektów: „Jezuicka Perła Podkarpacia w Starej Wsi”, „DPS w Iwoniczu szansa dla ciężko chorych dzieci” oraz rozpoczęła realizację dużego projektu „Rewitalizacja Obiektów Opactwa Sióstr Benedyktynek w Przemyślu”.

Jednak najważniejszym osiągnięciem w sferze przedsiębiorczości, dla niej i jej rodziny, było otrzymanie dofinansowania ze środków UE na innowacyjny rozwój prowadzonej firmy „Meble-Chilik”. Natomiast w sferze politycznej - otrzymanie szansy na udział w wyborach parlamentarnych, jako osoba niepartyjna.

Pani Dorota bardzo jest zadowolona z samej kampanii i uzyskanego dużego poparcia, za co serdecznie dziękuje wszystkim, którzy oddali na nią głos. Rok 2011 był dla Doroty Chilik kolejnym udanym i obfitym w pracę rokiem.

Jeśli uważasz, że Dorota Chilik powinna zwyciężyć w naszym konkursie, wyślij SMS na numer 72466 w treści napisz nkobieta.13. Koszt jednego SMS -a 2,46 z VAT

Aktualny ranking głosowania Czytelników