Od 6 lat prowadzi działalność na kontrakcie dla OVB Holding AG (Europejski Koncern Finansowy), od 4 lat - jako Dyrektor Okręgu dla OVB. Każdego roku daje szansę pracy stałej lub dodatkowej ok. 300 osobom w regionie. Jest specjalistą w dziedzinie rynku kapitałowego i psychologii biznesu. Pozyskuje partnerów biznesu dla firmy oraz efektywnie zarządza zespołami sprzedawców i menadżerów w strukturach sprzedażowych na Podkarpaciu. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, na kierunku: Politologia (ze specjalnością: samorząd i polityka lokalna). Aktualnie podjęła studia podyplomowe na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, specjalność: Menadżer dla Nauki i Biznesu. Prywatnie samotnie wychowuje 10-letniego syna.

Anna Sokołowska została nominowana do konkursu Kobieta Przedsiębiorcza 2011

Najważniejsze osiągnięcia

Przez 6 lat pani Anna pracowała w trudnej branży medycznej. Praca z osobami niepełnosprawnymi nauczyła jej wrażliwości i pokory wobec życia. W 2008 r. awansowała na Dyrektora Okręgu po 2 latach pracy w zupełnie nowej branży finansowo-ubezpieczeniowej.

Od 2010 r. jest przewodniczącą lokalnego koła partyjnego, a niezależność zawodowa i finansowa pozwala jej działać społecznie i charytatywnie na rzecz dzieci i zwierząt. Współpracuje z kobietami różnych środowisk (m.in. Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie kobiet rodzin wielodzietnych). Zajmuje się tematem biedy i wykluczenia społecznego. Obecnie mocno zaangażowała się w projekt „STOP Przemocy" (dotyczący kobiet).

Największy sukces w 2011 roku

Jej sukces w 2011 r. to start w wyborach parlamentarnych. Start z 2 miejsca listy SLD - to najwyższe miejsce kobiety w historii współczesnej podkarpackiej lewicy i znakomity wynik wyborczy (ok. 2,2 tys. głosów).

Uważa, że start z lewicy tak młodej kobiety w regionie zdominowanym przez prawicowe poglądy – dowodzi jej ogromnej odwagi i świadczy o niezależnej osobowości. To osobowość, która magicznie przyciąga sukcesy i ma zdolność zjednywania sobie ludzi.

Zdaniem pani Anny obowiązkiem Kobiet, które odniosły sukces w jakiejkolwiek dziedzinie, jest głośno o tym mówić, po to, aby być wzorem do naśladowania i inspiracją dla innych Kobiet!

Jeśli uważasz, że Anna Sokołowska powinna zwyciężyć w naszym konkursie, wyślij SMS na numer 72466 w treści napisz nkobieta.31. Koszt jednego SMS-a 2,46 zł z VAT.

Aktualny ranking głosowania Czytelników