Małgorzata Iwińska-Gotkowska, założycielka i prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci I Młodzieży „Titum” w Rzeszowie. Mężatka, mama dwójki dzieci: 15-letniej Martyny i 22-letniego Michała. Z wykształcenia pedagog-neurologopeda od dwudziestu lat nauczycielka w oddziale specjalnym Przedszkola Publicznego nr 29 w Rzeszowie.

Małgorzata Iwińska-Gotkowska została nominowana do konkursu Kobieta Przedsiębiorcza 2011

Najważniejsze osiągnięcia

Pani Małgorzata uważa, że jej najważniejszym osiągnięciem jest udane życie rodzinne: wspaniałe, kochające dzieci oraz życie u boku wspaniałego człowieka i największego przyjaciela - męża. Taka sytuacja rodzinna sprzyja realizacji jej wielkiej pasji, jaką jest terapia dzieci niepełnosprawnych.

Ciężka praca, zaangażowanie przyjaciół i znajomych oraz wielu życzliwych osób, które spotkała na swojej drodze m.in. w urzędach, doprowadziły do powstania w 2003 roku Stowarzyszenia „Titum”. Środki na organizowanie zajęć terapeutycznych pozyskuje sama, pisząc programy w ramach ogólnopolskich konkursów organizowanych przez PFRON, FIO oraz biorąc udział w konkursach regionalnych.

Od 2003 r. napisała i zrealizowała kilkanaście projektów na łączną kwotę dofinansowania ponad 2,2 mln zł. To wielkie wyzwanie i odpowiedzialność, ponieważ dzieci objętych terapią w „Titum” z roku na rok przybywa, a kolejny konkurs i tym samym finansowy byt Stowarzyszenia może się zakończyć bez kolejnej dotacji.

Dodatkowym sposobem na pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia jest możliwość przekazania na jego rzecz 1 procent podatku. I z tej możliwości również pani Małgorzata korzysta, pozyskując z roku na rok coraz więcej pieniędzy.

Największy sukces w 2011 roku

Gdy 8 lat temu pani Małgorzata zakładała Stowarzyszenie, w zajęciach uczestniczyło 15 dzieci niepełnosprawnych z przedszkola, w którym pracuje. W 2011 r. z zajęć w Ośrodku Rehabilitacyjnym „Titum” korzystało już 140 dzieci z całego Podkarpacia. - To wielka radość tworzyć i pomagać innym - uważa kandydatka na Kobietę Przedsiębiorczą 2011.

Jej zawodowy trud doceniono w 2007 r., kiedy zdobyła tytuł „Osobowości Roku” w ogólnopolskim konkursie nauczycieli wychowania przedszkolnego miesięcznika „Bliżej przedszkola”.

Jej sukcesem w 2011 r. było pozyskanie funduszy oraz zorganizowanie zajęć terapeutycznych dla 140 dzieci niepełnosprawnych z terenu całego woj. podkarpackiego. Każdego dnia brały one udział w indywidualnych i grupowych zajęciach terapeutycznych. Zajęcia odbywały się w wynajmowanym przez stowarzyszenie lokalu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr III w Rzeszowie.

W Ośrodku Rehabilitacyjnym „Titum” pracuje wysoko wykwalifikowany zespół terapeutów. Zajęcia terapeutyczne miały za zadanie wyrównywać i kompensować braki w rozwoju psychofizycznym podopiecznych. Proponowany układ zajęć został dostosowany do potrzeb i możliwości społecznych rodzin, w których pojawiło się niepełnosprawne dziecko.

Osobistą radością pani Małgorzaty w 2011 r. była możliwość zrealizowania pomysłu stworzenia pierwszej na Podkarpaciu grupy karate tradycyjnego dla dzieci niepełnosprawnych.

Jeśli uważasz, że Małgorzata Iwińska-Gotkowska powinna zwyciężyć w naszym konkursie, wyślij SMS na numer 72466 w treści napisz nkobieta.33. Koszt jednego SMS -a 2,46 zł z VAT.

Aktualny ranking głosowania Czytelników