Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu Wydziałowi Biologiczno-Rolniczemu Uniwersytetu Rzeszowskiego uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.

Wydział Biologiczno-Rolniczy w ciągu 13 lat istnienia uzyskał czwarte uprawnienie akademickie dla Uniwersytetu Rzeszowskiego: prawa doktoryzowania w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.

- Dzisiaj wydział posiada wysoki potencjał naukowo-badawczy o zasięgu krajowym i międzynarodowym, o czym świadczą dwukrotnie uzyskane międzynarodowe nagrody „Elsevier Research Impact Leaders Awards”. Z programu ministerialnego „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” wydział otrzymał dofinansowanie 9,5 mln zł na realizację projektu: „Rozwój potencjału badawczego w obszarze nauk rolniczych UR szansą dla gospodarki żywnościowej” – mówi prof. dr hab. Czesław Puchalski, dziekan Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wydział Biologiczno-Rolniczy zrealizował, w okresie ostatnich 5 lat, szereg projektów, grantów badawczych NCN, NCBiR o wartości ponad 60 mln zł. Ponadto jest niekwestionowanym liderem w zakresie uzyskanych patentów, wdrożeń i współpracy z gospodarką.

W poniedziałek informowaliśmy natomiast, że Wydział Medyczny oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego otrzymały uprawnienia do nadawania stopnia doktora.


POLECAMY RÓWNIEŻ: Kardiochirurg z Rzeszowa w trakcie operacji słucha rocka [ESPRESSO]