Konkurs: Innowator Podkarpacia 2021r.

Materiał informacyjny Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego, Wojewody Podkarpackiego oraz Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza, zaprasza do udziału w XXII Edycji konkursu INNOWATOR PODKARPACIA.

Celem Konkursu jest:
a) promocja innowacyjności w działalności gospodarczej,
b) wspieranie rozwoju firm oraz startupów wdrażających innowacyjne rozwiązania,
c) poprawa wizerunku regionu i jego firm poprzez promocję dobrych przykładów,
d) zachęcanie firm do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych, wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy, podejmowania szkoleń w tym zakresie.

Konkurs przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz startupów mających sukcesy w opracowywaniu lub wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań produktów, usług, technologii, które posiadają siedzibę na terenie województwa podkarpackiego. Laureaci konkursu otrzymają honorowy tytuł INNOWATOR PODKARPACIA 2021.

Aby zakwalifikować się do Konkursu wymagana jest wypełniona i podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji firmy oraz startupu Deklaracja Uczestnictwa w konkursie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Deklarację uczestnictwa w konkursie należy przesłać do dnia 27 sierpnia 2021r.

Konkurs realizowany jest w dwóch etapach:

  • I Etap: Uczestnicy konkursu, którzy spełnili wymogi zawarte w regulaminie, w terminie przesyłają na adres Biura Konkursu arkusz prezentacji firmy lub inne materiały informacyjne. Nadesłane materiały traktowane będą jako poufne i znane tylko organizatorom konkursu. Biuro Konkursu zweryfikuje prawidłowość dokumentacji złożonej przez uczestników oraz dokona wstępnej oceny danych zawartych w deklaracji uczestnictwa oraz innych przesłanych dokumentów: arkuszu prezentacji firmy lub innych materiałów informacyjnych.
  • II Etap: W drugim etapie konkursu, przeprowadzona zostanie wizytacja w formie audytu technologicznego (możliwa także w formie zdalnej), której celem będzie sprawdzenie informacji podanych w wypełnionych wcześniej materiałach konkursowych oraz uzyskanie dodatkowych informacji niezbędnych do oceny stopnia innowacyjności promowanej w ramach konkursu technologii czy rozwiązania. Wizytacja będzie przeprowadzana przez audytorów - ekspertów wyznaczonych przez RARR S.A.

Po zakończeniu ostatniego audytu, ocenę wyników prowadzonych audytów technologicznych dokonają audytorzy podczas Zebrania Audytorów - ocena na podstawie arkuszy oceny audytorów (możliwe także w formie zdalnej). Na podstawie Arkuszy Ocen oraz opinii audytorów wyłoniona zostanie grupa nie więcej niż 9 przedsiębiorstw nominowanych do Oceny przed Komisją Konkursową. Audytorzy zaprezentują każdą z nominowanych firm w trakcie posiedzenia Komisji Konkursowej (możliwe także w formie zdalnej). Komisja Konkursowa na podstawie opinii audytorów wyłania Laureatów do Nagrody INNOWATOR PODKARPACIA 2021, po jednym z każdej kategorii: -mikro, -małe, -średnie przedsiębiorstwo. Dodatkowo Komisja może przyznać wyróżnienia dla nominowanych firm.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w siedzibie RARR S.A. w Rzeszowie, Dział Wspierania Przedsiębiorczości – Centrum Transferu Technologii i Innowacji, ul. Szopena 51 lub pod nr tel. (17) 86 76 273 [email protected], tel. (17) 86 76 233 [email protected] oraz (17) 86 76 274 [email protected]. Regulamin oraz dokumenty konkursowe dostępne są na stronie internetowej www.rarr.rzeszow.pl. Termin składania zgłoszeń: 27 sierpnia 2021r. Udział w konkursie jest bezpłatny. Wierzymy, że dzięki idei konkursu uda nam się wypromować Państwa firmy oraz Podkarpacie jako region dysponujący wyjątkową myślą technologiczną, oferujący produkty o wysokim światowym standardzie. Konkurs realizowany jest w ramach projektu Enterprise Europe Network.

Link strony konkursu i rejestracji: rarr.rzeszow.pl/aktualnosci/innowator-podkarpacia-2021r/

Dodaj ogłoszenie