Koronawirus a prowadzenie firmy. Jak zachować płynność finansową?

Partnerem cyklu jest Bank BNP Paribas
Cash flow to określenie nie tylko ze słownika korporacji i wielkich firm; przepływy finansowe i zachowanie płynności ma kluczowe znaczenie w każdym biznesie, bez względu na jego skalę. Bez wolnych środków niewiele zdziała najbardziej nawet pomysłowy właściciel firmy. A związany z epidemią lockdown spowodował, że całe sektory gospodarki zostały z dnia na dzień odcięte od stałych źródeł dochodów. Jak się obronić w takiej sytuacji?

Koronawirus a płynność finansowa w firmie. Działać trzeba na trzech płaszczyznach

Działania związane z obroną przed epidemią spotęgowały tylko zagrożenie, jakim dla każdej firmy w każdym okresie jest brak płynności. Firmy bowiem nie produkują – lub produkują w ograniczonym zakresie – mają więc ograniczone lub zerowe wpływy, natomiast nawet jeśli nie wydają pieniędzy na środki do produkcji, to muszą je mieć na pokrycie kosztów stałych: wynagrodzeń i pochodnych, czynszów, rat kredytowych czy leasingowych, zobowiązań publicznych (podatki, obowiązkowe składki itp.).[/lista]

Dlatego dziś dla zachowania płynności finansowej w nawet najmniejszej firmie trzeba działać trzytorowo.

  1. Egzekwować należności sprawniej niż zwykle – zaległe i bieżące, o ile produkcja toczy się choćby w ograniczonym zakresie.
  2. Renegocjować korzystniejsze warunki regulowania zobowiązań, łącznie z odroczeniami i rozkładaniem na raty.
  3. Aplikować o środki pomocowe, w aktualnej sytuacji głównie stwarzane przez tarcze: antykryzysowe i finansową.

Co istotne, trzeba jednocześnie działać na wszystkich tych frontach, bo dopiero miks możliwych rozwiązań da firmie nie tylko możliwość przetrwania, ale ruszenia ze zdwojoną mocą i zajęcia korzystnej pozycji na konkurencyjnym rynku – gdy już kryzys dobiegnie końca.

Tarcza Antykryzowa i Tarcza Antykryzysowa 2.0. Jakie wsparcie można otrzymać?

Poza instrumentami wpływającymi pośrednio na poprawę płynności finansowej firmy (zwolnienia z ZUS, odroczenie podatku, dopłata do wynagrodzeń pracowników, postojowe dla zatrudnionych na umowach cywilnych czy formy wsparcia dedykowane konkretnym branżom), firmy mogą liczyć na dofinansowanie ze środków publicznych, uzależnione od ich wielkości.

Dla mikroprzedsiębiorców, a więc firm zatrudniających do 9. osób, jest to mikropożyczka z Funduszu Pracy w wysokości do 5 tys. zł. Małe firmy, zatrudniające do 50. osób z kolei mogą otrzymać pożyczkę obrotową finansującą wypłatę wynagrodzeń ze środków ARP.

Z kolei w ramach Tarczy Finansowej mikro-, małe i średnie firmy mogą liczyć na subwencję ze środków PFR, której wysokość zależy od wielkości firmy (dla mikroprzedsiębiorstw maksymalnie 324 tys. zł w ciągu trzech lat, dla małych firm w takim samym czasie do 3,5 mln zł); przy spełnieniu określonych warunków umorzone firmie zostanie nawet 75 proc. pożyczki.

Z głównych narzędzi funkcjonujących na podstawie legislacji kryzysowej koniecznie trzeba jeszcze wspomnieć o specjalnych gwarancjach BGK, dostępnych podobnie jak wymienione wcześniej subwencje, za pośrednictwem banków komercyjnych.

W przypadku małych firm specjalne gwarancje płynnościowe obejmują do 80% kredytu, na okres do 39 miesięcy.

Koronawirus a płynność finansowa firmy. Odzyskaj przychody

Sprzedaż długu (niezapłaconych faktur) to sposób na odzyskanie choć części pieniędzy – ze stratą, ale to i tak lepsze rozwiązanie niż np. konieczność ogłoszenia upadłości. Jednak nim się przedsiębiorca na to zdecyduje, ma do dyspozycji wiele mniej radykalnych narzędzi.

Zacznijmy od początku. W przypadku firm, które działają choćby w ograniczonym zakresie, jest to choćby skrócenie terminu odraczanych zwykle płatności za fakturę, czyli rezygnacja albo maksymalne ograniczenie okresu, na jaki udzielają tzw. kredytu kupieckiego.

Zwłaszcza wtedy, gdy jest to trudne do wynegocjowania, ale także w każdym innym przypadku warto rozważyć skorzystanie z usługi faktoringu; należność za fakturę, choć uszczuploną o zapłatę za usługę, przedsiębiorca otrzyma wówczas w ciągu kilku dni.

A co z fakturami wystawionymi wcześniej, poza opcją sprzedaży długu? Tu lista możliwych rozwiązań jest jeszcze dłuższa: na początek bezpośrednie negocjacje z dłużnikiem, potem oddanie długu do windykacji lub postępowania sądowego. Są też rozwiązania pośrednie: arbitraż, w ostateczności postępowanie sądowe. Co ważne, w czasie ograniczeń w kontaktach, zarówno faktoring, windykację, jak i arbitraż dostępne są aktualnie w wersji online.

Koronawirus a płynność finansowa firmy. Tnij koszty

Równolegle z działaniami na rzecz przychodowej części cash flow, przedsiębiorca powinien też zadbać o sanację i zabezpieczenie środków finansowych na wydatki, zwłaszcza koszty stałe. W pierwszej kolejności warto podjąć działania oszczędnościowe, w odniesieniu zarówno do kosztów osobowych, jak i rzeczowych.

Jak radzi Lucjan Śledź z Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, „zacząć trzeba od przeglądu oferty produktowej i możliwości jej dostosowania do całkowicie przedefiniowanych potrzeb rynku. Konieczny jest przegląd posiadanych zasobów, zdolności produkcyjnej, możliwości szybkiego przezbrojenia produkcji i oferty. Trzeba ocenić sytuację klientów pod względem zdolności do realizowania zakupów i spłacania należności, poznać kondycję finansową dostawców, podwykonawców – między innymi pod względem możliwości wydłużania terminów zapłaty”.

Ta wiedza jest nam niezbędna do renegocjowania umów kosztowych na korzystniejszych dla nas warunkach. Jak podkreśla ekspert, w wielu firmach trzeba podjąć bardzo trudne decyzje w odniesieniu do redukcji kosztów i w konsekwencji wydatków. Konieczne jest wynegocjowanie z pracownikami obniżenia wynagrodzeń, renegocjowanie umów najmu, leasingu i innych o podobnym stałym charakterze oraz podjęcie rozmów z bankami w sprawie rolowania kredytów, wynegocjowania większych limitów kredytów obrotowych czy skorzystania z odroczenia spłat (tzw. wakacji kredytowych) czy odroczenia rat leasingowych.

Gdy jest taka możliwość, składniki majątku własnego (nieruchomość, środki transportu itp.) można sprzedać, zastępując je najmem czy leasingiem.

Możliwości działania we własnym zakresie jest naprawdę wiele, nie sposób tu je wszystkie nawet wymienić; np. dla wielu przedsiębiorców rozwiązaniem problemów bieżącego finansowania może być poszukanie inwestora finansowego typu fundusz venture capital, warto więc rozważyć i taki wariant.

Koronawirus a płynność finansowa firmy. Wybierz priorytet

W czasach kryzysu najważniejszym obszarem działań w przedsiębiorstwie, niezależnie od jego wielkości, jest utrzymanie lub podtrzymywanie płynności finansowej w jak najdłuższym okresie. Tak kluczowe w okresie normalnego działania firmy kwestie jak rentowność, zysk, efektywność - podczas kryzysu zejść muszą bowiem na drugi plan.

Materiał oryginalny: Koronawirus a prowadzenie firmy. Jak zachować płynność finansową? - Polska Times

Dodaj ogłoszenie