Koronawirus. Powrót z wakacji za granicą może skończyć się kwarantanną. Co zrobić, by być z niej zwolnionym? Jak ją skrócić?

Radosław Dimitrow
Radosław Dimitrow
Powrót z wakacji za granicą może skończyć się kwarantanną. Co zrobić, by być z niej zwolnionym? Jak ją skrócić?
Powrót z wakacji za granicą może skończyć się kwarantanną. Co zrobić, by być z niej zwolnionym? Jak ją skrócić? Andrzej Szkocki/Polska Press
Główny Inspektorat Sanitarny przewiduje, że niektórzy turyści wracający do Polski z zagranicznych wakacji będą musieli przejść 10-dniowa kwarantannę. Kogo to dotyczy? Jak uniknąć kwarantanny? Jak ją skrócić? Sprawdź, zanim wyrusz w podróż!

Z obowiązku kwarantanny zwolnione będą przede wszystkim osoby w pełni zaszczepione i ozdrowieńcy, którzy wracają z krajów Unii Europejskiej lub objętych strefą Schengen. Taryfę „ulgową” zastosowano także dla młodszych turystów.

„Dzieci do ukończenia 12. roku są zwolnione z kwarantanny, jeżeli podróżują pod opieką dorosłych zaszczepionych lub posiadającymi negatywny wynik testu wykonanego w ciągu 48 h przed przekroczeniem granicy” - czytamy w komunikacie GIS-u.

W gorszej sytuacji są natomiast osoby niezaszczepione i te, które nie przeszły COVID-19. W takich przypadkach po powrocie do kraju są obejmowane 10-dniową kwarantanną - mogą ją jednak skrócić, jeśli w Polsce wykonają test antygenowy lub PCR-RT. Tej możliwości nie mają z kolei osoby, które wracają do kraju spoza obszaru Unii Europejskiej.

Na stronach rządowych czytamy ponadto, że podróżni, którzy wybierają się za granicę powinni na bieżąco sprawdzać obowiązujące zasady. Te zmieniają się bowiem z tygodnia na tydzień, w zależności od kraju.

Szczepienie i test, a zwolnienie z kwarantanny wjazdowej - zapoznaj się ze szczegółowym opracowaniem przygotowanym przez GIS

Odmienne zasady zwalniania oraz skracania kwarantanny wjazdowej obowiązują dla osób podróżujących z państw Unii Europejskiej/ze strefy Schengen, a inne dla osób przyjeżdżających z pozostałych państw świata (spoza Unii Europejskiej lub spoza Schengen). Dotyczy to również zasad zwalniania z kwarantanny dzieci do 12 roku życia.

A. Obowiązek kwarantanny lub przesłanki zwolnienia dla podróżnych przybywających do Polski z państw Unii Europejskiej/ ze strefy Schengen:

Zasady obowiązujące dla państw UE/strefy Schengen dotyczą:

 • 21 krajów UE należących do strefy Schengen: Austria, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Czechy, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy.
 • 5 krajów UE, które nie należą do strefy Schengen: Bułgaria, Rumunia, Chorwacja, Cypr i Irlandia,
 • 4 krajów, które należą do strefy Schengen, ale nie należą do UE: Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Lichtenstein.

Przy wjeździe do Polski obowiązuje 10-dniowa kwarantanna, która może ulec skróceniu po wykonaniu testu antygenowego lub molekularnego (RT-PCR) nie później niż 48h od przekroczenia granicy (patrz pkt. C. Zasady odbywania kwarantanny granicznej).

Ponadto zwolnione z kwarantanny są:

 1. osoby posiadające negatywny wynik testu wykonanego nie wcześniej niż 48 h przed przekroczeniem granicy. Wynik testu musi być w języku polskim albo w języku angielskim. Rodzaj testu, który należy wykonać w celu zwolnienia z kwarantanny: PCR lub antygenowy. Testy nie są finansowane ze środków publicznych. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne do systemu teleinformatycznego.
 2. osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 jedną z 4 rodzajów szczepionek, które została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej: Comirnaty (Pfizer), Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca) i Janssen (Johnson &Johnson). Od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki musi upłynąć co najmniej 14 dni. W przypadku większości szczepionek (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca) na szczepienie składają się 2 dawki - osoby które przyjęły dopiero pierwszą z dawek znajdują się więc w trakcie szczepienia i nie są jeszcze osobami zaszczepionymi w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów. Wyjątek stanowi szczepionka Janssen (Johnson & Johnson), która jest jednodawkowa – przyjęcie pojedynczej dawki oznacza, że osoba jest już w pełni zaszczepiona). Zaświadczenie o wykonaniu tego szczepienia wystawione musi być w języku polskim albo w języku angielskim.
 3. osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

  WAŻNE:Poświadczenie szczepienia, ujemnego wyniku testu lub odbycia hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych z powodu COVID-19 (ozdrowieńcy) może mieć postać Cyfrowego Certyfikatu UE w postaci elektronicznej lub papierowego wydruku.

Dzieci do ukończenia 12. roku są zwolnione z kwarantanny jeżeli podróżują pod opieką dorosłych zaszczepionych, lub posiadającymi negatywny wynik testu wykonanego w ciągu 48 h przed przekroczeniem granicy.

Ponadto z obowiązku odbycia kwarantanny zwolnione są wybrane kategorie osób wskazane w aktualnym Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii np. wybrane grupy zawodowe takie jak dyplomaci, żołnierze, załogi statków powietrznych, kierowcy transportu międzynarodowego. Pełen wykaz osób zwolnionych z obowiązku kwarantanny wjazdowej jest dostępny w rozporządzeniu, wersja ujednolicona rozporządzenia jest publikowana na stronie Rządowego Centrum Legislacji

B. Obowiązek kwarantanny lub przesłanki zwolnienia dla podróżnych przybywających do Polski spoza strefy Schengen / spoza Unii Europejskiej:
Podróżujący, którzy nie posiadają zwolnienia z kwarantanny wynikającego z zaszczepienia, negatywnego testu lub bycia ozdrowieńcem, kierowani są na 10-dniową kwarantannę. W odróżnieniu od osób przybywających z obszaru Unii Europejskiej/strefy Schengen nie ma możliwości zwolnienia z kwarantanny bezpośrednio na podstawie testu wykonanego w ciągu 48 godz. po przybyciu do Polski. Taka możliwość dopuszczona jest dopiero po 7 dniach. Rodzaj testu, który należy wykonać w celu zwolnienia z kwarantanny tp test molekularny RT-PCR lub antygenowy. Testy nie są finansowane ze środków publicznych. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne do systemu teleinformatycznego.

Z kwarantanny zwolnione są:

 1. osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 jedną z 4 rodzajów szczepionek, które została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej: Comirnaty (Pfizer), Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca) i Janssen (Johnson &Johnson). Od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki musi upłynąć co najmniej 14 dni. W przypadku większości szczepionek (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca) na szczepienie składają się 2 dawki - osoby które przyjęły dopiero pierwszą z dawek znajdują się więc w trakcie szczepienia i nie są jeszcze osobami zaszczepionymi w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów. Wyjątek stanowi szczepionka Janssen (Johnson & Johnson), która jest jednodawkowa – przyjęcie pojedynczej dawki oznacza, że osoba jest już w pełni zaszczepiona), Zaświadczenie o wykonaniu tego szczepienia wystawione musi być w języku polskim albo w języku angielskim.
 2. osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS CoV 2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Polski. Poświadczenie szczepienia lub odbycia hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych z powodu COVID-19 (ozdrowieńcy) może mieć postać Cyfrowego Certyfikatu UE w postaci elektronicznej lub papierowego wydruku.

Dzieci do ukończenia 12. roku życia przekraczające granice zewnętrzne są zwolnione z kwarantanny jeżeli podróżują pod opieką dorosłych zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Ponadto z obowiązku odbycia kwarantanny związane są inne określone kategorie osób (m.in.: dyplomaci, żołnierze, załogi statków powietrznych itd.) wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Ponadto zwolnieniu od obowiązku kwarantanny podlegają osoby, które po przylocie przebywają w Polsce nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z Polski w ciągu 24 godzin są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny.

C. Zasady odbywania kwarantanny granicznej

Osoby przekraczające granicę, które nie spełniają ww. przesłanek bycia zwolnionymi z kwarantanny wjazdowej są obowiązane zgłosić funkcjonariuszowi Straży Granicznej lub do Głównego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem infolinii następujące dane:

 1. imię i nazwisko;
 2. numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – datę urodzenia oraz serię i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 3. adres miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym osoba ta będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, oraz numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z tą osobą;
 4. dane dotyczące podróży, w szczególności datę przekroczenia granicy.

Numer infolinii Głównego Inspektoratu Sanitarnego czynny całodobowo: +48 222 500 115

Kwarantanna wjazdowa może być skrócona odpowiednio na podstawie negatywnego wyniku testu molekularnego (RT-PCR) lub antygenowego uzyskanego odpowiednio:

 1. do 48 godzin od przekroczenia granicy dla podróżnych przybywających do Polski z państw Unii Europejskiej/ ze strefy Schengen
 2. po 7 dniach od przekroczenia granicy dla podróżnych przybywających do Polski spoza państw Unii Europejskiej/ spoza strefy Schengen

Podstawą do zwolnienia z kwarantanny są wyłącznie negatywne wyniki testów wykonanych w laboratoriach wpisanych na listę Ministra Zdrowia.

Okazje

Zobacz zabawki do wody dla dzieci

miejsce #1

TM Toys

TM Toys Buncho Balloons Pistolet Pompka + Balony (5636)

117,00 zł38,95 zł-67%
miejsce #2

Little Tikes

Little Tikes Stół wodny Statek Piracki 628566

614,00 zł229,90 zł-63%
miejsce #3

Adar

Adar Balony na wodę - wiązka 519404

6,41 zł2,85 zł-56%
miejsce #8

Lean Toys

Leantoys Duży Pompowany Pistolet Na Wodę Jednorożec

95,00 zł45,49 zł-52%
miejsce #9

Simba

Simba Aquaplay tor wodny 90X51 AmphieSet 1504

196,49 zł97,48 zł-50%
miejsce #10

Mega Creative

Mega Creative Pistolet Na Wodę 38 Cm (380064)

13,69 zł8,62 zł-37%
miejsce #11

Ses Creative

Ses Creative Kreatywna Zabawa Stać W Mega Bańce

142,97 zł90,44 zł-37%
miejsce #16

Simba

Simba Strażak Sam Zbiornik na wodę z psikawką 490025

119,00 zł79,90 zł-33%
miejsce #18

Mega Creative

Mega Creative Pistolet Na Wodę Zielony 9884

27,99 zł21,52 zł-23%
miejsce #43

Inny

Fontanna Ogrodowa Basen Zwierzątka Alfabet 170Cm

64,13 zł53,95 zł-16%
miejsce #46

Norimpex

Norimpex Pompka Na Wodę Kredka 54Cm 12Szt 1001202

21,39 zł19,99 zł-7%
miejsce #47

Norimpex

Norimpex Pistolet Na Wodę w pudełku p8 NO-1002898 1 szt

15,59 zł14,48 zł-7%
miejsce #48

Bandai

Smartplay Baby Shark 3-pak do wody Rekin Figurki

40,00 zł37,90 zł
miejsce #49

Sambro

Humbo Psi Patrol Plecak Zbiornik Psikawka Na Wodę

54,98 zł54,98 zł
miejsce #50

Norimpex

Norimpex Pistolet Na Wodę p6 mix NO-1003090 1 szt

16,68 zł16,68 zł
Materiały promocyjne partnera

Plac zabaw dla dzieci do twojego ogrodu

miejsce #1

Little Tikes

Little Tikes Plac Zabaw Clubhouse Zjeżdżalnia/Huśtawka 171093

1 968,99 zł1 139,80 zł-42%
miejsce #14

Complex

Complex Huśtawka ze zjeżdżalnią Franek

1 074,00 zł879,00 zł-18%
miejsce #23

Complex

Complex Huśtawka ze zjeżdżalnią Franek Lux

1 179,00 zł1 061,00 zł-10%
miejsce #32

Fungoo

Fungoo Drewniany Plac Zabaw Zestaw MySpace XL Spider Fungoo 03522

9 599,00 zł9 599,00 zł
miejsce #34

Sobex

Sobex Huśtawka Koala 2

799,00 zł
miejsce #36

Sobex

Sobex Huśtawka Koala

697,00 zł
miejsce #37

Intex

Intex Dmuchana Trampolina 48260

209,00 zł
miejsce #38

Jungle Gym

Jungle Gym PLAC ZABAW COUNTRY CLUB (PzJG0024)

3 599,00 zł3 599,00 zł
miejsce #39

Jungle Gym

Jungle Gym PLAC ZABAW BALTAZAAR (PzJG001)

5 499,00 zł5 499,00 zł
miejsce #40

Sobex

Sobex Huśtawka Koala

1 079,00 zł1 079,00 zł
miejsce #42

Marimex

Marimex Huśtawka Wisząca Zielona 11640153

259,00 zł259,00 zł
miejsce #43

Fungoo

Fungoo Plac zabaw wieża i ścianka Big Leader Spider Red

9 099,00 zł9 099,00 zł
miejsce #44

Wabnic

Wabnic Huśtawka Kubełkowa

299,00 zł299,00 zł
miejsce #45

Vita

3MToys OGROMNY PLAC ZABAW ZJEŻDŻALNIA KOSZYKÓWKA DOMEK

1 590,00 zł1 590,00 zł
miejsce #46

HappyHop

Happyhop Zamek Fantastycznej Rozrywki 3W1 9021

3 280,00 zł3 280,00 zł
miejsce #47

Fungoo

Fungoo Plac Zabaw Giant Up&Down

1 999,00 zł1 999,00 zł
miejsce #48

Intex

Intex Dmuchana Trampolina 48260

220,40 zł220,40 zł
miejsce #49

Fungoo

Fungoo Plac Zabaw Wieża Giant 00925

6 899,00 zł6 899,00 zł
Materiały promocyjne partnera

Mniej wina w Europie

Wideo

Materiał oryginalny: Koronawirus. Powrót z wakacji za granicą może skończyć się kwarantanną. Co zrobić, by być z niej zwolnionym? Jak ją skrócić? - Nowa Trybuna Opolska

Komentarze 4

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

B
Barany

Guzik prawda. Jestem po konsultacjach z prawnikami, kwarantanna jest bezprawna. Tylko idioci podaja swoje dane i sie sami zamykaja. JA ZYJE NORMALNIE a wy sobie siedzcie w chatach

r
rekin
2 lipca, 0:32, Gość:

Najlepiej w tym i następnym roku nigdzie nie wyjeżdżać. Chyba że ktoś chcę zachorować lub nocować przy granicy 14 dni

Robi się ciekawie... beta gama delta jeszcze nie zaszczepiono połowy ludzi na świecie a świrus zmutował. Za rok będzie to zupełnie inna choroba ale zakontraktowali tego syfu tyle że terrorem ograniczeń turystycznych chcą wymusić przyjęcie tego "życiodajnego" eliksiru. Tylko czy zmiany układu immunologicznego nie prowadzą do utracenia naturalnej odporności organizmu ?

Czy rekin bez zębów jest jeszcze rekinem ?

G
Gość

Najlepiej w tym i następnym roku nigdzie nie wyjeżdżać. Chyba że ktoś chcę zachorować lub nocować przy granicy 14 dni

G
Gość

A może ktoś mądry wytłumaczyć dlaczego wracając z Grecji muszę zrobić test do 48godzin a z Turcji mogę dopiero po 7dniach bo ten co to wymyślił to musi być zdrowo p.i.e.r.d.o.l.n.ię.t.y.

Dodaj ogłoszenie