Kredyt mieszkaniowy a weryfikacja w BIK-u

Materiał informacyjny
Wnioskując o kredyt na mieszkanie, musimy się przygotować na to, że bank poza naszym dochodem, kosztami utrzymania oraz stanem nieruchomości będzie weryfikował także naszą historię kredytową. Zobaczmy, co zrobić, aby dotychczasowa spłata naszych zobowiązań wpływała korzystnie na naszą ocenę jako kredytobiorców.

Informacje o wszelkiego rodzaju zobowiązaniach finansowych wobec banków i innych instytucji tego typu są zbierane w Biurze Informacji Kredytowej. Jest to instytucja, do której dostęp mają wszystkie banki. Widnieją tam wszelkie zobowiązania, zarówno te spłacane terminowo, jak i te, przy których występowały opóźnienia w spłacie. Tak więc odpowiedni wkład własny (tutaj przeczytasz więcej na temat wymaganego wkładu własnego) to nie jedyne o co powinniśmy zadbać starając się o kredyt na mieszkanie. Odpowiednia zdolność kredytowa i „dobra” historia kredytowa są równie ważne.

Banki mają prawo do pozyskania raportu z BIK-u w chwili, gdy składamy wniosek o kredyt mieszkaniowy lub też o inną formę kredytu. W raporcie tym widać wyraźnie, czy dotychczas regulowaliśmy nasze kredyty terminowo, czy też nie. Jeśli spóźnialiśmy się ze spłatą, to w raporcie będzie widoczna także liczba dni opóźnienia.

Na podstawie raportu z BIK-u klient otrzymuje pewną ocenę scoringową, która jest bardzo ważna w procesie weryfikacji przez bank wniosku o kredyt mieszkaniowy. Jeśli zgodnie z danymi z BIK-u klient miał duże opóźnienia w spłaci (powyżej 30 – 60 dni), to bardzo możliwe, że nie uzyska zgody na kredyt na mieszkanie. Jeżeli jednak historia kredytowa jest dobra, to kredytobiorca ma większą szansę na decyzję pozytywną.

Spłacaj regularnie wszystkie zobowiązania finansowe

Co zatem ma zrobić osoba starająca się o kredyt na mieszkanie, aby uzyskać pozytywną ocenę jako kredytobiorca? Odpowiedź jest prosta: należy terminowo regulować wszelkie zobowiązania. Chodzi tu zarówno o kredyty i limity, udzielane przez bank i instytucje podobne, jak również o wszelkie inne zobowiązania finansowe.

Pamiętaj, że gdy tylko składasz wniosek o kredyt mieszkaniowy, banki wysyłają zapytanie nie tylko do Biura Informacji Kredytowej, ale także do Biura Informacji Gospodarczej (BIG). Ta instytucja z kolei posiada informacje o wszelkich zobowiązaniach pozabankowych. Jeśli więc spóźniałeś się z zapłatą rachunku za telefon, to bardzo możliwe, że informacja ta znajduje się w BIG-u.

Samodzielne sprawdzenie raportu BIK

Biuro Informacji Kredytowej umożliwia kredytobiorcom samodzielne sprawdzenie danych o dotychczasowych kredytach. Aby otrzymać raport o historii swoich zadłużeń, wystarczy założyć konto na portalu www.bik.pl, a następnie wypełnić wniosek o raport. Pojedynczy raport kosztuje 39 zł.

W trakcie zakładania konta na stronie BIK-u zostaniemy poproszeni o wykonanie przelewu weryfikującego z naszego konta bankowego w wysokości 1 zł. Biuro Informacji Kredytowej dokładnie porówna dane z przelewu z tymi, które wpisaliśmy w ich systemie. Jeśli dane będą identyczne, uzna weryfikację tożsamości za prawidłową. Jeżeli jednak wystąpią pewne różnice (np. jako nadawca przelewu będzie widniała Katarzyna, a my w formularzu rejestracyjnym w BIK-u wpiszemy Kasia), to wniosek o założenie konta, a w następstwie o pobranie raportu BIK może zostać odrzucony. Z tego względu oczywiste jest, że przelew weryfikujący musi być wykonany z naszego rachunku (a nie np. z rachunku, do którego jesteśmy pełnomocnikiem) z uaktualnionymi danymi osobowymi (imię, nazwisko, adres).

Czy można wyczyścić swoje dane w BIK?

W niektórych portalach internetowych można natrafić na informację, że raport BIK może zostać wyczyszczony. Wielu klientów, którzy składają wniosek o kredyt na mieszkanie, chętnie wierzy w tego typu informacje. Jednak w praktyce czyszczenie BIK-u jest możliwe jedynie w trzech sytuacjach:

• w przypadku odwołania zgody na przetwarzanie informacji o kredycie już spłaconym (możliwe tylko, jeśli spłaty przebiegały terminowo);
• w sytuacji, gdy od spłaty kredytu (nawet nieterminowo spłacanego) minęło 5 lat;
• w Twojej historii kredytowej pojawiły się błędne informacje.

Dodaj ogłoszenie