Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale, w gronie szkół IB (International Baccalaureate)

Materiał informacyjny Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale

15 czerwca 2020 roku Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale, uzyskało certyfikat międzynarodowej organizacji International Baccalaureate uprawniający do przeprowadzania matury międzynarodowej. Otrzymana autoryzacja wiąże się z wpisaniem LOB na listę szkół IB i przyznaniem jej statusu IB World School. Liceum w Boguchwale, uzyskując zgodę na prowadzenie programu przygotowującego do matury międzynarodowej (IB), podjęło wraz z organem prowadzącym starania (przygotowując wniosek do MEN) o utworzenie w strukturze LOB oddziału międzynarodowego. 27 sierpnia 2020 roku Liceum Ogólnokształące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale otrzymało Decyzję wydaną przez Ministra Edukacji Narodowej o udzieleniu zezwolenia na utworzenie od 1 września 2020 roku oddziału międzynarodowego i realizację programu The International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP). Tym samym obok klas realizujących kształcenie tradycyjne (wyłącznie w języku polskim) i dwujęzyczne (gdzie polski i angielski są równorzędnymi językami nauczania), w strukturze organizacyjnej Liceum pojawił się oddział międzynarodowy z dominantą języka angielskiego jako wykładowego.

Celem działania oddziału międzynarodowego jest kształcenie ambitnych, kreatywnych i ciekawych świata młodych ludzi, pełnych pasji, świadomych własnej wartości i tożsamości, potrafiących krytycznie analizować otaczającą ich rzeczywistość i systematycznie poszerzających własne horyzonty. Program zaspokaja potrzeby wszystkich ambitnych uczniów, niezależnie czy planują w przyszłości kontynuować swoją edukację w kraju czy na wymarzonej uczelni za granicą.

Perspektywa nauki w oddziale międzynarodowym, w sposób szczególny, może być atrakcyjna dla uczniów z tzw. doświadczeniem migracyjnym oraz dla tych nieposiadających obywatelstwa polskiego, którzy z różnych względów, np. podyktowanych potrzebami natury zawodowej rodziców, muszą często zmieniać miejsce zamieszkania.

Ze względu na ujednolicony w skali globalnej program nauczania, nauka w oddziale międzynarodowym może być kontynuowana bez żadnych przeszkód w innej szkole, w dowolnym zakątku świata – o ile taka oferuje Program Dyplomowy IB.

Aktualnie Liceum w Boguchwale prowadzi nabór uzupełniający do już funkcjonującego oddziału oraz rozpoczyna nabór do klas pierwszych. Oferta edukacyjna jest skierowana do uczniów z terenu całego województwa podkarpackiego oraz spoza jego obszaru, a także do młodzieży kształcącej się poza granicami Polski.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów i rodziców na Dzień Otwarty w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale. Wydarzenie ze względu na panującą obecnie sytuację odbędzie się online 21 kwietnia (środa) w godzinach od 13:00 do 15:00. Transmisja na żywo na fb szkoły.

Bezpośredni link do wydarzenia znajduje się poniżej:

https://fb.me/e/i48hBtQcQ

Więcej szczegółów dotyczących oferty edukacyjnej Liceum na stronie internetowej: http://www.liceum.boguchwala.pl/?cat=101

Dodaj ogłoszenie