Spółka Eko Hybres z Rzeszowa już wkrótce będzie odzyskiwać cenne surowce ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego niespotykanym dotąd w Polsce sposobem.

Co niezwykle istotne, podczas tego procesu nie będą powstawać żadne odpady, tak jak to się często zdarza w przypadku innych technologii.

Plazmowa w roli głównej

- Jesteśmy firmą posiadającą unikatową w świecie metodę odzysku z odpadów wartościowych surowców pierwotnych w oparciu o technologię plazmową. Pozwala ona na odzysk cennych metali z odpadów, głównie ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – zapewnia Kazimierz Zając, prezes rzeszowskiej spółki innnowacyjnej Eko Hybres.

Warto dodać, że jedyny w swoim rodzaju proces technologiczny będzie uruchomiony dzięki zbudowaniu nowoczesnej przetwórni recyklingowej w Podkarpackim Parku Naukowo Technologicznych Aeropolis w Rogoźnicy k. Rzeszowa.

Projekt za 30 mln zł

Projekt opracowany i realizowany przez firmę Eko Hybres otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W jego skład wchodzi nie tylko sama technologia, ale cały nowoczesny zakład recyklingu. Wartość projektu wynosi ok. 30 mln zł.

Dzięki temu zużyte urządzenia elektryczne takie jak pralki, lodówki, odkurzacze oraz elektroniczne, radia, telewizory, komputery, drukarki, kopiarki, monitory nie będą już stanowić ekologicznych problemów, bo zostaną poddane procesowi przetwarzania i recyklingu.

W efekcie technologii plazmowej i odpowiednim urządzeniom uda się na powrót odzyskać cenne surowce, bez najmniejszej szkody dla środowiska naturalnego. A cenne i rzadkie metale na nowo znajdą zastosowane w produkcji. Odzyskana zostanie przy tym część energii elektrycznej i cieplnej

Wysoka skuteczność

Na czym polega innowacyjność tej metody? - Technologii plazmowej użyto szerzej kilkadziesiąt lat temu do unieszkodliwiania sprzętu wojskowego. Metoda okazała się niezwykle skuteczna, ale powszechnego zastosowania nie znalazła. Dopiero w ostatnich latach ten sposób zaczęto szerzej stosować przy przeróbce odpadów w krajach skandynawskich, ale z nastawieniem na odzysk energii. Nikt jednak nie zastosował jej do kompleksowej utylizacji i przeróbki odpadów elektrycznych i elektronicznych – tłumaczy prezes Zając.

Nagroda za innowacyjność

Zalety tej unikalnej metody szybko zostały dostrzeżone przez wiodące w kraju uczelnie m.in. politechniki: warszawską i łódzką. Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (maj br.) Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), wręczyła I nagrodę spółce Eko Hybres właśnie za zastosowanie plazmowej technologii.

Światowy poziom

- Dla mnie wartość tego wyróżnienia jest tym większa, że kapituła konkursu przeprowadzonego przez PARP dostrzegła unikalność wykorzystywanej przez nas metody. Dzięki temu otrzymaliśmy pierwszą nagrodę spośród wszystkich projektów zakwalifikowanych do realizacji w ramach programu Innowacyjna Gospodarka w latach 2007-2013 - wyjaśnia prezes Zając.

 

Projekt innowacyjnej technologii opracowanej i wdrożonej przez rzeszowski Eko Hybres został uznany za unikatowy na skalę światową. Zintegrowany i zamknięty proces stworzony przez rzeszowską firmę umożliwia w jednym ciągu technologicznym odzysk z odpadów elektrycznych i elektronicznych czystych surowców oraz energii.