Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie służby zdrowia na Podkarpaciu bez obecności Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. Jest on bowiem nie tylko największą placówką ochrony zdrowia w regionie ale pełni w niej rolę wiodącą.

Dzisiaj popularna „dwójka” to wieloprofilowa i specjalistyczna placówka ochrony zdrowia z rozbudowaną bazą diagnostyczną zlokalizowaną w kompleksie nowoczesnych budynków, ciągle poszerzanym o nowe obiekty. Szpital posiada w sumie 17 oddziałów, liczne zespoły poradni specjalistycznych oraz zakłady i pracownie diagnostyczne. Co bardzo ważne, dysponuje 726 łóżkami dla dorosłych i dla dzieci.

Takie były początki

Budowę szpitala rozpoczęto w 1977 roku. Finansowano ją z budżetu centralnego, częściowo z budżetu wojewódzkiego oraz ze środków NFOZ. W styczniu 1989 r. jako pierwszy został uruchomiony oddział rehabilitacji, zaś w kwietniu - oddział dziecięcy. Nowo wybudowany szpital - początkowo zintegrowany z Zespolonym Szpitalem Wojewódzkim w Rzeszowie - 1 stycznia 1991 r. rozpoczął pełną samodzielną działalność jako Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie.

Najnowocześniejsze technologie



Bez wątpienia do jednej z wizytówek dzisiejszej „dwójki” należy uruchomiony w 2006 roku oddział kardiochirurgii. W krótkim czasie stał się ważnym ośrodkiem kardiochirurgii w kraju, wykorzystującym najnowocześniejsze technologie dostępne na świecie w leczeniu operacyjnym schorzeń serca i naczyń klatki piersiowej. Rozpoczęto wykonywanie w Rzeszowie takich zabiegów jak m.in.: operacyjne leczenie migotania przedsionków przy użyciu fal częstotliwości radiowej czy leczenie schorzeń aorty piersiowej poprzez implantacje stent-grafów, z dostępu przez tętnicę udową.

Strzał w dziesiątkę

Uruchomienie oddziału kardiochirurgii było przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Bardzo szybko uzyskał on uznanie i wysoką renomę. Z pomocy korzystają tu nie tylko pacjenci z Podkarpacia.

- Bazując na sukcesach oddziału kardiochirurgii w 2008 roku utworzyliśmy pododdział ostrych zespołów wieńcowych i drugą pracownię hemodynamiki - wspomina Janusz Solarz, od 2001 roku dyrektor „dwójki”.

W nowej placówce szpitalnej wykonywane są m.in. zabiegi angioplastyki, czyli udrożnienie zatkanych tętnic oraz koronarografie (kontrastowe badanie radiologiczne naczyń polegające na wstrzyknięciu do naczynia środka kontrastującego i wykonaniu zdjęć obrazujących ich przebieg i rozgałęzienia).

Idzie nowe…

- W strategii rozwoju Szpitala Wojewódzkiego nr 2 bardzo ważna jest dla nas troska o wyposażanie go w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny i służący opiece nad chorymi – dodaje J. Solarz.

 

Zgodnie z tymi założeniami m.in.:

* w 2008 roku otworzono nowy oddział intensywnej terapii i anestezjologii z ośrodkiem ostrych zatruć oraz pododdziałem intensywnej terapii i anestezjologii dla dzieci i noworodków. Na oddziale znajdują się 24 lóżka intensywnej terapii i 6 łóżek wzmożonego nadzoru.

* w 2010 zainstalowano nowoczesny system do badań z zastosowaniem rezonansu magnetycznego, wykorzystywanego, np. przy wczesnym wykrywaniu nowotworów.

* w 2012 planowane jest uruchomienie regionalnego ośrodka rehabilitacyjno – edukacyjnego dla dzieci i młodzieży, z 80 łóżkowym szpitalnym oddziałem rehabilitacyjnym.

* na lata 2010 – 2012 zaplanowano modernizację i rozbudowę szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową lądowiska dla helikopterów.

„Dwójka” może się poszczycić bardzo wieloma nagrodami i wyróżnieniami: w latach 2010 i 2011 szpital znalazł się wśród finalistów Ogólnopolskiego Rankingu Szpitali organizowanego przez dziennik „Rzeczpospolita” oraz Centrum Monitorowania Jakości a Polski Komitet UNICEF uhonorował placówkę tytułem „Szpital przyjazny dziecku”.