Na początku grudnia w Polańczyku uruchomiono pierwszą instalacje fotowoltaiczną (elektrownię słoneczną), która zainstalowana została na nowych warunkach przyłączy instalacji OZE i włączona do sieci dystrybucyjnej PGE Rzeszów.

Instalacja została wykonana przez firmę ROTERO z Sanoka, zajmującą się instalacją kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.

Weszła ustawa dla OZE - jest instalacja

Właścicielem mikroinstalacji o mocy 3,24 kW jest Paweł Patała, przedsiębiorca z Sanoka: - Głównym powodem, który przyczynił się do realizacji tego typu przedsięwzięcia był fakt wejścia w życie nowelizacji ustawy prawa energetycznego tzw., „Małego Trójpaku” oraz znaczne korzyści ekonomiczne - podkreślił Inwestor.

Elektrownia słoneczna została wykonana w tzw.

systemie „On-grid”, czyli została sprzężona z istniejącą siecią budynku - w tym przypadku domku letniskowego. Układ został oparty o 12 wysokowydajnych monokrystaliczncznych modułów słonecznych oraz o integralną część każdej elektrowni PV czyli inwerter - przekształcający stałe napięcie po stronie DC na zmienne 230V.

- Już w momencie pojawienia się niewielkiego promieniowania słonecznego, instalacja jest w stanie generować znaczny zysk z generatora PV, co pozwala na pełną niezależność energetyczną - podkreśla Andrzej Kwiatkowski, właściciel firmy wykonawczej - ROTERO.

Sprzedaje prąd do PGE

Podstawowym celem elektrowni słonecznej jest wykorzystywanie wytworzonej energii na własne potrzeby oraz sprzedaż jej nadwyżek lokalnemu operatorowi energetycznemu. W tym przypadku jest to grupa PGE Rzeszów.

Zgodnie z założeniem nowej ustawy, średnie ceny odsprzedanej energii będą na bardzo korzystnym poziomie. Takie założenie umożliwia ograniczyć czas zwrotu inwestycji średnio do 8-10 lat. Nad prawidłowym rozliczeniem wytworzonej energii czuwa specjalnie do tego przystosowany elektroniczny licznik energii.

Instalacja

A jakie wskazówki należy spełnić aby stać się posiadaczem podobnej elektrowni? 

- Z racji na fakt, że moja instalacja była pierwszą z instalowanych na nowych zasadach, procedura uzyskania przyłącza wymagała skompletowania wszystkich niezbędnych załączników oraz certyfikatów potwierdzających rzeczywiste parametry - mówi Paweł Patała. - Najważniejsze aby elektrownia była wykonana w prawidłowy sposób przez certyfikowaną firmę, a do jej montażu zostały wykorzystane komponenty spełniające rygorystyczne wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Po spełnieniu powyższych wymagań pozostaje jedynie złożenie wniosku o dokonanie przyłącza wraz z załącznikami.