reklama

Matura 2019. Język polski - odpowiedzi, pytania i arkusz egzaminacyjny CKE [6.05.2019]

red
Punktualnie o godz. 9 rozpoczęła się pisemna matura z języka polskiego na poziomie podstawowym. Krzysztof Kapica
Matura z języka polskiego rozpoczyna maraton maturalny 2019. Tuż po egzaminach poznamy odpowiedzi z matury z języka polskiego. Zamieścimy też pytania i arkusz zadań CKE. Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym uczniowie w całej Polsce zaczęli pisać 6 maja punktualnie o godz. 9. Język polski na poziomie rozszerzonym maturzyści rozpoczynają o godz. 14.

Poniżej znajdziesz już arkusz egzaminacyjny CKE z matury z języka polskiego na poziomie podstawowym. Mamy też sugerowane odpowiedzi z egzaminu.

Na Podkarpaciu do egzaminów maturalnych w poniedziałek, 6 maja 2019 roku, przystąpiło ponad 17 tysięcy uczniów szkół średnich. Pierwszy pisemny egzamin to obowiązkowa matura z języka polskiego na poziomie podstawowym. Matura rozpoczęła się o godzinie 9 i potrwa 170 minut. O godzinie 14 maturę z języka polskiego zdają osoby, które wybrały poziom rozszerzony. Ta część potrwa 180 minut.

Matura 2019. Najlepsze memy. Zobacz z czego śmieją się matur...

Matura 2019 - język polski. Zobacz arkusz egzaminacyjny CKE

Zobacz arkusz egzaminacyjny CKE z matury z języka polskiego na poziomie podstawowym:

Matura 2019. Język polski - arkusz egzaminacyjny CKE [6.05.2019]

Matura 2019 - język polski. Sugerowane odpowiedzi z egzaminu

Zadanie 1. (0-1)
Oceń prawdziwość stwierdzeń odnoszących się do tekstu "Językowy savoir-vivre".
1 - P
2 - F
3 - F

Zadanie 2. (0-1)
Na podstawie tekstu "Językowy savoir-vivre" określ trzy warunki, jakie muszą być spełnione, żeby dyskusję uznać za autentyczną.

 • obecność arbitra czuwającego nad przestrzeganiem ustalonych zasad
 • w dyskusji muszą brać udział co najmniej dwie strony o różnych poglądach
 • dyskusja autentyczna wymaga "narzędzi", czyli określenia sposobów jej prowadzenia

Zadanie 3. (0-1)
Z akapitu pierwszego wypisz dwa różne sformułowania świadczące o emocjonalnym stosunku autorów do problematyki podjętej w tekście "Językowy savoir-vivre" i uzasadnij celowość użycia tych sformułowań.

Sformułowania:

 • nie daj Boże
 • tak, tak, Gerwazeńku

Uzasadnienie:

 • Użycie frazeologizmu wyraża obawy autorów, by spór nie przeistoczył się w kłótnię.
 • Użycie zdrobnień, wskazuje, że taki sposób prowadzenia rozmowy w dyskusji jest niedopuszczalny.

Zadanie 4.
Czy kontrowersje będące podstawą dyskusji wykluczają galanterię jej prowadzenia? Na podstawie tekstu "Językowy savoir-vivre" uzasadnij swoją odpowiedź.

Odpowiedź: Tak, gdyż dyskusja wymaga różnicy zdań, racji, poglądów, stanowisk.

Zadanie 5.
Na podstawie tekstu "Językowy savoir-vivre" wyjaśnij czym jest pseudodyskusja.
Odpowiedź:
Pseudodyskusja to prezentowanie, dopowiadanie, uzupełnianie wspólnych poglądów przez jej uczestników. Brakuje w niej kwestii spornych.

Zadanie 6.
Podanym wypowiedzeniom A-C przyporządkuj funkcję, jaką każde z nich pełni w tekście.

 • A - 4
 • B - 1
 • C - 3

Zadanie 7.
Podaj dwa słowa klucze istotne dla odczytania całego tekstu Ryszarda Koziołka i wyjaśnij jaka jest zależność między nimi.
Odpowiedź:
Historia i proza historyczna (powieść historyczna)
Uzasadnienie: Historia przekazuje wydarzenia, a proza łączy rzeczywistość z fikcją, uzupełnia i dopowiada wydarzenia (zmyśla).

Zadanie 8.
Z podanych pytań (a-f) wybierz te, na których odpowiedzi znajdują się we wskazanych akapitach tekstu i wpisz do tabeli oznaczenia literowe tych pytań. Każdemu akapitowi przyporządkuj jedno pytanie.

 • Akapit 3 - odpowiedź F
 • Akapit 4 - odpowiedź B
 • Akapit 6 - odpowiedź D

Zadanie 9.
Uzupełnij tabelę. Wybierz dwie cechy powieści historycznych Waltera Scotta lub Aleksandra Dumasa, o których mowa w tekście Ryszarda Koziołka i każdą z nich zilustruj przykładem (postać, sytuacja, wydarzenie) ze znanej ci powieści Henryka Sienkiewicza.

Cecha powieści Waltera Scotta lub Aleksandra Dumasa:
1 - Dumas - fabuła przygodowa, 2 - Scott: dokładny opis epoki starożytnej
Tytuł powieści Henryka Sienkiewicza:
1 - "Potop", "Pan Wołodyjowski" , 2 - "Quo Vadis"
Przykład z powieści Henryka Sienkiewicza:
1 - przygody Kmicica i Michała Wołodyjowskiego, 2 - przedstawienie realiów i obyczajów panujących w starożytnym Rzymie - uczty u Nerona, walki gladiatorów itp.

Zadanie 10.
a) Podaj autora i tytuł utworu, z którego pochodzi podany fragment.

Adam Mickiewicz, "Pan Tadeusz"

b) Odwołując się do całego utworu, uzasadnij myśl sformułowaną w tekście Ryszarda Koziołka, że w polskiej literaturze ważne jest tworzenie obrazu klęski przezwyciężonej.
W "Panu Tadeuszu" obrazem krzepiącym naród polski jest wiara w zwycięstwo pod wodzą Napoleona. Działalność księdza Robaka pozwoliła uwierzyć Polakom w siłę i skuteczność walki o wolność i tym samym przezwyciężyć myśl o klęsce zrywu powstańczego.

Zadanie 11.
Ryszard Koziołek w tekście łączy różne style językowe. Podaj nazwę dwóch z nich i każdy zilustruj przykładem z tekstu.

Przykładowe odpowiedzi:
styl poetycki - "Sienkiewicz używa literatury, aby zaaplikować czytelnikowi upojną używkę i rozkołysać fantazje skarłowaciałe przez życie w niewoli."
styl publicystyczny - "Za sprawą rewolucji francuskiej i wojen napoleońskich historia weszła do domów setek tysięcy Europejczyków, którzy doświadczyli zerwania z ciągłością istnienia swoich przodków."

We wtorek obowiązkowa matura z matematyki. Odpowiedzi znajdziecie tutaj: Matura 2019 - matematyka, poziom podstawowy. Zadania, arkusze, odpowiedzi

Matura 2019 - język polski. Na egzaminie "Dziady" i wiersz Anny Świrczyńskiej

W internecie pojawiły się już pierwsze wypowiedzi maturzystów. Wynika z nich, że na podstawowej maturze z języka polskiego pojawił się temat III części "Dziadów" Adama Mickiewicza.

Temat rozprawki na maturze z polskiego 2019 brzmiał:

Czym dla człowieka może być wolność? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Dziadów cz. III, całego dramatu Adama Mickiewicza oraz wybranego tekstu kultury.

Drugim tematem do wyboru była interpretacja wiersza. Na maturze 2019 była to "Samotność" Anny Świrczyńskiej. Treść polecenia brzmiała: "Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów".

Pierwsza część arkusza maturalnego z polskiego tradycyjnie sprawdzała m.in. stopień rozumienia tekstu nieliterackiego i umiejętność przekształcania takiego tekstu. Wkrótce arkusz egzaminacyjny zamieścimy na naszej stronie.

Matura 2019. Odpowiedzi i arkusze CKE - język polski

Maturalne arkusze CKE pojawią się na stronie tuż po egzaminach. Znajdziecie je w naszym artykule. Zamieścimy tu również odpowiedzi z matury z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Odpowiedzi z matur 2019 szukajcie też tu: Matura 2019. Pytania i odpowiedzi z egzaminów maturalnych w jednym miejscu

Matura - język polski. Co było w ubiegłym roku? Co będzie w 2019?

Do wyboru na ubiegłorocznej maturze z języka polskiego były dwie możliwości – proza bądź wiersz. Większość uczniów szkół średnich wybierała „Lalkę” - w odpowiedzi musieli napisać, czy tęsknota jest siłą napędzającą ludzkie życie, czy niszczącą na podstawie fragmentu tej właśnie lektury.

- Trochę się zdziwiłam. Bardziej spodziewałam się innej, może „Dziadów" lub „Ferdydurke”. „Lalka” to tzw. lektura z gwiazdką, którą powinniśmy znać nie tylko we fragmentach, ale w całości

– mówiła nam tuż po ubiegłorocznej maturze Ola.

Z "Lalki" na maturze zadowolony był Marcin z I LO w Rzeszowie.

– Poszedłem bardziej w kierunku tezy ambiwalentnej, czyli nie skierowałem się całkowicie w stronę destruktywną lub budującą. Napisałem, że w zależności od sytuacji, od osoby ta siła, jaką jest tęsknota może mieć albo pozytywny albo negatywny wpływ. Jak w przypadku Wokulskiego z „Lalki” negatywny, tak w przypadku oskarowego filmu, do którego się odwołałam „Slumdog. Milioner z ulicy” – tu jednak wykazałem, że pozytywny, budujący.

Drugą możliwością odpowiedzi na języku polskim była interpretacja wiersza Ernesta Brylla „Bądźmy dla siebie bliscy bo nas rozdzielają”.

Tak maturzyści z Rzeszowa komentowali maturę z języka polskiego w ubiegłym roku:

Na co maturzyści nastawiają się w 2019 roku? Typowań i przewidywań przed maturą z języka polskiego jest jak zwykle sporo. Wśród uczniów powtarzają się takie lektury: „Wesele”, „Pan Tadeusz”, „Ferdydurke”, po raz kolejny „Lalka”, "Zbrodnia i kara”, „Przedwiośnie”, „Granica”, „Dżuma”, ale też opowiadania Brunona Schulza.

Według pytanych przez nas nauczycieli języka polskiego na maturze 2019 mogą pojawić się tematy dotyczące cierpienia i smutku. W tym roku obchodzimy rok Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Być może na wypracowaniu padnie pytanie o jego twórczość.

Maturzyści z II LO w Rzeszowie tuż przed pisemną maturą z języka polskiego. Krzysztof Kapica

Jak zdać maturę 2019 i jakie są zasady matury z języka polskiego?

Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym jest obowiązkowy. Muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie. Żeby zdać maturę z polskiego, uczeń musi uzyskać z egzaminu przynajmniej 30% punktów.

Zasady matury z języka polskiego:

 • w całym kraju maturzyści odpowiadają na te same pytania
 • ustalony klucz odpowiedzi i schemat punktowania prac
 • podczas matury z języka polskiego można korzystać ze słownika poprawnej polszczyzny i ortograficznego
 • maturę trzeba pisać czytelnie, używaj długopisu lub pióra tylko z czarnym tuszem
 • nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl
 • zapisy i odpowiedzi w brudnopisie nie będą oceniane

Żeby zdać maturę 2019:

 • uczeń musi uzyskać co najmniej 30 procent punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej matury.
 • zdobyć co najmniej 30 procent punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej.
 • przystąpić do matury z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (próg ‎zaliczenia odpowiedzi w tym przypadku nie jest określony).‎
Odpowiedzi z matury z języka polskiego tuż po egzaminie znajdziecie w tym artykule. Krzysztof Kapica

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 3

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
2019-05-06T13:18:09 02:00, juusk22:

tutaj jest już klucz :)

chomik-24.pl/ff909d29

Dla wszystkich, którzy w to wierzą: http://chomik-24.pl

Ten link prowadzi do tej samej strony, co ten podany przez tę spierdolinę i nie da się wejść nawet na profil osoby, która niby dodała ten klucz ani zrobić nic innego, ponieważ prawdopodobnie ta strona internetowa została stworzona jedynie, żeby naciągnąć ludzi i nawet nie chciało im się stworzyć własnego motywu, zamiast tego zajebali od "chomikuj.pl". Nie dość, że mniej roboty, to jeszcze można uwierzyć, że to jest ta sama strona.

G
Gość
2019-05-06T13:18:09 02:00, juusk22:

tutaj jest już klucz :)

chomik-24.pl/ff909d29

Spierdalaj z tym gównem. Nie ma takiej strony jak "zachomikuj.pl" nawet, jest "chomikuj.pl".

j
juusk22

tutaj jest już klucz :)

chomik-24.pl/ff909d29

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3