reklama

Matura z geografii 2011. Odpowiedzi, pytania i arkusze zadań

gkrZaktualizowano 
Dziś kolejny egzamin maturalny. Tym razem uczniowie zmierzą się z maturą z geografii.
Dziś kolejny egzamin maturalny. Tym razem uczniowie zmierzą się z maturą z geografii. Archiwum/Krzysztof Łokaj
Dziś matura z geografii. Geografia to najczęściej wybierany przez podkarpackich maturzystów przedmiot z grupy dodatkowych. Początek matury o godz. 9.

Sprawdź: Matura z geografii 2011 - ODPOWIEDZI i arkusze zadań

Matura 2011: GEOGRAFIA. Przykładowe odpowiedzi:

Zadanie 3
Odpowiedź: Odległość w terenie w linii prostej pomiędzy Jaworzyną a Cisową Grapą wynosi

 1. 1:50 000
  1 cm - 50 000 km
  1 cm - 0,5 km
  5,8 cm - odległość w cm pomiędzy dwoma szczytami na mapie
  1 cm × x = 5,8 × 0,5 km
  X = 5,8 cm × 0,5 km ÷ 1 cm
  X = 2,9 km
 2. 1 cm - 50 000 cm
  5,8 cm × 50 000 cm = 290 000 cm = 2,9 km

Zadanie 7
Odpowiedź: Lasy zmniejszają zagrożenie powodziowe, gdyż pełnią funkcję retencyjną a korzenie drzew pochłaniają wodę, spajają glebę a tym samym spowalniają spływ powierzchniowy wód.

Zadanie 8
Górowanie Słońca w zenicie - B. punkt podsłoneczny na zwrotniku Raka

Występowanie dnia polarnego - A. obszar od koła podbiegunowego do bieguna północnego

Zadanie 9
Odpowiedź: Trzy cechy klimatu Polski potwierdzające jego przejściowy charakter.
1. duża zmienność typów pogody i długości pór roku w kolejnych latach
2. występowanie sześciu klimatycznych pór roku
3. wzrost rocznej amplitudy temperatury powietrza z zachodu na wschód

Zadanie 10
a.
umiarkowanym morskim - B
podbiegunowym - C
b.
roczna amplituda temperatury powietrza wynosi 15 stopni Celsjusza na stacji B
Najwyższa średnia roczna temperatura powietrza występuje na stacji D

Zadanie 11
Odpowiedź: Zarówno Norwegia, jak i Grecja znajdują się w strefie oddziaływania niżu, ale ciśnienie atmosferyczne w Norwegii jest niższe niż w Grecji. Nad północną częścią Wielkiej Brytanii przemieszcza się front atmosferyczny ciepły. W Europie Zachodniej na Półwyspie Bretońskim niebo jest zachmurzone.
Zakładając dotychczasowy kierunek napływu mas powietrza w środkowej części Hiszpanii, można prognozować, że temperatura w najbliższym czasie w Madrycie spadnie.

Zadanie 12
Obszar Polski należy do zlewisk trzech mórz: Morza Bałtyckiego oraz Morza Północnego i Morza Czarnego.

Zad. 13
a. Cechy Morza Bałtyckiego
1. Płytki zbiornik morski
2. Słaba wymiana wód z oceanem
3. Duża ilość rzek wpływających, które transportują zanieczyszczenia, na przykład fosforany, azotany
b. Działania ograniczające zanieczyszczenie Bałtyku
1. wprowadzenie monitoringu przez kraje leżące nad Bałtykiem
2. Budowa oczyszczalni ścieków w portach morskich, wzdłuż wybrzeża
3. stosowanie kar dla trucicieli środowiska
4. współpraca międzynarodowa krajów nadbałtyckich w zakresie ochrony środowiska

Zad. 14
a.
Cecha doliny:
A. Dolina asymetryczna … - 3. Przewaga erozji bocznej i akumulacji
B. Dolina o V - kształtnym profilu … - 2. Erozja wgłębna i wsteczna
C. Dolina szeroka, płasko dema - 1. Przewaga akumulacji
Cecha doliny B
Dominujący proces rzeźbotwórczy 2
b.
W korycie rzeki w biegu dolnym dominują
A. Muły i piaski

Zad. 15
Gleba powstała w dolinie rzecznej … - mady - C
Gleba strefowa powstała w klimacie umiarkowanym … - brunatne - A

Zad. 16
Nizina Zachodniosyberyjska - 3. Długa mroźna zima …
Wyżyna Tybetańska - 2. Rozrzedzenie i niskie temperatury …
Sahara - 4. Brak wody, wysokie temperatury

Zad. 17
Eksplozja demograficzna przypada na I fazę rozwoju demograficznego - F
Spadek liczby zgonów w II fazie rozwoje demograficznego jest efektem …- P
Procesy demograficzne występujące w V fazie … - F

Zad. 18
Konsekwencje gwałtownego wzrostu liczby ludności w miastach krajów słabo rozwiniętych:
1. Powstawania dzielnic ubóstwa, slumsów
2. Rozwój patologii społecznych
3. Brak pracy, ograniczony dostęp do oświaty
4. Problemy komunikacyjne
5. Problem z usuwaniem odpadów, śmieci i ścieków
6. Problem z zapewnieniem dobrej jakości wody pitnej

Zad. 19
a.
1. Korzystanie z kompetencji, wiedzy i doświadczenia osób w tej grupie wiekowej
2. Wzrost PKB z uwagi na większa liczbę pracujących
b.
1. Poprawa kompetencji i kwalifikacji pracowników po 55 roku życia
2. Organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów przez upoważnione instytucje na przykład: urzędy pracy. Zdobywanie nowych kwalifikacji umożliwiających pozyskanie pracy.
3. Dokształcanie osób w ramach projektów unijnych w danej dziedzinie.

Zad. 20
A. Bazalt - 2. Kostka brukowa
B. Ropa naftowa - 5.tworzywa sztuczne
C. Piasek kwarcowy - 1. Szkło
D. Wapień - 3. Cement

Zad. 21
a. Najwyższe wskaźniki emisji SO2: śląskie, łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie
b. Dlatego, że ma tam miejsce eksploatacja węgla kamiennego co obniża koszty produkcji energii. Jest też duży rynek zbytu.

Zad. 22
Skutek pozytywny:
Obniżenie kosztów produkcji wytwarzanych towarów lub świadczonych usług oraz cen za te towary i usługi
Skutek negatywny:
Wzrost liczby bezrobotnych, pogłębianie się bezrobocia. Wypieranie małych firm z rynku przez wielkie przedsiębiorstwa.

Zad. 23.
Argumenty za zwiększeniem udziału energii pozyskiwanej z wód geotermalnych :
- odnawialne źródło energii
- ekologiczne, gdyż nie dostarcza do atmosfery pyłów i gazów

Zad. 24.
1. Obecność wyższych uczelni i placówek naukowo badawczych
2. Atrakcyjny krajobraz, czyste środowisko

Zad. 25
Kraje z rolnictwem ekstensywnym: A, B, E

Zad. 26
Odsetek powierzchni kraju zajmowany przez powierzchni rolne to 10 procent.

Zad. 27
Przyczyny zmian w użytkowaniu ziemi w latach 1990 - 2006:
1. Spadek odsetka użytków rolnych spowodowany rozwojem osadnictwa, sieci handlu, infrastruktury komunikacyjnej (budowa dróg i autostrad)
2. Wzrost udziału lasów związany z zalesieniem słabych gleb.
3. Wzrost wskaźnika pozostałych gruntów spowodowany między innymi degradacją gleb i użytkowaniem gospodarczym

Zad. 28

A. Toruń - 1
B. Zamość - 5
C. Oświęcim - 4

Zad. 29
a.
Statek wypłynął z Finlandii, dotarł do Grecji.
b.
X - B - D - C - A - Y

Spośród sąsiadów Polski kraj ten ma najmniejszą liczbę ludności - Litwa
Jednostką monetarna w tym kraju jest od 1 stycznia 2009 euro - Słowacja
Kraj, z którym posiadamy najdłuższą granicę - Czechy

Zad. 31.
Gruzja - 2 (konflikt zbrojny w sierpniu 2008 z wojskami Rosjii …) - B
Iran - 4 (rewolucja islamska, podczas której w 1979 roku zmuszono szacha do ustąpienia …. - C
Somalia - 1 (tocząca się od 1991 roku wojna domowa w kraju, u wybrzeży którego bezpiecznej żegludze zagrażają ataki piratów) - D

* * * * *

Na pisemną maturę z geografii zdecydowało się na Podkarpaciu 5842 uczniów. Specjalnie dla nich tuż po maturze publikować będziemy odpowiedzi z egzaminu. W naszym maturalnym serwisie pojawią się też pytania i arkusze zadań z geografii.

O to jak zdać maturę z geografii, jakiś czas temu zapytaliśmy eksperta. To Tomasz Kozioł, nauczyciel geografii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy, radzi jak zdać maturę z geografii.

Jego zdaniem najczęstsze błędy na maturze z geografii to to, że maturzyści nie czytają do końca poleceń albo robią to nieuważnie, bez zrozumienia i odpowiadają na inny temat, a nie na pytanie autora zadania.

- Takie błędy zauważam najczęściej - mówi nauczyciel geografii z Dębicy. - Niestety poprawiając maturę z geografii widzimy także braki wiedzy i umiejętności, takich jak np. odczytanie wysokości z mapy, obliczenie temperatury na szczycie.

Przykładowe pytania i odpowiedzi z matury z geografii.

Zadania 1. do 8. rozwiąż korzystając z załączonej barwnej mapy przedstawiającej fragment Bieszczad, fotografii oraz własnej wiedzy.

Zadanie 1.(0-1p.)
Podaj nazwy rodzajów skali, umieszczonych w legendzie mapy.
Przewidywana odpowiedź: Liczbowa; liniowa (podziałka).

Zadanie 2.(0-1p.)
Podaj dwa argumenty, które zadecydowały o silniejszym rozwoju infrastruktury turystycznej w Wetlinie (D2, E2) niż w Zatwarnicy (B4, B5).
Przewidywana odpowiedź:
Np.:
położenie bliżej Połoniny Wetlińskiej;
położenie przy drodze głównej.

(...)

Zadanie 10. (0-2p.)
Która godzina czasu miejscowego była w Rzeszowie (22°E), gdy radio z Warszawy dnia 06. 12. 2010 roku podawało godzinę 12:00. Zapisz obliczenia i wyjaśnij tok swojego rozumowania.
Odpowiedź: Radio podaje godziny czasu urzędowego.
W Polsce w miesiącu grudniu czasem urzędowym jest czas miejscowy południka 15°E, czyli w chwili, gdy radio z Warszawy podawało godzinę 12:00 czasu urzędowego to na południku 15°E była godzina 12:00 czasu miejscowego.
Różnica długości geograficznej między południkiem Rzeszowa a południkiem 15°E wynosi:
22°E - 15°E = 7°
Ziemia obraca się o 1° w czasie 4 minut.
7° · 4 min = 28 min.
Rzeszów leży o 7° na wschód od południka 15°E, więc czas miejscowy będzie w nim wyższy.
12:00 + 28 min. = 12:28 czasu miejscowego.

Zadanie 12. (0-1p.)
Uporządkuj symbole wydarzeń geologicznych od najstarszego do najmłodszego.
A. Wypiętrzenie Tatr;
B. Powstanie złóż miedzi na Nizinie Śląskiej;
C. Powstanie Mierzei Helskiej;
D. Rzeźbotwórcza działalność lądolodu na Pojezierzu Pomorskim
E. Powstanie złóż węgla kamiennego na Wyżynie Lubelskiej

Odpowiedź: Od najstarszego: E ,B, A, D, C.

Prawda, że zadania na maturze z geografii do trudnych nie należą? Tylko uważnie czytajcie pytania!

Po południu kolejna matura - egzamin z wiedzy o tańcu. Zdaje go w regionie tylko sześć osób.

FLESZ: Elektryczne samoloty nadlatują.

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 5

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

d
daniel

No i gdzie są te odpowiedzi ??

g
gosia

w moim odczuciu tez byla trudna i szalu nie ma;/

E
Ela

Ja pisałam rozszerzenie i dostałam niemal wszystko to, czego nienawidzę - oczywiście poległam i będę skakać z radości jeśli przekroczę 50%. W moim odczuciu matura była trudna.

t
tom

pisałem rozszerzoną i moim zdaniem banał, w zeszłym roku była zdecydowanie trudniejsza.

M
Maciek

i jak wam poszła matura z geografii? Jakie odpowiedzi wpisywaliście. Sam bym coś napisał, ale chyba nic juz nie pamietam z pytań )
Dobrze, że wieczorem juwenalia ))

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3