Matura z geografii 2011. Odpowiedzi, pytania i arkusze zadań

gkr
Dziś kolejny egzamin maturalny. Tym razem uczniowie zmierzą się z maturą z geografii.
Dziś kolejny egzamin maturalny. Tym razem uczniowie zmierzą się z maturą z geografii. Archiwum/Krzysztof Łokaj
Dodaj komentarz:
Udostępnij:
Dziś matura z geografii. Geografia to najczęściej wybierany przez podkarpackich maturzystów przedmiot z grupy dodatkowych. Początek matury o godz. 9.

Sprawdź: Matura z geografii 2011 - ODPOWIEDZI i arkusze zadań

Matura 2011: GEOGRAFIA. Przykładowe odpowiedzi:

Zadanie 3
Odpowiedź: Odległość w terenie w linii prostej pomiędzy Jaworzyną a Cisową Grapą wynosi

 1. 1:50 000
  1 cm - 50 000 km
  1 cm - 0,5 km
  5,8 cm - odległość w cm pomiędzy dwoma szczytami na mapie
  1 cm × x = 5,8 × 0,5 km
  X = 5,8 cm × 0,5 km ÷ 1 cm
  X = 2,9 km
 2. 1 cm - 50 000 cm
  5,8 cm × 50 000 cm = 290 000 cm = 2,9 km

Zadanie 7
Odpowiedź: Lasy zmniejszają zagrożenie powodziowe, gdyż pełnią funkcję retencyjną a korzenie drzew pochłaniają wodę, spajają glebę a tym samym spowalniają spływ powierzchniowy wód.

Zadanie 8
Górowanie Słońca w zenicie - B. punkt podsłoneczny na zwrotniku Raka

Występowanie dnia polarnego - A. obszar od koła podbiegunowego do bieguna północnego

Zadanie 9
Odpowiedź: Trzy cechy klimatu Polski potwierdzające jego przejściowy charakter.
1. duża zmienność typów pogody i długości pór roku w kolejnych latach
2. występowanie sześciu klimatycznych pór roku
3. wzrost rocznej amplitudy temperatury powietrza z zachodu na wschód

Zadanie 10
a.
umiarkowanym morskim - B
podbiegunowym - C
b.
roczna amplituda temperatury powietrza wynosi 15 stopni Celsjusza na stacji B
Najwyższa średnia roczna temperatura powietrza występuje na stacji D

Zadanie 11
Odpowiedź: Zarówno Norwegia, jak i Grecja znajdują się w strefie oddziaływania niżu, ale ciśnienie atmosferyczne w Norwegii jest niższe niż w Grecji. Nad północną częścią Wielkiej Brytanii przemieszcza się front atmosferyczny ciepły. W Europie Zachodniej na Półwyspie Bretońskim niebo jest zachmurzone.
Zakładając dotychczasowy kierunek napływu mas powietrza w środkowej części Hiszpanii, można prognozować, że temperatura w najbliższym czasie w Madrycie spadnie.

Zadanie 12
Obszar Polski należy do zlewisk trzech mórz: Morza Bałtyckiego oraz Morza Północnego i Morza Czarnego.

Zad. 13
a. Cechy Morza Bałtyckiego
1. Płytki zbiornik morski
2. Słaba wymiana wód z oceanem
3. Duża ilość rzek wpływających, które transportują zanieczyszczenia, na przykład fosforany, azotany
b. Działania ograniczające zanieczyszczenie Bałtyku
1. wprowadzenie monitoringu przez kraje leżące nad Bałtykiem
2. Budowa oczyszczalni ścieków w portach morskich, wzdłuż wybrzeża
3. stosowanie kar dla trucicieli środowiska
4. współpraca międzynarodowa krajów nadbałtyckich w zakresie ochrony środowiska

Zad. 14
a.
Cecha doliny:
A. Dolina asymetryczna … - 3. Przewaga erozji bocznej i akumulacji
B. Dolina o V - kształtnym profilu … - 2. Erozja wgłębna i wsteczna
C. Dolina szeroka, płasko dema - 1. Przewaga akumulacji
Cecha doliny B
Dominujący proces rzeźbotwórczy 2
b.
W korycie rzeki w biegu dolnym dominują
A. Muły i piaski

Zad. 15
Gleba powstała w dolinie rzecznej … - mady - C
Gleba strefowa powstała w klimacie umiarkowanym … - brunatne - A

Zad. 16
Nizina Zachodniosyberyjska - 3. Długa mroźna zima …
Wyżyna Tybetańska - 2. Rozrzedzenie i niskie temperatury …
Sahara - 4. Brak wody, wysokie temperatury

Zad. 17
Eksplozja demograficzna przypada na I fazę rozwoju demograficznego - F
Spadek liczby zgonów w II fazie rozwoje demograficznego jest efektem …- P
Procesy demograficzne występujące w V fazie … - F

Zad. 18
Konsekwencje gwałtownego wzrostu liczby ludności w miastach krajów słabo rozwiniętych:
1. Powstawania dzielnic ubóstwa, slumsów
2. Rozwój patologii społecznych
3. Brak pracy, ograniczony dostęp do oświaty
4. Problemy komunikacyjne
5. Problem z usuwaniem odpadów, śmieci i ścieków
6. Problem z zapewnieniem dobrej jakości wody pitnej

Zad. 19
a.
1. Korzystanie z kompetencji, wiedzy i doświadczenia osób w tej grupie wiekowej
2. Wzrost PKB z uwagi na większa liczbę pracujących
b.
1. Poprawa kompetencji i kwalifikacji pracowników po 55 roku życia
2. Organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów przez upoważnione instytucje na przykład: urzędy pracy. Zdobywanie nowych kwalifikacji umożliwiających pozyskanie pracy.
3. Dokształcanie osób w ramach projektów unijnych w danej dziedzinie.

Zad. 20
A. Bazalt - 2. Kostka brukowa
B. Ropa naftowa - 5.tworzywa sztuczne
C. Piasek kwarcowy - 1. Szkło
D. Wapień - 3. Cement

Zad. 21
a. Najwyższe wskaźniki emisji SO2: śląskie, łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie
b. Dlatego, że ma tam miejsce eksploatacja węgla kamiennego co obniża koszty produkcji energii. Jest też duży rynek zbytu.

Zad. 22
Skutek pozytywny:
Obniżenie kosztów produkcji wytwarzanych towarów lub świadczonych usług oraz cen za te towary i usługi
Skutek negatywny:
Wzrost liczby bezrobotnych, pogłębianie się bezrobocia. Wypieranie małych firm z rynku przez wielkie przedsiębiorstwa.

Zad. 23.
Argumenty za zwiększeniem udziału energii pozyskiwanej z wód geotermalnych :
- odnawialne źródło energii
- ekologiczne, gdyż nie dostarcza do atmosfery pyłów i gazów

Zad. 24.
1. Obecność wyższych uczelni i placówek naukowo badawczych
2. Atrakcyjny krajobraz, czyste środowisko

Zad. 25
Kraje z rolnictwem ekstensywnym: A, B, E

Zad. 26
Odsetek powierzchni kraju zajmowany przez powierzchni rolne to 10 procent.

Zad. 27
Przyczyny zmian w użytkowaniu ziemi w latach 1990 - 2006:
1. Spadek odsetka użytków rolnych spowodowany rozwojem osadnictwa, sieci handlu, infrastruktury komunikacyjnej (budowa dróg i autostrad)
2. Wzrost udziału lasów związany z zalesieniem słabych gleb.
3. Wzrost wskaźnika pozostałych gruntów spowodowany między innymi degradacją gleb i użytkowaniem gospodarczym

Zad. 28

A. Toruń - 1
B. Zamość - 5
C. Oświęcim - 4

Zad. 29
a.
Statek wypłynął z Finlandii, dotarł do Grecji.
b.
X - B - D - C - A - Y

Spośród sąsiadów Polski kraj ten ma najmniejszą liczbę ludności - Litwa
Jednostką monetarna w tym kraju jest od 1 stycznia 2009 euro - Słowacja
Kraj, z którym posiadamy najdłuższą granicę - Czechy

Zad. 31.
Gruzja - 2 (konflikt zbrojny w sierpniu 2008 z wojskami Rosjii …) - B
Iran - 4 (rewolucja islamska, podczas której w 1979 roku zmuszono szacha do ustąpienia …. - C
Somalia - 1 (tocząca się od 1991 roku wojna domowa w kraju, u wybrzeży którego bezpiecznej żegludze zagrażają ataki piratów) - D

* * * * *

Na pisemną maturę z geografii zdecydowało się na Podkarpaciu 5842 uczniów. Specjalnie dla nich tuż po maturze publikować będziemy odpowiedzi z egzaminu. W naszym maturalnym serwisie pojawią się też pytania i arkusze zadań z geografii.

O to jak zdać maturę z geografii, jakiś czas temu zapytaliśmy eksperta. To Tomasz Kozioł, nauczyciel geografii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy, radzi jak zdać maturę z geografii.

Jego zdaniem najczęstsze błędy na maturze z geografii to to, że maturzyści nie czytają do końca poleceń albo robią to nieuważnie, bez zrozumienia i odpowiadają na inny temat, a nie na pytanie autora zadania.

- Takie błędy zauważam najczęściej - mówi nauczyciel geografii z Dębicy. - Niestety poprawiając maturę z geografii widzimy także braki wiedzy i umiejętności, takich jak np. odczytanie wysokości z mapy, obliczenie temperatury na szczycie.

Przykładowe pytania i odpowiedzi z matury z geografii.

Zadania 1. do 8. rozwiąż korzystając z załączonej barwnej mapy przedstawiającej fragment Bieszczad, fotografii oraz własnej wiedzy.

Zadanie 1.(0-1p.)
Podaj nazwy rodzajów skali, umieszczonych w legendzie mapy.
Przewidywana odpowiedź: Liczbowa; liniowa (podziałka).

Zadanie 2.(0-1p.)
Podaj dwa argumenty, które zadecydowały o silniejszym rozwoju infrastruktury turystycznej w Wetlinie (D2, E2) niż w Zatwarnicy (B4, B5).
Przewidywana odpowiedź:
Np.:
położenie bliżej Połoniny Wetlińskiej;
położenie przy drodze głównej.

(...)

Zadanie 10. (0-2p.)
Która godzina czasu miejscowego była w Rzeszowie (22°E), gdy radio z Warszawy dnia 06. 12. 2010 roku podawało godzinę 12:00. Zapisz obliczenia i wyjaśnij tok swojego rozumowania.
Odpowiedź: Radio podaje godziny czasu urzędowego.
W Polsce w miesiącu grudniu czasem urzędowym jest czas miejscowy południka 15°E, czyli w chwili, gdy radio z Warszawy podawało godzinę 12:00 czasu urzędowego to na południku 15°E była godzina 12:00 czasu miejscowego.
Różnica długości geograficznej między południkiem Rzeszowa a południkiem 15°E wynosi:
22°E - 15°E = 7°
Ziemia obraca się o 1° w czasie 4 minut.
7° · 4 min = 28 min.
Rzeszów leży o 7° na wschód od południka 15°E, więc czas miejscowy będzie w nim wyższy.
12:00 + 28 min. = 12:28 czasu miejscowego.

Zadanie 12. (0-1p.)
Uporządkuj symbole wydarzeń geologicznych od najstarszego do najmłodszego.
A. Wypiętrzenie Tatr;
B. Powstanie złóż miedzi na Nizinie Śląskiej;
C. Powstanie Mierzei Helskiej;
D. Rzeźbotwórcza działalność lądolodu na Pojezierzu Pomorskim
E. Powstanie złóż węgla kamiennego na Wyżynie Lubelskiej

Odpowiedź: Od najstarszego: E ,B, A, D, C.

Prawda, że zadania na maturze z geografii do trudnych nie należą? Tylko uważnie czytajcie pytania!

Po południu kolejna matura - egzamin z wiedzy o tańcu. Zdaje go w regionie tylko sześć osób.

Wideo

Komentarze 5

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

d
daniel
No i gdzie są te odpowiedzi ??
g
gosia
w moim odczuciu tez byla trudna i szalu nie ma;/
E
Ela
Ja pisałam rozszerzenie i dostałam niemal wszystko to, czego nienawidzę - oczywiście poległam i będę skakać z radości jeśli przekroczę 50%. W moim odczuciu matura była trudna.
t
tom
pisałem rozszerzoną i moim zdaniem banał, w zeszłym roku była zdecydowanie trudniejsza.
M
Maciek
i jak wam poszła matura z geografii? Jakie odpowiedzi wpisywaliście. Sam bym coś napisał, ale chyba nic juz nie pamietam z pytań )
Dobrze, że wieczorem juwenalia ))
Dodaj ogłoszenie