Utworzony wczoraj nowy klaster skupia podkarpackie firmy zajmujące się przetwórstwem tworzyw sztucznych.

Pomysłodawcy Poligenu wcale nie ukrywają, że wzorem dla nich był funkcjonujący od 8 lat na Podkarpaciu klaster lotniczy, znany w świecie pod nazwą Doliny Lotniczej.

Głównymi inicjatorami nowego przedsięwzięcia są Politechnika Rzeszowska, przedsiębiorstwo Marma Polskie Folie oraz firma INNplus. Ponadto do klastra weszło 7 innych firm produkcyjnych i oferujących usługi dla przemysłu.

Poligen to gen, który ma zdolność łączenia się z innymi

i w połączeniu z innymi nabiera określonych cech – tłumaczono podczas spotkania.

 

Rektor Politechniki Rzeszowskiej, prof. Andrzej Sobkowiak, przypomniał pierwszą wspólną inicjatywę uczelni i firm. Chodzi o Podkarpacką Platformę Chemiczną. Projekt finansowany był ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Dzięki środkom unijnym i programom rządowym politechnika posiada dziś bardzo dobre wyposażenie, jeśli idzie o aparaturę służąca do badań naukowych.

Firmy, które skupia Poligen dają łącznie pracę 810 osobom. Ich przychody ze sprzedaży w zeszłym roku sięgnęły kwoty 415 mln zł.

Twórcy Poligenu, wśród których jest Marta Półtorak, prezes firmy Marma Polskie Folie, za cel nowego przedsięwzięcia stawiają poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań dla swojej branży, wspieranie szkolnictwa zawodowego oraz tworzenie wspólnej marki na wzór Doliny Lotniczej.

Stowarzyszenie Dolina Lotnicza z siedzibą w Rzeszowie jest dziś najbardziej znaną marką Podkarpacia na obu półkulach.