Był czas, że kredyt odnawialny był najtańszym sposobem pożyczenia pieniędzy, a karta kredytowa - jedną z najdroższych. Teraz jednak gdy koszty pieniądza w obu przypadkach się wyrównały, banki namawiają do zamiany kart kredytowych na kredyt odnawialny. Klienci słuchają i... wielu wychodzi na tym jak legendarny Zabłocki na mydle. Nie przesądzając niczego generalnie, nim dasz się namówić na zamianę albo skorzystasz z jednego z tych produktów, dobrze policz. Nie jest to trudne, a my ci w tym pomożemy.

Banki odświeżyły swój produkt określany mianem kredytu odnawialnego. namawiają klientów do korzystania z niego, a ci chętnie z tych namów korzystają. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, iż promowaniu nowego-starego kredytu odnawialnego towarzyszy opinia iż warto nim zastąpić kartę kredytową. O ile sam kredyt odnawialny jest produktem bardzo dobrym i co do swojej zasady ekonomicznym, o tyle obszar, na którym faktycznie może być lepszą alternatywą dla kredytu w karcie kredytowej jest bardzo wąski.

Oznacza to, że osoby, które faktycznie sięgają po kredyt odnawialny by zastąpić nim kartę kredytową - o ile nie przeprowadzili dokładnej analizy ekonomicznej; a kto ją w takich przypadkach robi? - działają na własną szkodę.
Ale po kolei.

Nie ma nic nagannego w tym, że część swoich wydatków kredytujemy. nawet tych powszednich, zakupowych. Tak jest na całym świecie. O ile tylko mamy stałe dochody i w związku z tym gwarancję, że za kolejny miesiąc na nasze konto trafi kolejna kwota dochodu w znanej wysokości, wydatkowanie jej "z góry" nie ma w ogóle znamion lekkomyślności. Tym bardziej, że na dojrzałych rynkach finansowych - a takim z pewnością jest już rynek polski - mimo że pieniądz ma swoją cenę, takie kredytowanie w wielu wypadkach jest bezkosztowe.

Bezkosztowy kredyt w karcie

Najpowszechniejszym instrumentem, który to zapewnia przy bieżących wydatkach jest karta kredytowa. Przy zakupach o większej zaś wartości, np. mebli czy sprzętu gospodarstwa domowego - raty zero procent (ale prawdziwe, bez ukrytych kosztów) lub płatność odroczona - zazwyczaj o kilka miesięcy.
O ile tylko rachunek regulujemy bezgotówkowo (płacąc kartą), a sumę należności pokrywamy przelewem z konta w określonym terminie (zazwyczaj raz na miesiąc), o tyle nie wiąże się z tym żaden dodatkowy koszt. Wystawca karty nie nalicza oprocentowania; takowe dotyczy tylko transakcji, w którym pobieramy - bezpośrednio np. z bankomatu lub pośrednio np. robiąc przelew gotówki z karty - z rachunku karty kredytowej gotówkę.
Oczywiście, jest jeszcze koszt korzystania z karty - opłata za kartę, zazwyczaj roczna (w niektórych bankach np. Citibanku, miesięczna). Ale w ostatnich latach duża cześć banków zwalnia nawet z tej opłaty, o ile z karty kredytowej korzystamy na tyle często, że suma operacji przekracza określony w umowie limit.

Kredyt odnawialny

Kredyt odnawialny w rachunku osobistym to produkt, który dla osób potrafiących rozsądnie wydatkować pieniądze, które dopiero zarobią, równie atrakcyjny jak limit w karcie kredytowej.

Jego istota polega na tym, że bank mocą stosownej umowy przyznaje limit kredytu w określonej wysokości, z którego klient może korzystać w dowolny sposób przez określony czas - zazwyczaj rok.

Tym on się różnie od innych kredytów, że oprocentowanie naliczane jest tylko od kwoty, z której skorzystaliśmy i tylko za dni, w których z takiej pożyczki korzystaliśmy. Tymczasem w przypadku każdego innego standardowego kredytu odsetki naliczone są za cały czas trwania umowy, a spłaty muszą następować regularnie i w określonych ratach - niezależnie czy z kredytu korzystamy, czy nie. Dodatkowo w przypadku kredytu odnawialnego mamy pełną swobodę także w tym względzie. Dla przykładu, mając limit kredytu odnawialnego w wysokości 10 tys. zł możemy pobrać pełną jego kwotę zaraz pierwsze dni po podpisaniu umowy, a spłacić - całą kwotę kredytu plus należne odsetki, dopiero po roku, ostatniego dnia umowy.

W przeciwieństwie do karty kredytowej jednak kwota kredytu odnawialnego jest oprocentowana. W całości - niezależnie czy pieniądze będziemy wydatkowali gotówkowo czy bezgotówkowo: przelewy czy transakcje kartą debetową do rachunku.
Za korzystanie z kredytu odnawialnego bank pobiera też prowizję - jest to więc koszt analogiczny jak w przypadku opłaty za korzystanie z karty kredytowej.

Karta kredytowa a kredyt odnawialny: dawniej i dziś

Był czas gdy "w ciemno" można było wskazywać, że kredyt odnawialny jest najtańszym na rynku produktem pożyczkowym, a z całą pewnością korzystniejszym niż karta kredytowa.
Było tak jednak do czasu gdy w Polsce była wysoka inflacja a w związku z tym wysokie oprocentowanie wszelkich pożyczek i kredytów.

By zasilić fundusz pomocy dla niepełnosprawnych rząd wprowadza nowy podatek. Sprawdź kto go zapłaci, kiedy oraz ile. Wystarczy, że klikniesz w ten tekst!

W tym miejscu przypomnijmy, że w Polsce od dawna obowiązują przepisy antylichwiarskie. Stanowią one, iż oprocentowanie kredytu konsumpcyjnego nie może być wyższe od czterokrotności stopy lombardowej NBP. Obecnie od dłuższego czasu wynosi ona 2,5 proc., co ustawiło pułap oprocentowania na poziomie 10 proc.
Niemal "od zawsze" dług zaciągnięty w karcie kredytowej (czyli należność nie spłacona w określonym czasie, zamieniająca się w związku z tym w oprocentowany kredyt) był oprocentowany na poziomie równym lub minimalnie niższym od dopuszczalnej normy. np. gdy stopa lombardowa NBP wynosiła 7,5 proc. (a taka a nawet wyższa obowiązywała w Polsce przez wiele lat!), ów pułap wynosił 30 proc.

Kiedy warto wziąć kredyt odnawialny, jakie są jego zalety oraz ma on przewagę nad kartą kredytową? Kliknij,w ten tekst, a poznasz wszystkie szczegóły!