Od dziś cała Polska w strefie czerwonej. Obostrzenia - co wolno, czego nie wolno mieszkańcom

Katarzyna Mularz
Katarzyna Mularz
Od soboty 24 października wchodzą w życie kolejne obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Zmiany dotyczą strefy czerwonej, którą objęta została cała Polska.

Ministerstwo Zdrowia publikuje listy powiatów oznaczonych kolorami czerwonym i żółtym. W ten sposób wskazuje miejsca, w których problem rozprzestrzeniania się koronawirusa jest szczególnie nasilony i w których w związku z tym wprowadza się czasowe, dodatkowe obostrzenia sanitarne:

Od soboty 24 października, zgodnie z zapowiedzią premiera Morawieckiego, cała Polska objęta zostanie strefą czerwoną. Zaostrzono też rygory sanitarne. Pod spodem skrócona lista najnowszych obostrzeń, a poniżej pełna.

 • szkoła podstawowa w klasach 4-8 w trybie zdalnym
 • w godz. 8-16 dzieci i młodzież (do 16 roku życia) - można przemieszczać się tylko pod opieką dorosłego
 • ograniczenia w branży gastronomicznej: zamknięte dla klientów, tylko sprzedaż na wynos (obostrzenie na 2 tygodnie - z możliwością przedłużenia)
 • zakaz aktywności grup powyżej 5 osób - spotkań, zebrań (wyjątki: wspólnie mieszkający, cele zawodowe)
 • sanatoria zostaną zamknięte

Przemieszczanie się

 • W godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku istnieje obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy.

Zasłanianie ust i nosa

Dotyczy strefy żółtej oraz czerwonej.
Obowiązek zasłaniania ust i nosa na terenie całego kraju – w przestrzeni publicznej:

 • w środkach transportu publicznego;
 • w miejscach ogólnodostępnych, w tym: na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, na terenie nieruchomości wspólnych,
 • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim.
 • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);
 • w trakcie sprawowania kultu religijnego, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

Kościoły

Strefa żółta i czerwona:

 • Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.
 • Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).
 • Strefa żółta - W uroczystościach religijnych może uczestniczyć max. 1 osoba na 4m2.
 • Strefa czerwona - 50% obłożenia budynku (kościoła) lub innego obiektu kultu religijnego oraz obowiązek zakrywania ust i nosa Podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2,

Transport zbiorowy

Strefa żółta i czerwona: Pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi 50% liczby miejsc siedzących albo 30 % liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących. Jest obowiązek zakrywania ust i nosa.

Handel

 • Strefa żółta – obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towa¬rów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.
 • Strefa czerwona – obowiązują limity dotyczące liczby osób w sklepach - dla sklepów o powierzchni do 100 m2 - 5 osób na kasę, dla sklepów powyżej 100 m2 - 1 osoba na 15 m2, obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towarów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.

Wydarzenia sportowe

W strefie żółtej i czerwonej: wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;

Organizacja kongresów i targów

Strefa żółta:
1) Pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa. W przypadku innym niż organizowanie na otwartym powietrzu: przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc
2) nie więcej niż 1 osoba na 4 mkw powierzchni– jeżeli wymóg zapewniony to nie ma ograniczenia 150 osób.

Strefa czerwona: zakaz w obu przypadkach

Wydarzenia kulturalne

Strefa żółta:
W pomieszczeniach pod warunkiem:

 • udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,
 • zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

W obiektach sportowych na otwartej przestrzeni pod warunkiem:

 • udostępnienia co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,
 • zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

Strefa czerwona:
Wydarzenia kulturalne odbywają się w pomieszczeniach pod warunkiem:

 • udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,
 • zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

W obiektach sportowych na otwartej przestrzeni pod warunkiem:

 • udostępnienia co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,
 • zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

Gastronomia

Strefa żółta: w lokalu i ogródku klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc. Obsługa zakrywa usta i nos. Limit: 1 osoba na 4 m2. Lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00 wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;

Strefa czerwona: możliwa tylko sprzedaż na wynos. Dozwolone jest prowadzenie restauracji w hotelach, ale tylko dla gości hotelowych nocujących co najmniej jedną dobę hotelową. Podawanie posiłków odbywa się wyłącznie do stolika i w reżimie sanitarnym (zakrywanie ust i nosa przez klientów i obsługę, zachowanie odległości itp.).

Działalność hotelarska

Strefa żółta i czerwona: jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek oraz miejsc udostępnionych do tańczenia. Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, basenów, siłowni, gastronomii oraz działalności kulturalnej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp.

Aquaparki i baseny

Zawieszenie działalności w obu strefach.

Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne

Strefa żółta: obowiązek, aby jednoczesna liczba osób korzystających z tych miejsc była nie większa niż 1 osoba na 10 mkw
Strefa czerwona: zakaz.

Siłownie

Zawieszenie działalności w strefie czerwonej.

Strefa żółta: zawieszenie działalności z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów oraz przeznaczenia tych obiektów dla sportu wyczynowego, a także studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.

Kina

Strefa żółta i czerwona: 25% miejsc, 1,5 m. odstępu, widzowie zasłaniają usta i nos.

Sanatoria i rehabilitacja

Strefa czerwona: działalność zawieszona, z możliwością dokończenia już rozpoczętych turnusów. Wyjątkiem są przypadki, w których zaprzestanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta.

Wesela, inne uroczystości rodzinne, spotkania, imprezy itp.

Strefa żółta: na uroczystościach rodzinnych może być do 20 osób, z wyjątkiem obsługi, bez możliwości zabawy tanecznej.
Strefa czerwona: zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne).

Uczestnicy wesel, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych mają obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje.

Kluby nocne, dyskoteki

Obie strefy: Zakaz prowadzenia działalności.

Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu

Strefa czerwona i żółta: W miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci.

Zgromadzenia

W strefie żółtej: w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 25 osób;
W strefie czerwonej: Możliwość organizowania zgromadzeń publicznych do 5 osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Uczestnicy powinni utrzymywać dystans 1,5 m od siebie i zakrywać usta i nos. Zakaz organizowania spotkań i imprez niezależnie od ich rodzaju - z wyjątkiem imprez i spotkań w organizowanych w domu, w których bierze udział do 20 osób.Powyższe limity nie dotyczą miejsc kultury.

Szkoły średnie i wyższe

W strefie żółtej: w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe;
W strefie czerwonej: w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych). W tryb zdalny w czerwonej strefie przechodzą także klasy 4-8.

Kryzys wieku średniego. Skąd się bierze i czy dotyka wszystkich?

Wideo

Komentarze 3

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone ze względu na ciszę wyborczą i zostanie włączone po jej zakończeniu.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
23 października, 19:03, Gość:

Najwyższa pora odsunąć od koryta niekompetentna pisowską "władzę".

Rząd nie panuje nad niczym kompromitując się coraz bardziej.

1. Minister zdrowia mówi w radiu, że maseczki nic nie dają, ale kiedy tylko jego znajomi zaczynają nimi handlować od razu są niezbędne.

2. Ten sam minister, który mówi, żeby nie jeździć za granicę, bo to niebezpieczne sam jedzie za granicę na wakacje.

3. Ten sam minister, który drugi raz jest chory!

4. Premier, który przed wyborami mówi, że wirus jest tak groźny, że nie da się zrobić wyborów, tuż po pierwszej turze szybko dymisjonuje wirusa i zachęca starszych do tłumnego pójścia na wybory, bo już wirus przestał być groźny!

5. Ludziom zamknięto cmentarze a jeden karakan ze swoją świtą paraduje po cmentarzu przed kamerami

6, Ten sam karakan, który paraduje bez maski na miesięcznicy, kiedy ludzie dostają mandaty za ich brak.

7. Ludzie czekają kilka dni na wynik testu a poseł pisu wystarczy, że zakaszle i ma wynik za dwie godziny.

8, Nie zapominajmy o tych co umierają przed szpitalami, bo rząd jest bardzo dobrze przygotowany

9. Ludzie maja zakaz wstępu do własnych dzieci w szpitalu a poseł pisu z covidem wchodzi sobie do babci w szpitalu podczas obowiązywania zakazu odwiedzin jakby nigdy nic...

10. Kiedy było 40 chorych zamknęli ludzi w domach iładowali mandaty, kiedy jest 6500 chorych można wszystko: chodzić na wesela, na stadiony, do teatrów, kin itd itp

11. Ustawa na przygotowanie której było pół roku przygotowuje się na kolanie ostatniego dnia i wysyła do sejmu kilka godzin przed głosowaniem. Ktoś tu jest niepoważny.

12. Godziny dla seniorów obowiązują w sklepikach szkolnych! Parodia.

NARODZIE OBUDŹ SIĘ W KOŃCU. STOP NIEKOMPETENCJI PISU!

A w międzyczasie jeden wiceminister przepier... 70 milionów naszych pieniędzy i nic mu się nie dzieje... A drugi robi wałek na respiratorach na 160 milionów(!!!) i też mu włos z głowy nie spadł.

Najwyższa pora odsunąć od koryta niekompetentna pisowską "władzę".

Rząd nie panuje nad niczym kompromitując się coraz bardziej.

1. Minister zdrowia mówi w radiu, że maseczki nic nie dają, ale kiedy tylko jego znajomi zaczynają nimi handlować od razu są niezbędne.

2. Ten sam minister, który mówi, żeby nie jeździć za granicę, bo to niebezpieczne sam jedzie za granicę na wakacje.

3. Ten sam minister, który drugi raz jest chory!

4. Premier, który przed wyborami mówi, że wirus jest tak groźny, że nie da się zrobić wyborów, tuż po pierwszej turze szybko dymisjonuje wirusa i zachęca starszych do tłumnego pójścia na wybory, bo już wirus przestał być groźny!

5. Ludziom zamknięto cmentarze a jeden karakan ze swoją świtą paraduje po cmentarzu przed kamerami

6, Ten sam karakan, który paraduje bez maski na miesięcznicy, kiedy ludzie dostają mandaty za ich brak.

7. Ludzie czekają kilka dni na wynik testu a poseł pisu wystarczy, że zakaszle i ma wynik za dwie godziny.

8, Nie zapominajmy o tych co umierają przed szpitalami, bo rząd jest bardzo dobrze przygotowany

9. Ludzie maja zakaz wstępu do własnych dzieci w szpitalu a poseł pisu z covidem wchodzi sobie do babci w szpitalu podczas obowiązywania zakazu odwiedzin jakby nigdy nic...

10. Kiedy było 40 chorych zamknęli ludzi w domach iładowali mandaty, kiedy jest 6500 chorych można wszystko: chodzić na wesela, na stadiony, do teatrów, kin itd itp

11. Ustawa na przygotowanie której było pół roku przygotowuje się na kolanie ostatniego dnia i wysyła do sejmu kilka godzin przed głosowaniem. Ktoś tu jest niepoważny.

12. Godziny dla seniorów obowiązują w sklepikach szkolnych! Parodia.

NARODZIE OBUDŹ SIĘ W KOŃCU. STOP NIEKOMPETENCJI PISU!

A w międzyczasie jeden wiceminister przepier... 70 milionów naszych pieniędzy i nic mu się nie dzieje... A drugi robi wałek na respiratorach na 160 milionów(!!!) i też mu włos z głowy nie spadł.

J
J-23

To zdjęcie w tytule art.które z uporem znowu umieściliście pasuje do tematu jak kwiatek do kożucha.

G
Gy

Dziwne że tak krzyczy się o zakażeniach na weselach i zmniejsza się liczbę osób kiedy tych zakażeń wcale nie jest dużo a na stadionach gdzie mnóstwo kibiców z różnych stron to pozwala się 50 procent cóż biznes robi wszystko

Dodaj ogłoszenie