Ogólnopolska konferencja naukowa "Podkarpacie literackie na przestrzeni wieków"

Beata Terczyńska
pixabay
Udostępnij:
2-dniową konferencję organizują Instytut Filologii Polskiej UR, Zakład Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia UR oraz Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Oto harmonogram konferencji:

CZĘŚĆ RZESZOWSKA, 24 KWIETNIA 2018 r.

LITERACKI FENOMEN PODKARPACIA
obrady plenarne (prowadzenie: prof. dr hab. Jolanta Pasterska, dr hab. prof. UKSW Anna Szczepan-Wojnarska), duża aula, budynek A1, parter

900 powitanie uczestników przez JM Rektora UR prof. dr hab. Sylwestra Czopka, Dziekana Wydziału Filologicznego dr hab. prof. UR Zenona Ożoga i Dyrektora IFP dr hab. prof. UR Agnieszkę Myszkę
920–940 prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa (UW), Wacław Potocki w swojej podgórskiej ojczyźnie
940–1000 dr hab. prof. UR Agnieszka Myszka (UR), Podkarpacie w polskich badaniach językoznawczych
1000–1020 prof. dr hab. Andrzej Sulikowski (US), Literacki fenomen Podkarpacia. Od Wacława Potockiego do Janusza Szubera
1020–1100 przerwa kawowa
1100–1120 prof. dr hab. Jan Okoń (WSE w Krakowie), Wychowanie obywatelskie przez teatr w kolegiach jezuickich regionu Podkarpacia w XVI–XVIII w.
1120–1140 prof. dr hab. Bogusław Dopart (UJ), Między Kombornią a Błażową błądząc... Wokół pamiętników Stanisława Pigonia i Gabriela Brzęka
1140–1200 prof. dr hab. Barbara Judkowiak (UAM), Wiersze młodzieńcze profesor Izydory Dąmbskiej a kultura literacka dworu w Rudnej Wielkiej (pod Rzeszowem)
1200–1245 dyskusja

Obrady w sekcjach

Sekcja I: Staropolskie pejzaże Podkarpacia (prowadzenie: prof. dr hab. Krystyna Stasiewicz), bud. A1, sala nr 118, I piętro

1530–1550 dr hab. prof. UPH Antoni Czyż (UPH w Siedlcach), Bartłomiej z Jasła i jego esej De ignorantia. Z dziejów średniowiecznej prozy filozoficznej
1550–1610 dr Dorota Gacka (IBL PAN), Paweł z Krosna i jego Panegyricus ad divum Stanislaum
1610–1640 przerwa
1640–1700 dr hab. prof. UŚ Teresa Banaś-Korniak (UŚ), „Pieszczone boginie”, „nadobne damy” i upadłe panny. O literackich kreacjach kobiet w sowizdrzalskiej liryce i satyrze z końca wieku XVI i pierwszej połowy XVII stulecia
1700–1720 dr hab. Dariusz Dybek (UWr), Z Krosna do nieba. Anioły Macieja Ignacego Tłuczyńskiego
1720–1740 dr Anna Nowicka-Struska (UMCS), „Mieszkałyśmy tam przez dwa miesiące w Krośnie” – o podkarpackich peregrynacjach zakonnic w XVII wieku
1740–1815 dyskusja

Sekcja II: Wacław Potocki – „kram rozlicznego gatunku” (prowadzenie: prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa, dr Marzena Walińska), bud. A1, sala nr 110, I piętro

1530–1550 prof. dr hab. Krzysztof Obremski (UMK), Realia ziemiańskiej Arkadii: Wola Łużańska, Wacław Potocki i Ogród nie plewiony
1550–1610 dr hab. Andrzej Borkowski (UPH w Siedlcach), Podkarpacie Wacława Potockiego (Ogród nie plewiony, Moralia)
1610–1640 przerwa
1640–1700 dr hab. prof. UŁ Michał Kuran (UŁ), Problematyka antyturecka i antytatarska w twórczości podkarpackich literatów staropolskich
1700–1720 dr Dariusz Piotrowiak (UG), Wacław Potocki wobec konwencji gatunkowej stemmatu
1720–1740 dr hab. Agnieszka Czechowicz (KUL), Wacław Potocki jako poeta religijny. Inspiracje i źródła wyobraźni
1740–1815 dyskusja

Sekcja III: Prowincja oświeceniowo-romantyczna (prowadzenie: prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska), bud. A1, sala nr 137, I piętro

1530–1550 dr Katarzyna Kaczor-Scheitler (UŁ), Elżbiety Drużbackiej „Snopek na polu życia związany przez Śmierć …” na tle średniowiecznej tradycji literackiej
1550–1610 dr Aleksandra Norkowska (UKW), Refleksje o życiu i śmierci w poezji Walentego Gurskiego
1610–1640 przerwa
1640–1700 Anna Szmuc (UR), Czartoryscy w wybranych wierszach, listach i prozie wspomnieniowej Franciszka Karpińskiego
1700–1720 Monika Karpińska (UR), Kultura słowiańska w twórczości Wincentego Reklewskiego
1720–1740 dr hab. Iwona Węgrzyn (UJ), Między Litwą a Podkarpaciem. Romantyczny transfer „centrum polszczyzny”
1740–1815 dyskusja

Sekcja IV: Sutanna i frak. Oświeceniowa swojskość i uniwersalizm (prowadzenie: prof. dr hab. Barbara Judkowiak), bud. A1, sala nr 120, I piętro

1530–1550 Adam Janiec (UR), Biblioteka dziecinna, dzieło dla rozrywki młodych umysłu prostowania serc do cnoty i odradzania od występków… Kajetana Karniewskiego jako przykład oświeceniowej literatury dla młodzieży
1550–1610 Anna Kupiszewska (UR), Jan Potocki o uniwersalności idei i różnorodności świata
1610–1640 przerwa
1640–1700 dr Agnieszka Kawalec (UR), Ksiądz Franciszek Siarczyński i jego wpływ na rozwój nauki i kultury w Galicji, w latach 1799–1829
1700–1720 dr hab. prof. IBL PAN Agata Roćko (IBL PAN), Józefa Morelowskiego poetyckie wołania do Lutni
1720–1740 dr hab. Roman Dąbrowski (UJ), O postawie religijnej podmiotu mówiącego utworów Józefa Morelowskiego
1740–1815 dyskusja

Sekcja V: Regionalizm świąteczny i powszedni (prowadzenie: dr hab. Mariusz Chrostek), bud. A1, sala nr 216, II piętro

1530–1550 prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (UR), Język utworów Aleksandra Fredry na tle polszczyzny dziewiętnastowiecznej
1550–1610 dr hab. Grzegorz Zając (UJ), Młodzieńcze fabuły Józefa Ignacego Kraszewskiego wobec prozy powieściowej późnego oświecenia
1610–1640 przerwa
1640–1700 dr hab. prof. UR Marek Nalepa (UR), Miasta i miasteczka podkarpackie w Juliana Ursyna Niemcewicza podróżach historycznych po ziemiach polskich, między rokiem 1811 a 1828 odbytych
1700–1720 dr hab. prof. UR Kazimierz Maciąg (UR), Jan Sudoł – Władysław Samek – Adam Gancarz. Nowsze pokolenie pamiętnikarzy chłopskich i ich autobiografie
1720–1740 dr hab. Anna Wal (UR), Łańcut i okolice w prozie Romana Turka
1740–1815 dyskusja

Sekcja VI: Fin de siècle i nowy początek (prowadzenie: dr hab. prof. UR Roman Magryś), bud. A1, sala nr 127, I piętro

1530–1550 dr Paweł Wojciechowski (ASW w Gdańsku), Metamorfoza i ciągłość. Bogusław Butrymowicz – Émile Verhaeren – Anders Österling
1550–1610 Urszula Magdoń (UR), „Lecz jest-li ogień w iskierce…”. O twórczości Kazimierza Bielańskiego, leśnika, żołnierza i poety
1610–1640 przerwa
1640–1700 Anna Patryło (UR), Książka narzędziem wiedzy i edukacji na podstawie pamiętników chłopskich z drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX wieku
1700–1720 Remigiusz Kubas (UR), Motyw ciszy w poezji Józefa Wiśniowskiego
1720–1740 Mateusz Kucab (UR), „Jak ten szekspirowski sen”. Dramaty Józefa Wiśniowskiego wobec poetyki młodopolskiej
1740–1815 dyskusja

Sekcja VII, Geopodkarpacie (prowadzenie: prof. dr hab. Jarosław Ławski), bud. A1, sala nr 102, I piętro

1530–1550 Joanna Sarnecka (UR), Kalman Segal – literatura jako pamięć miejsca. Między twórczością a pamięcią
1550–1610 Presila Grzymek (UJ), Poiesis jako przestrzeń i mapa. Analiza twórczości Juliana Przybosia
1610–1640 przerwa
1640–1700 dr hab. prof. UR Janusz Pasterski (UR), Poezja tułacza i emigracyjna Stanisława Młodożeńca
1700–1720 dr hab. Elżbieta Mazur (UR), Przestrzeń i miejsce w poezji Emila Granata
1720–1740 dr hab. prof. UR Alicja Jakubowska-Ożóg (UR), Motywy autotematyczne w poezji Janusza Szubera
1740–1815 dyskusja

Sekcja VIII: Poetyckie rozbłyski. Pomiędzy obsceną a „niebieską wsią” (prowadzenie: dr Grażyna Różańska), bud. A1, sala nr 101, I piętro

1530–1550 dr Ewelina Radion (UR), Obowiązek, szarość, nic i wszystko. O poezji Marka Pękali
1550–1610 Krzysztof Socha (UR), Mieczysław Jagoszewski – przyczynek do biografii
1610–1640 przerwa
1640–1700 dr hab. prof. UKSW Anna Szczepan-Wojnarska (UKSW), „obroża mego widnokręgu” (Modlitwa do psiej gwiazdy). Granice i labirynty w poezji Stanisławy Kopiec
1700–1720 dr hab. prof. UR Zenon Ożóg (UR), Religijne źródła poezji Stanisławy Kopiec
1720–1740 Wiesław Setlak (UR), Uwikłania i napięcia. O kulturowej poezji Mariusza Kalandyka
1740–1815 dyskusja

Sekcja IX: Imigranci – emigranci (prowadzenie: dr Nina Taylor-Terlecka), bud. A1, sala nr 125, I piętro

1530–1550 dr Zofia Brzuchowska (UR), Pisarstwo Ewy Barańskiej jako proza interwencyjna
1550–1610 prof. dr hab. Jolanta pasterska (UR), Sagi polskie Magdaleny Zimny-Louis
1610–1640 przerwa
1640–1700 Emilia Wikarska (UMK), Miasta Tymona Terleckiego
1700–1720 dr hab. Rafał Moczkodan (UMK), Książeczka Jana Bielatowicza jako świadectwo pamięci
1720–1740 dr Anna Jamrozek-Sowa (UR), Narodziny artysty. Szajna Jerzego J. Fąfary
1740–1815 dyskusja

Sekcja X: Poezja i proza „po przemianie” (po 1989 r.) (prowadzenie: dr hab. prof. UR Magdalena Rabizo-Birek), bud. A1, sala nr 202, II piętro

1530–1550 prof. dr hab. Oksana Weretiuk (UR), Emancypacja pamięci wysiedlonych Łemków w prozatorskiej twórczości Andrzeja Stasiuka
1550–1610 dr hab. prof. UP Marek Karwala (UP w Krakowie) Twórczość poetycka Marii Gibały
1610–1640 przerwa
1640–1700 dr Stanisław Dłuski (UR), Poezja Podkarpacia po 1989 roku. Rekonesans
1700–1720 dr Jan Wolski (UR), Blask wspomnień – teraźniejszość doznań. Twórczość Mariusza Olbromskiego
1720–1740 Tomasz Kasza (UR), Rola tajemnicy w kreacji świata przedstawionego na przykładzie opowiadań Agnieszki Czachor
1740–1815 dyskusja

Sekcja XI: Krąg Bystrzyckich (prowadzenie: prof. dr hab. Bogusław Dopart), bud. A1, sala nr 126, I piętro

1530–1550 dr hab. prof. UR Maria Krauz (UR), Polak, Redaktor, Kolega – o zbiorze dedykacji prywatnych Przemysława Bystrzyckiego
1550–1610 dr Alicja Przybyszewska (Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu), Spuścizna literacka Przemysława Bystrzyckiego w zbiorach Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu
1610–1640 przerwa
1640–1700 dr Krzysztof Tochman (IPN w Rzeszowie), Rozpracowanie Przemysława Bystrzyckiego przez komunistyczny aparat represji (1945–1989)
1700–1720 Waldemar Wiglusz (TPN w Przemyślu), Medyka Pawlikowskich w powieści Przemysława Bystrzyckiego
1720–1740 dr hab. Agata Paliwoda (UR), „Rachunki ubiegłego życia”. O prozie wspomnieniowej Zofii Bystrzyckiej
1740–1815 dyskusja

Sekcja XII: Edytorstwo i krytyka literacka (prowadzenie: dr Krystyna Krawiec-Złotkowska), bud. A1, sala nr 103, I piętro

1530–1550 dr Magdalena Bober-Jankowska (UKSW), Problemy edytorskie poezji Hugona Kołłątaja. Rekonesans
1550–1610 Paulina Podolska (UR), Związki literacko-muzyczne w świetle rozpraw teoretycznych Józefa Franciszka Królikowskiego
1610–1640 przerwa
1640–1700 dr hab. Anna Janicka (Uniwersytet w Białymstoku), Stefania Skwarczyńska jako krytyk literacki
1700–1720 prof. dr hab. Krzysztof Pleśniarowicz (UJ), Dorobek literacki Jerzego Pleśniarowicza (1920–1978). Projekt wydawniczy Pism zebranych
1720–1740 dr Arkadiusz Luboń (UR), Praktyka i teoria przekładu poetyckiego w twórczości Krystyny Lenkowskiej
1740–1815 dyskusja

Sekcja XIII: Animatorzy i pasjonaci. Regionalne instytucje kultury (prowadzenie: dr Wojciech maryjka), bud. A1, sala nr 201, II piętro

1530–1550 Janusz Chojecki (TMZM w Mielcu), Aktywność literatów w organizacjach pozarządowych na przykładzie miasta Mielec
1550–1610 Aleksandra Piguła (TMZM w Mielcu), Krótkie formy literackie w twórczości mieleckich poetów
1610–1640 przerwa
1640–1700 Józef Kawałek (RSTK w Rzeszowie), Dorobek literacki Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie (1980–2017)
1700–1720 Barbara Śnieżek (RSTK w Rzeszowie), Życie literackie RSTK w 2017 roku. Antologia Sekcji Literackiej RSTK w Rzeszowie
1720–1740 Jadwiga Kupiszewska (RSTK w Rzeszowie), Współpraca RSTK na niwie literackiej i w innych rodzajach twórczości z organizacjami twórczymi, instytucjami kultury, redakcjami czasopism itp.
1740–1815 dyskusja

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Podkarpacie literackie na przestrzeni wieków
CZĘŚĆ PRZEMYSKA, 26 KWIETNIA 2018 r.

PODKARPACIE Z BLISKA I DALEKA, obrady plenarne (prowadzenie: prof. dr hab. Wiesław Pusz, prof. dr hab. Andrzej Sulikowski),
aula Kolegium Wschodniego, parter

900 powitanie uczestników przez JM Rektora PWSW dr. Pawła Treflera i Dyrektora IH dr. Jana Ziębę
920–940 prof. dr hab. Maria Wichowa (UŁ), Antonina z Przemyśla Różaniec pospolicie różany wianek najświętszej Panny Maryjej Matki Bożej. Rekonesans badawczy
940–1000 prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska (UKSW), Podkarpacie jako „miejsce poezji”. Próba wstępnej syntezy
1000–1020 prof. dr hab. Piotr Borek (UP w Krakowie), Formuliczność w testamentach mieszczan przemyskich XVII stulecia
1020–1100 przerwa kawowa
1100–1120 prof. dr hab. Krystyna Stasiewicz (UWM), Nieprzywiązana rzemieniem do Rzemienia. Podkarpackie przygody Elżbiety Drużbackiej (3 maja 1698–14 marca 1765)
1120–1140 dr Nina Taylor-Terlecka (University of Oxford), Ludzie Medyki w pisarstwie Tymona Terleckiego
1140–1200 prof. dr hab. Roman Mazurkiewicz (UP w Krakowie), Mirona Białoszewskiego poetycka mapa Podkarpacia
1200–1300 dyskusja

Obrady w sekcjach

Sekcja I: Staropolskie i oświeceniowe konfesje (prowadzenie: prof. dr hab. Maria Wichowa), Kolegium Wschodnie, sala nr 2, parter

1430–1450 dr Anna Kochan (UWr), Jeszcze do interpretacji utworów Mikołaja Sępa Szarzyńskiego
1450–1510 dr Marcin Pliszka (UPH w Siedlcach), Odmiany czasu w poezji Mikołaja Sępa Szarzyńskiego i Sebastiana Grabowieckiego
1510–1525 przerwa
1525–1545 dr Krystyna Krawiec-Złotkowska (AP w Słupsku), „Ten nasz dom ciało…” Ontyczne i aksjologiczne dylematy Mikołaja Sępa Szarzyńskiego
1545–1605 Aleksandra Smusz (UR), Poezja religijna Mikołaja Sępa Szarzyńskiego w świetle dwudziestowiecznego egzystencjalizmu
1605–1625 dr Agnieszka Gocal (PWSW w Przemyślu), Działalność kaznodziejska i zakonna przemyskiego franciszkanina ks. Konrada Kawalewskiego (1758–1832)
1625–1645 dyskusja

Sekcja II: Problemy pogranicza. Kulturowe, narodowe i stanowe tożsamości (prowadzenie: prof. dr hab. Piotr Borek), Kolegium Wschodnie, sala nr 9, parter

1430–1450 Justyna Gałuszka (UJ), Gente Ruthenus, natione Polonus? Kwestie narodowościowe i etniczne w twórczości literackiej Jana Szczęsnego Herburta
1450–1510 dr Marzena Walińska (UŚ), „Szlachectwo nie znosi wzgardy”. O Nauce dobromilskiej Jana Szczęsnego Herburta
1510–1525 przerwa
1525–1545 dr hab. Jerzy Kroczak (UWr), Staropolskie relacje o cudach w Jarosławiu
1545–1605 Justyna Kruk-Siwiec (UJ), Stan chłopski w programie politycznym Stanisława Orzechowskiego
1605–1625 dr hab. prof. KUL Wiesław Pawlak (KUL), Terra Premisliensis, terra Mariana?
1625–1645 dyskusja

Sekcja III: Pomiędzy Jastrzębnikami a Dubieckiem (prowadzenie: dr Aleksandra Norkowska), Kolegium Wschodnie, sala nr 114, I piętro

1430–1450 dr hab. Renata Ryba (UŚ), Ignacego Krasickiego uwagi o karierze dworskiej
1450–1510 dr hab. prof. UJK Jerzy Winiarski (UJK), Wojna chocimska Ignacego Krasickiego jako utwór współczesny. Zagadnienia genezy, idei i komunikacji tekstu
1510–1525 przerwa
1525–1545 dr hab. Mariusz Chrostek (UR), Ignacy Krasicki w badaniach lwowskich polonistów
1545–1605 prof. dr hab. Tomasz Chachulski (UKSW), Miejsca Franciszka Karpińskiego
1605–1625 dr Maria Janoszka (UŚ) Szermować słowem. Żywioł polemiki w twórczości Stanisława Trembeckiego
1625–1645 dyskusja

Sekcja IV: Fredrowie – podkarpaccy cyncynaci – „pokolenie klęski” (prowadzenie: dr hab. prof. UR Roman Magryś), Kolegium Wschodnie, sala nr 118 A, I piętro

1430–1450 dr hab. Adam Perłakowski (UJ), Andrzej Maksymilian Fredro (1620–1679) – wielki pisarz, „średni polityk”, skomplikowany człowiek. Kilka słów o planowanej edycji dzieł kasztelana lwowskiego
1450–1510 prof. dr hab. Jakub Z. Lichański (UW), Maria Antoniego Malczewskiego, czyli jeszcze wokół romantyzmu polskiego – z perspektywy Podkarpacia
1510–1525 przerwa
1525–1545 dr Bogumiła Kopeć, Ideały ziemiańskie w twórczości Walentego Gurskiego
1545–1605 dr hab. Małgorzata Chachaj (UMCS), Odludki i poeta Aleksandra Fredry – sposoby odczytywania komedii przez krytyków
1605–1625 dr hab. prof. UMCS Artur Timofiejew (UMCS), Obraz kampanii napoleońskich w przemyskim pamiętniku Franciszka Wiktora Dmochowskiego
1625–1645 dyskusja

Sekcja V: Kresy Podkarpacia (prowadzenie: dr hab. Roman Dąbrowski), Kolegium Wschodnie, sala nr 119 A, I piętro

1430–1450 prof. dr hab. Jarosław Ławski (Uniwersytet w Białymstoku), Tomasz August Olizarowski – regionalny model czarnego romantyzmu?
1450–1510 dr Małgorzata Burzka-Janik (UO), Lwowski debiut Tomasza Augusta Olizarowskiego
1510–1525 przerwa
1525–1545 prof. dr hab. Aneta Mazur (UO), Juliusz Turczyński – dziewiętnastowieczny portret wschodniogalicyjskiego Podkarpacia
1545–1605 dr Krzysztof Fiołek (UJ), Krajobraz kulturowy wschodniego Podkarpacia w krzywym zwierciadle powieści Księdzówna Mariana Gorzkowskiego
1605–1625 dr Grażyna Różańska (AP w Słupsku), „Dla Hucuła nie ma życia jak na Połoninie…” Huculszczyzna w twórczości poetów Podkarpacia końca XIX wieku
1625–1645 dyskusja

Sekcja VI: Pograniczna Słowiańszczyzna (prowadzenie: dr hab. Anna Janicka), Kolegium Wschodnie, sala nr 219, II piętro

1430–1450 Łukasz Stec (UR), Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki – charakterystyka pierwszej polskiej utopii
1450–1510 Magdalena Basińska (UG), Bajka o Marzannie i Urodzie Józefa Ignacego Kraszewskiego a wierzenia i kultura dawnych Słowian
1510–1525 przerwa
1525–1545 Paweł Bukowski (Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu), Marii Konopnickiej związki z Podkarpaciem
1545–1605 dr Stanisław Stępień (PWSW w Przemyślu), Matka i syn, czyli Ukrainka i Polak. O twórczości poetyckiej Ulany Krawczenko i Jerzego Niementowskiego
1605–1625 dr Jan Zięba (PWSW w Przemyślu), Lice ziemi – rola przyrody w koncepcji kultury Jana Gwalberta Pawlikowskiego
1625–1645 dyskusja

Sekcja VII, Przemyśl i Bieszczady – poetycko-reporterskie (prowadzenie: dr hab. Andrzej Borkowski), Kolegium Wschodnie, sala nr 225, II piętro

1430–1450 Paweł Spyra (UR), Anna Strońska – przemyska ,,pierwsza dama polskiego reportażu”
1450–1510 Zdzisław Szeliga (TPN w Przemyślu), Życie literackie w powojennym Przemyślu (1945–1989)
1510–1525 przerwa
1525–1545 dr Jan Musiał (PWSW w Przemyślu), Twórczość i publicystyka literacka w bezdebitowej prasie lat osiemdziesiątych XX wieku
1545–1605 Izabela Zahaczewska (UR), Przystanek Bieszczady: bez cenzury, czyli reporterska układanka Andrzeja Potockiego
1605–1625 Justyna Bieniek (UR), Reporterskie ścieżki Krzysztofa Potaczały
1625–1645 dyskusja

Sekcja VIII: Nostalgie i smutki Podkarpacia (prowadzenie: dr hab. Andrzej Juszczyk), Kolegium Wschodnie, sala 226, II piętro

1430–1450 dr Jakub Beczek, Urwany trop albo Stachura na Podkarpaciu
1450–1510 dr hab. prof. UKSW Anna Szczepan-Wojnarska (UKSW), Tobołki, straty, zwiastowania – ontomania, niuanse i detale w poezji Ewy Chruściel
1510–1525 przerwa
1525–1545 dr Ewa Borkowska (UPH w Siedlcach), Wyobraźnia poetycka Jadwigi Gamskiej-Łempickiej
1545–1605 dr Wojciech Maryjka (Urz), „Opowiem ci o śmierci”. Wokół twórczości Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego
1605–1625 dyskusja

1650 – 1710 Podsumowanie konferencji (prof. dr hab. Maria Wichowa), aula Kolegium Wschodniego, parter
1730 spacer po starej części Przemyśla

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wideo

Komentarze

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Przejdź na stronę główną Nowiny 24
Dodaj ogłoszenie