Radzi Wanda Bartnicka, ekspert z Urzędu Skarbowego w Brzegu. Katarzyna Z.: Kto może skorzystać z odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne?

Zobacz: Opole. Urzędy skarbowe podpowiedzą jak wypełnić PIT

Kwoty przeznaczone na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, może odliczyć osoba niepełnosprawna lub podatnik, który taką osobę utrzymuje.

Za niepełnosprawnych uznaje się podatników, którzy mają:


  1. orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, (określonych w odrębnych przepisach), lub

  2. decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową lub rentę socjalną, albo

  3. orzeczenie o niepełnosprawności wydane (na podstawie odrębnych przepisów) osobie, która nie ukończyła 16 roku życia.

Mieszkaniec Brzegu: Proszę mi powiedzieć do jakiej kwoty można odliczyć użytkowanie samochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Z tytułu wydatków rehabilitacyjnych związanych z używaniem samochodu osobowego, do przewozu na niezbędne zabiegi leczniczo- rehabilitacyjne, odliczenie nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Aby skorzystać z odliczenia samochód powinien stanowić własność bądź współwłasność:


  • osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, lub

  • podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa, albo

  • dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia.