Nowiny

  Janusz Solarz, Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

  KANDYDAT
  Imię i nazwisko:
  Janusz Solarz
  Funkcja: Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
  w Rzeszowie
  Od kiedy zajmuje kierownicze stanowisko: od 2001 roku

  FIRMA
  Nazwa firmy/instytucji:
  Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
  Dane adresowe:
  35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 60
  Opis działalności/branża:
  Podstawowym celem działania Zakładu jest wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych. Celem Zakładu jest również promocja zdrowia oraz realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.
  Liczba zatrudnionych w zarządzanej firmie: 2077 osób

  KARIERA ZAWODOWA
  Najważniejsze osiągnięcia zawodowe:

  1. W latach 2001-2016 jako Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie będącego jedną z największych placówek ochrony zdrowia w regionie podkarpackim przyczynił się do rozwoju Szpitala, między innymi w zakresie: podniesienia poziomu funkcjonowania opieki medycznej, systematycznego rozszerzania katalogu świadczonych usług i powoływania nowych jednostek działalności medycznej. Wiele z nich jest obecnie wiodącymi ośrodkami medycznymi w kraju, między innymi w zakresie kardiochirurgii, kardiologii, rehabilitacji, pediatrii czy onkohematologii dziecięcej.
  2. W latach 1997-1999 jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej był współautorem reformy w ochronie zdrowia.
  3. W 1996 roku jako Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w ramach programu pilotażowego Ministerstwa Zdrowia, przeprowadził przekształcenie Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
  4. W latach 1992-1996 współuczestniczył w przygotowywaniu pilotażowego programu przekazywania zadań z zakresu ochrony zdrowia samorządom lokalnym
  w ramach zespołu rządowego i samorządu terytorialnego.

  Co miało największy wpływ na karierę kandydata:
  Największy wpływ na karierę kandydata miało jego wieloletnie doświadczenie
  z zakresu funkcjonowania służby zdrowia, z którą jest związany od ponad 20 lat, w tym od 15 lat na stanowisku dyrektora Szpitala. W branży tej pełnił od początku odpowiedzialne funkcje, zyskując dorobek i uznanie na ogólnokrajową skalę.

  Kluczowe inwestycje w firmie (kadry, technologie, inwestycje)
  Dzięki konsekwentnie prowadzonej polityce kadrowej i inwestycyjnej Szpital jest atrakcyjnym miejscem pracy dla najlepszych specjalistów. Dzięki temu pacjenci mają zapewnione wszechstronne, wieloetapowe leczenie oraz pomoc fachowców stale podnoszących swoje kwalifikacje. Duże znaczenie dla kształcenia przyszłych kadr medycznych województwa podkarpackiego ma również uzyskanie przez placówkę statusu szpitala klinicznego oraz współpraca z Uniwersytetem Rzeszowskim w zakresie kształcenia studentów kierunku lekarskiego. Współdziałanie na polu badawczo-naukowym, a także szkoleniowym przyczynia się do poprawy jakości świadczonych usług oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez kadry medyczne województwa podkarpackiego.
  Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju działalność lecznicza jest prowadzona w powiązaniu z wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia. Dzięki temu Szpital jest wiodącym ośrodkiem w regionie pod względem liczby wdrażanych innowacyjnych zabiegów.
  W utworzonej w 2006 roku Klinice Kardiochirurgii wykonywane są między innymi zabiegi wszczepiania by-passów, operacje wymiany oraz plastyki zastawek serca, operacje wymiany aorty, chirurgiczne leczenie zaburzeń rytmu serca. Dzięki rozwojowi metod małoinwazyjnych jest to obecnie wiodący ośrodek w leczeniu zastawek serca w Polsce.
  W funkcjonującej od 2009 roku Klinice Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych dynamicznie rozwija się kardiologia interwencyjna, polegająca na wykonywaniu zabiegów ablacji. W obszarze radiologii interwencyjnej wykonywane są zabiegi embolizacji tętniaków i naczyniaków mózgu oraz leczenie trombolityczne.
  W 2012 roku ze względu na potrzeby w zakresie rehabilitacji najmłodszych, niepełnosprawnych pacjentów został utworzony Regionalny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży z 95 - łóżkowym szpitalnym oddziałem rehabilitacyjnym. Ośrodek ten ze względu na realizowane zadania zarówno z zakresu rehabilitacji, jak i edukacji jest unikalną jednostką w skali województwa.
  W związku z potrzebą udzielania przez placówkę skutecznej i kompleksowej pomocy medycznej dla ofiar wypadków i katastrof w 2012 roku utworzono Centrum Urazowe i Szpitalny Oddział Ratunkowy. Oddziały te kompleksowo diagnozują i leczą pacjentów z urazami i wielonarządowymi obrażeniami ciała. Ma to wpływ na cały system ratownictwa medycznego w regionie, ponieważ skraca czas, w jakim możliwe jest udzielenie pomocy pacjentom w nagłych wypadkach, urazach czy zawałach serca. Uzupełnieniem tej sprawnej machiny dla ratowania ludzkiego życia jest nowe lądowisko dla helikopterów ratownictwa medycznego.
  Na szczególne podkreślenie zasługuje wysoki poziom świadczeń medycznych realizowanych przez kliniki dziecięce w zakresie: pediatrii, gastroenterologii, neurologii, chirurgii, ortopedii i rehabilitacji, które są jedynymi w skali województwa. W 2015 roku rozpoczęły działalność dwie kolejne kliniki: Klinika Alergologii i Klinika Onkohematologii Dziecięcej. Są to także pierwsze tego rodzaju jednostki w województwie podkarpackim. W ośrodku onkohematologii są wdrażane innowacyjne technologie medyczne w zakresie chemioterapii z pełnym leczeniem wspomagającym oraz możliwością leczenia operacyjnego. Ostatnim etapem tworzenia oddziału onkohematologii była organizacja pracowni cytostatyków, w której są przygotowane lekarstwa dla dzieci chorych na nowotwory.
  Szpital także konsekwentnie inwestuje w nowoczesny sprzęt diagnostyczno-medyczny, co pozwala szybko i skutecznie diagnozować pacjentów oraz odpowiednio ukierunkować leczenie. Zgodnie z tymi założeniami w 2010 roku zainstalowano nowoczesny rezonans magnetyczny, wykorzystywany m.in. przy wczesnym wykrywaniu nowotworów. W 2014 przebudowano pion położniczo – ginekologiczny wraz z traktem porodowym w celu utworzenia Ośrodka Perinatologii. W ubiegłym roku została przeprowadzona modernizacja Klinicznego Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, który został wyposażony w jeden z najnowocześniejszych w Polsce 256-rzędowy tomograf komputerowy. Ten wysokiej klasy skaner pozwala w czasie jednego obrotu prześwietlić obszar ciała pacjenta o szerokości 16cm. Szerokość detektora a także bardzo krótki czas jednego obrotu umożliwia badania najważniejszego organu naszego ciała - serca w czasie jego jednego uderzenia. Do najważniejszych cech tego systemu można zaliczyć jego niskoemisyjność. Jest bardzo istotne w przypadku badania najmłodszych pacjentów.

  Działalność społeczna, charytatywna:
  Pan Janusz Solarz, Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 współpracuje z wieloma instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, jak również ośrodkami naukowymi, badawczo rozwojowymi, fundacjami, firmami i wydawnictwami. Ta szeroka współpraca jest konsekwencją posiadania przez jednostkę statusu szpitala klinicznego, który w powiązaniu z działalnością leczniczą realizuje szereg zadań dydaktycznych i badawczych. Wynika to z umowy z Uniwersytetem Rzeszowskim w celu realizacji zadań polegających na kształceniu w kierunkach medycznych. Obie instytucje wspólnie prowadzą badania naukowe a w jednostkach klinicznych organizowane są zajęcia praktyczne oraz praktyki studenckie.
  W Szpitalu realizowanych jest szereg akcji edukacyjnych dla pacjentów, między innymi.: „naturalne karmienie piersią”, „zapobieganie nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży” oraz „program edukacji dziecka z cukrzycą typu I i jego rodziców”.
  Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 jest zaangażowany w działalność charytatywną. Od lat wspiera Fundację Caritas na rzecz Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży oraz współpracuje z klubem sportowym CWKS Resovia Rzeszów.
  Jest również aktywny naukowo jako wykładowca przedmiotów związanych z zarządzaniem ochroną zdrowia w Wyższej Szkole Prawa i Administracji i na Uniwersytecie Rzeszowskim, a obecnie jako członek Konwentu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

  Zainteresowania:
  Literatura, historia, film, sport.

  Moje plany na przyszłość:
  Najbliższe plany zawodowe są związane z utrzymaniem wysokiego poziomu opieki zdrowotnej, wzrostem jakości i dostępności kompleksowych usług medycznych oraz zapewnieniem mieszkańcom województwa podkarpackiego wysokospecjalistycznych usług medycznych. Wymaga to dalszego rozwoju Szpitala w kierunku uruchamiania nowych oddziałów oraz centrów diagnostyczno-leczniczych, dysponujących wykwalifikowaną kadrą i specjalistycznym sprzętem. Pilnym zadaniem jest przygotowanie infrastruktury w związku z potrzebą udostępniania klinik w celu organizacji zajęć i praktyk dla studentów. W związku z tym istnieje konieczność przebudowy i modernizacji infrastruktury, zakupu sprzętu i wyposażenia dydaktycznego oraz naukowo – badawczego. Istotne jest również dążenie do zbilansowania finansowego Szpitala, czyli obniżenie kosztów i zwiększenie przychodów poprzez systematyczne rozszerzanie katalogu świadczonych usług medycznych.

  Jaki powinien być dobry menadżer?
  Dobry menadżer powinien posiadać doświadczenie w branży, umiejętność kierowania zespołami ludzkimi oraz rozwiązywania konfliktów pracowniczych. Bardzo ważna jest rozmowa, prowadzenie dialogu i budowanie kompromisów. Powinien również cieszyć się uznaniem pracowników, pacjentów i decydentów. Istotna jest także umiejętność elastycznego dostosowania zarządzanej jednostki do zmian zachodzących w otoczeniu.

  Janusz Solarz, Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

  24 Miejsce

  Głosowanie zakończone!

  83 głosy

  Ostatnie plebiscyty

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo