Nowiny

  Ryszard Jędruch, Wójt gminy Tryńcza

  KANDYDAT
  Imię i nazwisko: Ryszard Jędruch
  Funkcja: wójt Gminy Tryńcza
  Od kiedy zajmuje kierownicze stanowisko: od 2002 r.

  FIRMA
  Nazwa firmy/instytucji: Urząd Gminy Tryńcza
  Dane adresowe: 37-204 Tryńcza 127
  Opis działalności/branża: Jednostka Samorządu Terytorialnego Liczba zatrudnionych w zarządzanej firmie: 20

  KARIERA ZAWODOWA
  Najważniejsze osiągnięcia zawodowe:
  Do najważniejszych osiągnięć zawodowych z pewnością mogę zaliczyć fakt, że od 14 lat zajmuję stanowisko wójta, które jest przecież mi dane dzięki zaufaniu mieszkańców. W tym czasie mogłem zapracować na inne osiągnięcia będące odzwierciedleniem wytężonej pracy i zaangażowania w powierzone mi zadania. Mowa tutaj o szeregu działań, które przyczyniły się do polepszenia jakości życia mieszkańców, tj. budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, drogowej, komunalnej czy sportowej. Możemy pochwalić się nowoczesnym zapleczem oświatowym i rekreacyjno - sportowym. W 100 % skanalizowana i zwodociągowana gmina to przede wszystkim komfort i bezpieczeństwo pod względem sanitarnym dla mieszkańców. Nie mogę zapomnieć o życiu kulturalnym, które na przestrzeni ostatnich lat bardzo się rozwinęło. Miernikiem tej działalności są nagrody i wyróżnienia przyznawane przez niezależne kapituły konkursowe. Te najważniejsze to tytuł „Najlepszego Wójta Województwa Podkarpackiego" w roku 2011 i 2014 przyznany w ramach Podkarpackiej Nagrody Samorządowej, tytuł „Samorządowego Menedżera Roku 2013" przyznany w ramach konkursu Gmina Fair Play. W ostatnich miesiącach miałem także przyjemność odebrać nagrodę główną w kategorii Kreator Kapitału Społecznego przyznaną w ramach konkursu Aktywna Gmina Podkarpacia, a we wcześniejszych latach tytuł Inwestora Roku i Skutecznego Beneficjenta Środków Unijnych. W lutym br. odebrałem tytuł Lidera Regionu w plebiscycie organizowanym przez gazetę codzienną Nowiny. Wykluczyłbym się z grona dobrych menadżerów, gdybym przypisał ten sukces wyłącznie swojej osobie. Częścią składową moich osiągnięć jest również praca innych osób z którymi na co dzień współpracuję.
  Co miało największy wpływ na karierę kandydata:
  Myślę, że ścieżkę zawodową każdego człowieka kształtuje wiele czynników. W moim przypadku źródło to dom rodzinny. Wychowałem się w rodzinie wielodzietnej, dlatego od najmłodszych lat nauczony byłem pracowitości i samodzielności. Rodzice wychowali nas w świadomości, że ciężka praca i determinacja zawsze popłaca. Następnie podjęta przeze mnie działalność na rzecz lokalnej społeczności (W latach 1994-2002 pełniłem funkcję sołtysa) pozwoliła mi wypracować umiejętności organizacyjne, a także związane z pobudzaniem mieszkańców do działania na wielu płaszczyznach. Istotnym bodźcem jest także moja wrodzona determinacja do działania, która pozwala mi sukcesywnie realizować zamierzone cele. Jestem osobą, która stawia sobie jasne i konkretne cele i nie boi się podejmować wyzwań. Uważam, że dzięki samodyscyplinie, pracowitości i nieopuszczającej mnie motywacji do działania na rzecz tej „małej Ojczyzny", mieszkańcy gminy Tryńcza dali mi po raz kolejny możliwość sprawowania funkcji wójta i pewnego rodzaju lokalnego menadżera. Mam świadomość, że decyzja wyborców to wielka odpowiedzialność która spoczywa na moich barkach, a to popycha mnie do działania. Ponadto, chciałbym także być motywacją dla swoich dzieci i pokazać im, że sukces to nie przypadek, a wynik ciężkiej pracy i wytrwałości w dążeniu do celu.
  Kluczowe inwestycje w firmie (kadry, technologie, inwestycje)
  Od kilku lat konsekwentnie wdrażamy program kompleksowego rozwoju, wykorzystując wszystkie dostępne środki z zewnątrz, aby sukcesywnie podnosić jakość życia mieszkańców. Corocznie 40% budżetu przeznaczamy na działalność inwestycyjną, w ramach której modernizujemy sieć dróg gminnych, współfinansujemy remonty dróg powiatowych, rozbudowujemy sieć chodników, oświetlenia ulicznego, czy sieci wodno - kanalizacyjnej. Najważniejsze w ostatnich latach to:
  - w l00% skanalizowany i zwodociągowany teren gminy
  - w 100 % zmodernizowana sieć dróg gminnych (ponad 65 km w ciągu 1 kadencji) - powstały dwie nowoczesne hale sportowe wraz z pełnym zapleczem przy ZS
  w Tryńczy I Gorzycach
  - trzy kompleksy sportowe „Orlik" oraz sezonowe lodowisko „Biały Orlik" w Tryńczy - budowa trzech boisk wielofunkcyjnych w m. Głogowiec, Mika Małkowa i Mika Ogryzkowa
  - sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Jagielle
  - modernizacja budynków WDK, OSP i szkół w ramach zadania „Poprawa infrastruktury energetyczne w budynkach użyteczności publicznej"
  - budowa obiektu wielofunkcyjnego spełniającego funkcję dydaktyczną, sportową i kulturalną oraz zagospodarowanie poddasza na pracownie plastyczną i
  astronomiczną przy budynku Zespołu Szkół w Tryńczy
  - zakup sprzętu komputerowego wraz z dostępem do Internetu dla 215 gospodarstw z terenu gminy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz dla szkół i WDK-ów
  - zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy (6 samochodów lekkich, 1 średni oraz mniejszy sprzęt ratowniczo - gaśniczy)
  Ostatnie lata to także czas intensywnego rozwoju życia kulturalnego. Swoją działalność rozpoczęły różne instytucje kultury, które angażowały mieszkańców w różnorodne przedsięwzięcia a także skupiały w różne grupy artystyczne.
  Główną placówką kultury jest Trynieckie Centrum Kultury z siedzibą w Tryńczy i filiami w każdej z 9 miejscowości, które funkcjonują przy Wiejskich Domach Kultury. Do zadań TCK należy animowanie kultury regionu, kultywowanie tradycji, organizacja imprez kulturalnych, edukacja muzyczna. Młodzież i dorośli pod opieką instruktorów każdego tygodnia rozwijają swoje zainteresowania.
  W Wiejskich Domach Kultury pod egidą TCK działają:
  - Koła Gospodyń Wiejskich (po 15 członkiń) kultywujące tradycje kulinarne, obyczaje i obrzędy poszczególnych miejscowości,
  - Straże Grobowe tzw. Turki ( 5 oddziałów: Gniewczyna Łańcucka, Gniewczyna Tryniecka, Gorzyce, Tryńcza, Jagiełka liczące po 32 mężczyzn / kultywujących obrzęd straży grobowej w okresie Wielkanocyi reprezentujących poszczególne miejscowości podczas doniosłych świąt kościelnych i państwowych, posiadający własne sztandary).
  Ważnym przedsięwzięciem jest „Przegląd dorobku twórców ludowych", dzięki wystawie swój dorobek artystyczny mają możliwość zaprezentować twórcy ludowi z terenu całej gminy. Do najczęściej prezentowanych prac zaliczyć można rzeźbę, koronkarstwo, haft, wyroby bibułkarskie, malarstwo. Przegląd gromadzi nie tylko twórców, ale przede wszystkim zainteresowanych sztuką ludową w liczbie ok. 300 osób.
  Doniosłym świętem są Gminne Dożynki, podczas których prezentowane są nie tylko dożynkowe wieńce, ale lokalne produkty, twórczość ludowa, dorobek artystyczny zespołów działających przy TCK. Impreza ze względu na znaczenie gromadzi społeczność poszczególnych miejscowości w liczbie 2-3 tyś.
  Na stałe również w harmonogram imprez organizowanych przez TCK wpisały się obchody Dnia Seniora. Każdego roku we współpracy z KGW, szkołami, Gminnym Ośrodkiem pomocy Społecznej TCK we wszystkich miejscowościach seniorzy mają okazję spotkać się, obejrzeć programy artystyczne im dedykowane, porozmawiać i pobawić się (900 osób).
  Najważniejszym wydarzeniem kulturalnym w ciągu roku są Dni Gminy Tryńcza. Każdego roku dwudniowa impreza gromadzi podczas koncertów rzeszę publiczności dla ok. 6- 8 tyś. uczestników. Przez ostatnie lata tryniecka scena gościła artystów takich jak: Bayer FulI, BOYS, Golec uOrkiestra, Video, Kombii, Sylwia Grzeszczak, Blue Cafe, BRACIA, Ewelina Lisowska.
  Działalność społeczna, charytatywna:
  1992 - 2002 - sołtys wsi Tryńcza
  2000 - 2001 - przewodniczący Komitetu Telefonizacji Wsi Tryńcza
  od 1983 r. członek Straży Grobowej „Turki" w Tryńczy, od 1992 r. w roli komendanta
  Od 1988 r. członek OSP Tryńcza od 2011 r. prezes Gminnego Związku OSP, 2004 r. prezes OSP Tryńcza;
  Ponadto w ramach w/w funkcji wielokrotnie brałem udział w akcjach przeciwpowodziowych oraz w różnych inicjatywach na rzecz aktywności mieszkańców. Uczestniczyłem także w działalności Ludowego Klubu Sportowego „Wisłoczanka" w Tryńczy.
  Zainteresowania: sport, w szczególności piłka nożna
  Moje plany na przyszłość:
  Moje plany wiążą się nadal z działalnością samorządową. Liczę na dalsze zaufanie mieszkańców, co pozwoli mi realizować kolejne inicjatywy i działania na rzecz lokalnej społeczności. Mam nadzieję, że zdrowie, rodzina oraz wewnętrzny optymizm i siła będą mi nadal towarzyszyć na mojej ścieżce zawodowej.
  Jaki powinien być dobry menadżer?
  Cechy dobrego menadżera można by wymieniać bez końca, jednak moim zdaniem najważniejsze to motywacja I chęć do działania, która pozwala każdego dnia mierzyć się z różnymi wyzwaniami. Bez tego nawet najmniejsza przeszkoda staje się trudna do pokonania. Menadżer musi także odpowiednio motywować zespół z którym pracuje. To osoba, która nie boi się wyrażać własnego zdania, ma dar przekonywania i wykazuje się asertywnością. Często odpowiednia argumentacja i jasno postawiony cel są kluczem do sukcesu. Myślę, że dobry menadżer nigdy nie przestaje się uczyć I zdobywać nowych doświadczeń. Podstawą jest także wnikliwa obserwacja otoczenia i zachodzących w nim zmian, aby móc je wyprzedzać w swoich działaniach. Ostatnią cechą, która według mnie jest niezwykle istotna to umiejętność radzenia sobie w trudnych, stresujących sytuacjach. Myślę, że każdy powinien znaleźć klucz dla siebie. W moim przypadku to codzienny intensywny jogging, który pozwala mi się zrelaksować i zdystansować do wyzwań czekających na mnie każdego dnia.

  Ryszard Jędruch, Wójt gminy Tryńcza

  6 Miejsce

  Głosowanie zakończone!

  2674 głosy

  Ostatnie plebiscyty

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo