Wczoraj na pytania naszych Czyleników związane z ulga rehabilitacyjną odpowiadała Marta Szpakowska, rzecznik Izby Skarbowej w Lublinie. Dziś rozwiewamy najcześciej pojawiające się w pytaniach wątpliwości.

- Najwięcej pytań dotyczyło używania prywatnego samochodu i możliwości odpisania od dochodu kwoty 2280 zł - wyjaśnia Marta Szpakowska. - Należy z całą stanowczością podkreślić, że nie jest to ulga związana z posiadaniem samochodu przez osoby niepełnosprawne, ponieważ jej stosowania jest możliwe tylko wówczas, gdy osoba niepełnosprawna dojeżdża lub jest dowożona na zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze.

Żeby skorzystać z tej ulgi osoba niepełnosprawna lub mająca na utrzymaniu taką osobę musi spełnić łącznie 3 warunki:

1. posiada orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do I lub II grupy inwalidztwa lub ma utrzymaniu osobę niepełnosprawna zaliczaną do I lub II grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia.

2. jest właścicielem lub współwłaścicielem samochodu,

3. faktycznie korzystała z zabiegów rehabilitacyjno-leczniczych.

Ponadto kwota 2280 zł jest górnym limitem tej ulgi i w przypadku weryfikacji przez urząd skarbowy należy uprawdopodobnić, że podatnik poniósł wydatek w kwocie wykazanej w zeznaniu.