Podkarpaccy samorządowcy nie ukrywają satysfakcji z kolejnych budżetowych środków, jakie trafiają właśnie do nich.

Prawie 280 mln zł – tyle otrzymały podkarpackie jednostki samorządowe w III edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład dla gmin, w których na początku transformacji ustrojowej zostały zlikwidowane gospodarstwa rolne.

Była to bardzo korzystna edycja tego programu, gdyż wartość dofinansowania z budżetu państwa, o którą można było wnioskować, wynosiła maksymalnie 98 proc. wartości inwestycji.

W trzecim naborze gminy mogły złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie (maksymalnie do 2 i do 5 mln zł). Pozostałe jednostki (powiaty, związki między gminne i związki powiatowo-gminne) też mogły składać dwa wnioski (maksymalnie do 2 mln zł i do 8 mln zł). W sumie do programu wpłynęły 122 wnioski z terenu woj. podkarpackiego.

- W naszym województwie wiele ciekawych i różnych inwestycji zostanie dofinansowanych z tego programu – powiedziała w piątek 15 lipca wojewoda podkarpacka dr Ewa Leniart ogłaszając wyniki naboru do Programu Inwestycji Strategicznych.

– Na przykład gmina miejska Mielec złożyła wniosek o dofinansowanie na poziome 4,9 mln zł na wyposażenie nowo wybudowanego stadionu miejskiego. Dofinansowanie otrzyma również gmina miejska Lubaczów na poziomie 5 mln zł do przebudowy zespołu szkolno-przedszkolnego w Młodowie. Był też wniosek starosty rzeszowskiego na przebudowanie jednej z dróg powiatowych na poziomie dofinansowania do 4,9 mln zł. Bardzo się cieszę, że znalazły się kolejne środki finansowe na cele, które są bardzo ważne z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnych, dla tych jednostek samorządu terytorialnego, które obciążone pozostałościami systemu komunistycznego rozwijały się w sposób nieco spowolniony i tego dofinansowania na wyrównanie szans cywilizacyjnych bardzo potrzebowały – powiedziała pani wojewoda.

W liczącej 14 wsi gminie Tuszów Narodowy popegeerowską miejscowością jest siedziba gminy.

– Blisko 5 mln zł przeznaczymy na infrastrukturę sportową. Wykonujemy razem ze Stalą Mielec kompleks sportowy, na którym ma trenować ten klub i nasze drużyny. Mamy wybudowane już dwa boiska, w tym jedno podgrzewane, pieniądze przeznaczymy zatem na dokończenie inwestycji, czyli na kolejne dwa boiska, na dwa korty tenisowe, ponadto na duży parking i kompleks parkowy. Zabraknie pieniędzy, ale cieszymy się z tego, co mamy – powiedział Nowinom wójt gminy Andrzej Głaz.

Wójt gminy Tuszów Narodowy Andrzej Głaz
Wójt gminy Tuszów Narodowy Andrzej Głaz Krzysztof Kapica

Wójt pozytywnie widzi przyszłość swojej gminy. Jak mówi, na jej terenie rozwija się już 100-haktarowa strefa gospodarcza położona po dwóch stronach obwodnicy Mielca. Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie budowy strefy gospodarczej i liczy na pozytywne rozstrzygnięcie.


- Rozmawiam z kolegami samorządowcami i mogę śmiało powiedzieć, że nigdy wcześniej nie było w samorządach tylu środków dla społeczeństwa, co teraz – powiedział Andrzej Głaz.

W skali kraju z III edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład skorzysta ponad 1300 gmin popegeerowskich, czyli połowa wszystkich gmin w kraju.