Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2011 r. wyniosło 3140,15 zł i było o 3,1 proc. wyższe niż w grudniu 2010 r.

Zatem wzrost płac w naszym regionie był niższy niż wskaźnik inflacji, który przekracza 4 procent.

W kraju już 4015 zł

To niejedna zła wiadomość w sprawie zarobków. Jeśli porównamy nasze grudniowe wynagrodzenia do krajowych, to okazuje się, że w Polsce przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstw wyniosło 4015,37 zł.

Z danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Wynika, że wynagrodzenia zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw w kraju zwiększyły się o 4,4 proc.

Kraj nam ucieka

W końcówce roku szefowie podkarpackich firm zatrudniających ponad 9 osób (bo takie są ujęte w analizie urzędu statystycznego) nie rozpieszczali swoich pracowników. Ponieważ w porównaniu z listopadem 2011 r. u nas płace wzrosły o 5,5 proc., a w kraju o 9 proc.

W stosunku do grudnia 2010 r. wzrost przeciętnych płac wystąpił w większości sekcji.

Nie ma to jak w energetyce

Wysoki wzrost płac odnotowano m.in.: w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 25,5 proc.), górnictwie i wydobywaniu o 11 proc., budownictwie (o 9,6 proc.

Nie wszyscy mają takie odczucia. - Pracowałem na budowie przez cały miniony rok. Czasem, jak była ładna pogoda to nawet więcej niż 10 godzin dziennie, ale podwyżek w ciągu roku w firmie nie było. W żadnym też miesiącu nie wziąłem 3 tysięcy złotych na rękę. Natomiast teraz jak przyszła zima, to szef dał nam wypowiedzenia – denerwuje się Karol z powiatu rzeszowskiego.

Tymczasem rzeszowscy statystycy odnotowali spadki wynagrodzeń, które wystąpiły w pięciu sekcjach, w tym w transporcie i gospodarce magazynowej o 2,1 proc.

Sektor publiczny ma więcej

W sektorze publicznym przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 4161,21 zł i w porównaniu z grudniem 2010 r. było wyższe o 1,7 proc., a w odniesieniu do listopada 2011 r. zwiększyło się o 18,7 proc.

W sektorze prywatnym ukształtowało się na poziomie 3029,04 zł, tj. o 3,7 proc. wyższym niż przed rokiem i o 3,8 proc. wyższym w porównaniu z listopadem 2011 r.