W sobotę 17 bm. odbyła się w Jasionce k/Rzeszowa Konferencja „Wspólna Polityka Rolna 2013 plus – reforma na rozdrożu”.

To już druga na Podkarpaciu (po ubiegłorocznej), międzynarodowa debata na temat reformy WPR. Jest ona tym ważniejsza po niedawnym przedstawieniu propozycji legislacyjnych przez Komisję Europejską.

Zmniejszyć róznice

Po okresie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej sympozjum w Jasionce stało się ważnym forum wymiany poglądów i uwagi na istotne dla naszego kraju problemy, związane z reformą wspólnej polityki rolnej.

- Chcemy tu wypracować propozycje reformy Wspólnej Polityki Rolnej dotyczące miedzy innymi dopłat bezpośrednich.

Są postulaty ich zrównania, ale to niemożliwe w najbliższych latach. Dlatego chcemy, aby różnice w wysokości dopłat w poszczególnych krajach były znacznie mniejsze. Chcemy także zachować konkurencyjność rolnictwa to tylko niektóre tematy - powiedział przed rozpoczęciem dyskusji prof. Jerzy Buzek, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Solidarność rolników

Konferencje poprzedziły obchody 11-rocznicy śmierci senatora Józefa Ślisza, jednego z twórców „Solidarności” rolników w Polsce.

W debacie oprócz prof. Buzka, wzięli udział m.in.: minister rolnictwa dr Marek Sawicki, Artur Balans, dr Jerzy Plewa, dr Czesław Siekierski

W trakcie konferencji odtworzono specjalnie przygotowane wystąpienia: Daciana Cioloşa, komisarza UE d.s. rolnictwa, który mówił sporo o znaczeniu solidarności rolników w całej Unii Europejskiej. W formie iteratywnej w dyskusji uczestniczyli także: Paulo de Castro, przewodniczącego Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego oraz Mette Gjerskov, minister d.s. Żywności, Rolnictwa i Rybołówstwa Danii.

To rolników niepokoi

Wracając do reformy WPR, to nie tylko rolników niepokoi wciąż niejasna przyszłość płatności bezpośrednich na co uwagę zwróciła Izabela Dąbrowska-Kasiewicz z Banku BGŻ SA.

Niepokoją także rolników płatności za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska czyli tzw. GREENING. Zwrócił na to uwagę Marek Zagórski, prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (organizator konferencji). Aby otrzymać dopłaty w ramach GREENING rolnik musi stosować dywersyfikację trzech upraw na gruntach ornych w gospodarstwach powyżej 3 ha gruntów ornych, utrzymywać istniejące trwałe użytki zielone oraz na powierzchni użytków rolnych utrzymywać 7 proc. obszaru proekologicznego jak ugory, tarasy itp.

j.lonczak@nowiny24.pl

 

j.lonczak @nowiny24.pl

17 867 22 57