O 128 zł brutto wzrosły od tego miesiąca wynagrodzenia pracowników Firmy Oponiarskiej Dębica SA. Podwyżki to efekt corocznych negocjacji zarządu firmy ze związkami zawodowymi.

 

Związki początkowo domagały się podwyżki 300-złotowej, później obniżyły żądania do 200 zł. Ostatecznie skończyło się na kompromisie w wysokości 128 zł brutto.

– Sam fakt podwyżki cieszy, ale z jej wysokości nie jesteśmy w pełni zadowoleni – komentuje Tomasz Podlasek, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność TC Dębica SA.

- Mimo nie najlepszych prognoz rynkowych na 2012 rok, uzgodniliśmy wspólnie z przedstawicielami związków zawodowych, że pracownicy otrzymają podwyżkę pensji o 4,1 proc. Podwyżka jest jednakowa dla wszystkich pracowników i obowiązuje od 1 kwietnia – wyjaśnił w imieniu zarządu firmy Mateusz Perec z działu public relations.

Niezbyt optymistyczne dla firmy perspektywy na ten rok znalazły odzwierciedlenie w decyzji o ograniczeniu produkcji dębickiej fabryki. Zarząd firmy podjął decyzję, że produkcja opon osobowych będzie o około 5,5 proc. mniejsza w stosunku do planu rocznego. Opon ciężarowych fabryka wyprodukuje o 4 proc. mniej niż przewidywała, a rolniczych aż o 14 proc. mniej. Decyzja o zmniejszeniu produkcji zapadła po tym, jak koncern Goodyear (większościowy akcjonariusz dębickiej spółki i jej kluczowy klient eksportowy) zredukował swoje tegoroczne zamówienia na opony wytwarzane w Dębicy. Powodem tego jest osłabienie popytu na rynkach europejskich.