Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Materiał powstał we współpracy z PEKAO TFI S.A.
Najnowsza reforma systemu emerytalnego ma zapewnić Polakom narzędzie, które pozwoli w łatwy i korzystny sposób odłożyć pieniądze na jesień życia. Pracownicze Plany Kapitałowe, chociaż coraz bardziej powszechne, wciąż rodzą mnóstwo pytań. Wątpliwości postaramy się rozwiać podczas debaty, w której wezmą udział eksperci, naukowcy i przedstawiciele lokalnych samorządów.

W najbliższą środę, 2 grudnia o godzinie 11.00 w serwisie nowiny24.pl odbędzie się debata pt. „Przygotowania do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w podkarpackich Jednostkach Sektora Finansów Publicznych. Czy warto do nich przystąpić?”

Spotkanie pod patronatem Gazety Codziennej Nowiny jest organizowane we współpracy z Pekao TFI S.A. Podczas debaty postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych. Porozmawiamy o zasadach ich wdrażania, a także o korzyściach, jakie płyną z uczestnictwa w tym programie. Skupimy się na wprowadzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Wejście do tego systemu emerytalnego jest obowiązkowe prawie dla wszystkich pracodawców (poza wyjątkami opisanymi w ustawie). Jako pierwsze obowiązek realizowały największe firmy prywatne. Pozostałe podmioty są włączane do programu stopniowo, według harmonogramu przewidzianego w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Od stycznia 2021 roku do systemu wchodzą jednostki sektora finansów publicznych, czyli m.in. organy administracji rządowej, sądy, publiczne uczelnie, NFZ oraz jednostki samorządu terytorialnego wraz z jednostkami podległymi i zakładami budżetowymi. Jak ich administracja radzi sobie z przygotowaniami do tego przedsięwzięcia? Jak sprawnie wdrożyć PPK i o czym powinny pamiętać JST jako pracodawcy? M.in. na te pytania postaramy się odpowiedzieć podczas naszej debaty. W trakcie dyskusji zostaną zadane m.in. następujące pytania: Jak samorządy realizują obowiązki związane z udziałem w PPK? Jak wybrać instytucję finansową? Czy przy wyborze stosować prawo zamówień publicznych oraz czy realizacja obowiązku wdrożenia PPK będzie możliwa w trakcie pandemii?

W debacie wezmą udział:

  • Marzena Filipek, kwestor Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • Dorota Woźniak, kierownik oddziału organizacyjnego Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa
  • Artur Chmaj, dyrektor Centrum Transferu Technologii i Przedsiębiorczości, wykładowca w Katedrze Ekonomii i Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
  • Piotr Dygas, dyrektor departamentu klientów strategicznych w Pekao TFI S.A.
  • Marcin Fijołek, zastępca dyrektora departamentu organizacyjno-prawnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego
  • Roman Michalczak, dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

Wideo

Dodaj ogłoszenie