Pracownicze Plany Kapitałowe to nie jest drugie OFE. Fakty o PPK obalają wszystkie mity

Materiał informacyjny PFR PORTAL PPK
Pracownicze Plany Kapitałowe to najlepszy z możliwych sposób oszczędzania na emeryturę. Po pierwsze oszczędzający ma swobodę w dysponowaniu zgromadzonymi pieniędzmi, a do tego na jego oszczędności składa się też jego pracodawca i państwo. O tym, że jest również zyskowny zdążyli się przekonać Ci, którzy już oszczędzają. Wokół programu krąży jednak wiele mitów, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Warto je rozwiać, opierając się na faktach.

Kluczowa różnica między Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) a Otwartymi Funduszami Emerytalnymi (OFE) jest taka, że pieniądze, które trafiają na konta OFE pochodzą z części składki emerytalnej i w przeciwieństwie do oszczędności gromadzonych w PPK nie są własnością prywatną pracownika.

Pracownicze Plany Kapitałowe to program oszczędnościowy

Celem nadrzędnym PPK jest bezpieczeństwo finansowe Polaków po zakończeniu aktywności zawodowej, czyli w wieku emerytalnym. Jednak program tak skonstruowano, by ze zgromadzonych w PPK środków można było skorzystać jeszcze w trakcie oszczędzania. Według badań część Polaków powstrzymuje się od oszczędzania na emeryturę, preferując odkładanie pieniędzy na nieprzewidziane wydatki (np. związane ze zdrowiem) czy na kupno mieszkania. W PPK wszystkie te cele można pogodzić.

PPK

Porównanie Pracowniczych Planów Kapitałowych do OFE to najczęstszy błąd, jaki jest popełniany przez potencjalnych uczestników PPK. Jedynym programem, do którego można porównać PPK jest PPE. Pracownicze Programy Emerytalne to program, w którym na przestrzeni ostatnich 20 lat wzięło udział 400 tys. osób. Nie słyszałem, aby ktoś bał się oszczędzania w PPE ze względu na brak zaufania, mówię tu o tych wątpliwościach co do prywatności środków. PPK jest uproszonym PPE, a jego celem nadrzędnym jest bezpieczeństwo finansowe Polaków po zakończeniu aktywności zawodowejtłumaczy Robert Zapotoczny, prezes zarządu PFR Portal PPK.

Różnice między PPK a OFE

  • Do PPK przekazywane są wpłaty finansowane przez pracownika i pracodawcę, naliczane od wynagrodzenia uczestnika, do OFE trafia część składki na ubezpieczenie emerytalne.
  • Pieniądze zgromadzane w PPK są prywatne, w OFE są publiczne.
  • Opłaty w PPK są znacznie niższe niż w przypadku OFE (PPK: 0,5% za zarządzanie i 0,1% wynagrodzenie za wynik; OFE: 0,54% za zarządzanie + 0,06% za wynik + 1,75% opłata od nowych składek) wcześniej były jeszcze wyższe, bo ustawodawca nie określił maksymalnej wysokości opłat).
  • Środki zgromadzone w PPK można w dowolnym momencie wycofać – w OFE nie ma takiej możliwości.
  • Do oszczędności w PPK dokłada się państwo (jednorazowa wpłata powitalna w wysokości 250 zł oraz dopłaty roczne po 240 zł), w przypadku OFE nie było dopłat ze strony państwa.

PPK a możliwe zyski

Dzięki wykorzystaniu mechanizmu współfinansowania składek przez pracownika, pracodawcę i państwo, uczestnik programu „zyskuje” prawie drugie tyle, ile sam wpłaca do systemu. To nie deklaracja a fakty. Plany działają już kilkanaście miesięcy, można więc oprzeć się na liczbach, a te nie kłamią. Zgodnie z wyliczeniami analityków Polskiego Funduszu Rozwoju, do tej pory uczestnicy programu wpłacili 3,159 mld zł. Dzięki inwestycjom TFI obecnie kwota ta wynosi 3,443 mld, co daje wzrost o ok. 9%.

Pracownicze Plany Kapitałowe. Mit o dodatkowych kosztach wypłaty: jaka jest prawda?

Jeden z krążących mitów opiera się na twierdzeniu, że w przypadku wcześniejszej wypłaty pieniędzy z PPK poniesiemy dodatkowe koszty. To oczywisty fałsz – pieniądze, które gromadzimy w PPK od samego początku do końca stanowią naszą prywatną własność.

Oczywiście, ponieważ poza naszymi wpłatami do PPK wpływa składka od pracodawcy oraz bonusy od państwa, to jeśli wypłacimy środki przed czasem, nie poniesiemy za to żadnej opłaty manipulacyjnej, ale utracimy bonusy od państwa. Natomiast z wpłat pracodawcy 30 proc. trafi do ZUS, ale na nasze indywidualne konto jako składka na ubezpieczenie emerytalne. A zatem od początku aż do wypłaty emerytury będzie to kwota przypisana wyłącznie do nas.

W przypadku złożenia wniosku o zwrot środków (wycofanie zgromadzonych oszczędności przed 60 rokiem życia) uczestnik otrzymuje:

  • 70% środków pochodzących z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający, po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę;
  • podatku od zysków kapitałowych;
  • 100% środków pochodzących z wpłat finansowanych przez niego, po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę podatku od zysków kapitałowych.

Pracownicze Plany Kapitałowe. Mit o utracie pieniędzy w razie rozwodu lub śmierci

Kolejny mit – w przypadku, gdy dojdzie do rozwodu, druga strona nie dostanie nic z pieniędzy z PPK. Jest to kolejne przekłamanie, ponieważ oszczędności gromadzone w PPK są objęte ustawową wspólnością majątkową małżonków, a w konsekwencji podlegają podziałowi majątku przy rozwodzie na takiej samej zasadzie, jak mieszkanie i inne nieruchomości czy ruchomości w rodzaju samochodu.

Podobnie rzecz się ma w przypadku śmierci uczestnika PPK – mit głoszący, że zgromadzone w PPK pieniądze przepadają, nie ma nic wspólnego z prawdą. W rzeczywistości bez względu na wiek zmarłego środki z jego PPK podlegają wypłacie transferowej na rachunek PPK, IKE lub PPE osoby uprawnionej lub podlegają wypłacie w formie pieniężnej. Komu konkretnie i w jakiej części – zależy od tego, czy uczestnik PPK przed śmiercią wskazał osobę uprawnioną. Jeśli nie ma osoby lub osób uprawnionych, podział następuje według zasad ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

PPK

Na Twoje oszczędności w PPK składa się pracodawca i państwo

Na koniec jeszcze raz przypomnijmy, iż Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny i dobrowolny dla pracowników system oszczędzania. Wpłaty do tego systemu finansuje, oprócz pracownika, także pracodawca. Dokłada się do niego również państwo. System PPK powstał na podstawie najlepszych praktyk takich państw jak Wielka Brytania czy Nowa Zelandia. Obejmuje on automatycznie osoby zatrudnione w wieku od 18. do ukończenia 55. roku życia. Pracownicy między 55. a 70. rokiem życia przystępują do tego programu na swój wniosek. Indywidualne rachunki PPK są prowadzone przez instytucję finansową, wybraną wspólnie przez pracodawcę i reprezentację pracowników.

Dodatkowe informacje na temat PPK można znaleźć na stronie MojePPK.pl. Eksperci PFR Portal PPK prowadzą także bezpłatne szkolenia z zakresu PPK oraz Tarczy Finansowej PFR 2.0 (pomocy dla mikro, małych i średnich firm, które ucierpiały z powodu sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19). Wszystkich zainteresowanych pozostałymi działaniami spółki zapraszamy na stronę www.pfrportal.pl i www.mojeppk.pl.

Wideo

Materiał oryginalny: Pracownicze Plany Kapitałowe to nie jest drugie OFE. Fakty o PPK obalają wszystkie mity - Polska Times