Przeciwdziałanie zmiany klimatu i geopolityka - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny Togetair 2022

Materiał informacyjny Togetair
Rosyjska inwazja na Ukrainę powoduje konieczność rewizji dotychczasowej polityki energetycznej w Europie. Jak w nowej rzeczywistości można utrzymać wyznaczone wcześniej cele klimatyczne? Uczestnicy debat Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego TOGETAIR2022 przez 3 dni szukali odpowiedzi na pytanie, jak zbudować i na czym oprzeć niezależną i konkurencyjną politykę energetyczną Unii Europejskiej oraz zbudować lepszą przyszłość klimatyczną.

TOGETAIR2022 odbył się w dniach 20-22 kwietnia, w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (BUW), ul. Dobra 56/66 w Warszawie, a także w dostępnej dla wszystkich w Polsce i Europie przestrzeni online.

Wydarzenie, realizowane w formule hybrydowej i transmitowane telewizyjnego studia, oglądać można było bezpłatnie i bez rejestracji na głównych stronach najważniejszych polskich portali internetowych https://togetair.eu/partnerzy, a także na polskich i belgijskich platformach Linkedin i Twitter.

Udział w uroczystym otwarciu Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego TOGETAIR wzięli Henryk Kowalczyk - Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prof. Ewa Krogulec - Prorektor ds. rozwoju Uniwersytet Warszawski oraz Bartłomiej Pawlak - Wiceprezes Zarządu Polski Fundusz Rozwoju.

Każdy dzień TOGETAIR2022 rozpoczynał się debatą międzynarodową prowadzoną również w języku angielskim.

Uczestnicy pierwszej takiej debaty starali się udzielić odpowiedzi na pytanie, jak zbudować i na czym oprzeć niezależną i konkurencyjną politykę energetyczną Unii Europejskiej. Udział wzięli m.in. Mr. Ionuț Sorin Banciu, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska, Wód i Lasów oraz Dan Dragoș Drăgan, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Energii, Rumunia.

- W tym roku coraz szerszym zainteresowaniem nasza konferencja cieszy się też wśród przedstawicieli z zagranicy. Cieszę się, że dzisiaj, kiedy dyskutujemy o kwestiach związanych z gospodarką obiegu zamkniętego, zrównoważonym rozwoju, wszystkie te tematy wpisują się w działania Ministerstwa Klimatu i Środowiska – rozpoczęła drugi dzień wydarzenia Małgorzata Golińska, Wiceminister Klimatu i Środowiska.

PLATFORMA POROZUMIENIA DLA KLIMATU I DLA CZYSTEJ, TANIEJ ENERGII

Organizatorzy międzynarodowego Szczytu Klimatycznego zaprosili do udziału przedstawicieli ministerstw, samorządy w randze marszałków, przedstawicieli spółek skarbu państwa, organizacji pozarządowych, koncernów międzynarodowych oraz mniejszych firm zaangażowanych w ochronę klimatu. TOGETAIR otrzymał patronat Przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli.

Kolejne debaty dotyczyły palących współczesnych problemów, jak drożyzna i ubóstwo energetyczne, energia jądrowa, sposoby przesyłu i magazynowania energii.

W następnych dniach poruszone zostały m.in. problemy i szanse zeroemisyjnej mobilności, wyzwania dla współczesnego rolnictwa oraz gospodarki odpadami, a także tego, jak algorytmy i nowe technologie mogą wesprzeć ochronę środowiska i klimatu.

UNIWERSYTET WARSZAWSKI GOSPODARZEM SZCZYTU KLIMATYCZNEGO

W tym roku Szczyt Klimatyczny odbywał się w przestrzeniach Biblioteki Uniwersyteckiej, otwartej dla studentów. Zamiarem organizatorów było jak najszersze umożliwienie młodemu pokoleniu skorzystania z toczących się dyskusji.

- Jestem już trzeci raz na Szczycie. Jak zwykle bardzo ciekawe tematy, dobre debaty, wczoraj też obserwowałam ogromną oglądalność. Tę oglądalność zarówno w kraju, jak i za granicą. Serdecznie gratuluję organizatorom tego sukcesu, to pokazuje, że te tematy są ważne bez względu, jak często o nich rozmawiamy. – rozpoczęła 2. dzień TOGETAIR Minister Klimatu i Środowiska, Anna Moskwa.

Na otwarciu drugiego dnia Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2022 wystąpili również prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego oraz Remigiusz Kopoczek, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

- Uniwersytet Warszawski już od kilkunastu lat zajmuje się, i to teoretycznie, i praktycznie, kwestiami związanymi z ochroną środowiska, ochroną klimatu i przyjaznym funkcjonowaniem młodzieży akademickiej w szczególności z klimatem i otoczeniem - podkreślił Rektor UW, prof. dr hab. Alojzy R. Nowak.

Remigiusz Kopoczek, Dyrektor NCBR, odniósł się do rosyjskiej inwazji na Ukrainę stwierdzając, że wywołało to opinie, iż wysiłki związane z zielonym ładem będą ograniczone nawet na najbliższe kilkanaście lat.

- Polska i Unia Europejska chcą dziś jak najszybciej uniezależnić się od dostaw surowców ze Wschodu. A to wiąże się między innymi z poszukiwaniem nowatorskich rozwiązań i nowych dróg przechodzenia na nową, czystą energię. W NCBR przygotowujemy właśnie takie technologie.

WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA DLA ZIEMI

W panelu otwarcia dotyczącym międzynarodowej współpracy dla klimatu, moderowanym przez Zofię Wanat, Politico, udział wzięli goście polscy i zagraniczni, podkreślając konieczność międzynarodowego porozumienia.

- Dążymy do osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050 i mamy jasną ścieżkę dojścia do tego celu. Zamierzamy produkować energię głównie z OZE do roku 2040. Estonia i jej gospodarka przechodzi przez wielką zieloną transformację. O 72% ograniczyliśmy nasze emisje gazów cieplarnianych w porównaniu z rokiem 19990 i zamierzamy dalej iść w tym kierunku. Do 2030 zamierzamy generować 42% energii ze źródeł odnawialnych – zadeklarowała reprezentantka Estonii,Reet Ulm, Doradczyni ds. Międzynarodowej Polityki Klimatycznej w Ministerstwie Środowiska.

Christian Stenberg, Zastępca Stałego Sekretarza UE ds. Klimatu i Energii, Ministerstwo Klimatu, Energii i Gospodarki Komunalnej w Danii, stwierdził:

- Z naszej perspektywy nie ma dylematu między bezpieczeństwem energetycznym, a celami klimatycznymi z naszej perspektywy nie ma żadnego dylematu. Istnieją wspólne rozwiązania dla obu tych kwestii. Trzeba przyspieszyć Zieloną transformację, żeby osiągnąć niezależność energetyczną. I to przesłanie jest ważne dla całej Unii Europejskiej. Takie jest stanowisko Danii, która objęła przywództwo w Unii kilka tygodni temu.

Jadwiga Emilewicz, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Gospodarki Zeroemisyjnej i Europejskiego Zielonego Ładu, Sejm RP, przedstawiła polską perspektywę:

- Teraz postrzeganie tych zagadnień zmieniło się. Uświadomiliśmy sobie potrzebę bezpieczeństwa. Zmieniło się to zwłaszcza w Unii Europejskiej. Politycy europejscy zobaczyli perspektywę klimatyczną przez polskie okulary. Tak, musimy chronić ziemię. Tak, musimy myśleć głębiej na tematy klimatyczne i powinno to wynikać z naszego poczucia odpowiedzialności za planetę.

Maciej Golubiewski, Szef Gabinetu Komisarza ds. Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, Komisja Europejska:

- Zadaje się pytanie jak szybko możemy skalować produkcję z OZE w takim krótkim czasie. Przyglądamy się zobowiązaniom w ramach Fit for 55, ale te są raczej średnio i długofalowe. Krótkofalowo powinniśmy polegać na gazie, jak powiedzieli prezydent Biden i przewodnicząca von der Layen, ale należy przyjrzeć się źródłu tego surowca.

Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel Krajowy i Prezes Rady UN Global Compact Network Poland podkreślił niebezpieczeństwa płynące z aktualnego podziału źródeł energii:

- 81% z paliw kopalnych, tylko 8% z nuklearnej i 12% z OZE. Dlatego mówimy, że jesteśmy uzależnieni jako ludzkość od ropy, węgla i gazu. I dlatego musimy jak najszybciej uciec z tej pułapki.

Bartek Czyczerski, Senior Policy Manager, Europejski Okrągły Stół ds. Zmian Klimatu i Zrównoważonej Transformacji (ERCST) odniósł się do sytuacji wywołanej przez inwazję Rosji na Ukrainę:

- Niektóre państwa lepiej przygotowały się na sytuację. Na przykład Polska i Litwa są bliskie pełnego uniezależnienia się od energetyków z Rosji, ale po tym, jak działały inne państwa widać, że ocena zagrożenia była różna. Jesteśmy w dosyć trudnej sytuacji, ale jednak jestem optymistą w tym sensie, że ludzkość zawsze sobie poradzi, znajdzie nowe źródła energii.

MIĘDZYNARODOWY SZCZYT TOGETAIR 2022

W 2022 r. formuła wydarzenia rozszerzona została na poziom międzynarodowy, wzmacniając współpracę na linii Polska - kraje Trójmorza - Unia Europejska. Każdy dzień Szczytu rozpoczynał się panelem prowadzonym w języku angielskim, poświęconym globalnej i europejskiej tematyce.

Dowiedz się więcej:
Rada Programowa TOGETAIR
Agenda tematyczna TOGETAIR 2022

OBSERWUJ TOGETAIR na:
www https://togetair.eu/
Facebook https://www.facebook.com/TOGETAIR2022
Twitter https://twitter.com/togetair
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/togetair-2020
YouTube TOGETAIR1TOGETAIR2
Money.pl https://www.money.pl/sekcja/szczytklimatyczny/

DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚCIE Z NAMI: TOGETAIR 2022

PARTNER STRATEGICZNY: PKN ORLEN PARTNER GŁÓWNY: PGE GŁÓWNY PARTNER ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNY: Lasy Państwowe PARTNERZY ECO+: KGHM Polska Miedź, Bank Gospodarstwa Krajowego, McDonald’s, Grypa Żywiec, Microsoft, Polski Fundusz Rozwoju PARTNERZY ECO: Enea, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Lidl Polska, Agencja Rozwoju Przemysłu, ARP e-vehicles, T-mobile, VELUX, PWC, Fortum, Top Farms, Terra Nostra, Państwowy Instytut Geologiczny, NCBR PARTNERZY: PKO Bank Polski, LPP, BOŚ Bank, Saint Gobain, 3M, GPW, PAIH, Karmar, Eko Pak, Murapol, Danone, Żywiec Zdrój, Westinghouse, BOSCH, PKP Intercity, Polregio, Brother, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego, Hanton, Deloitte, Kross Rental, mLesing, Reloop, Stena Recycling, Rekopol, Lux Rad Nowoczesne Grzejniki, FPS, Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami, Red Snake, United, Koalicja Dbamy o wodę, IMGW PATNER ENERGETYCZNY Tauron PATRONAT HONOROWY: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki PATRONATY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO: Parlament Europejski, Komisja Europejska PATRONATY MINISTERSTW: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Finansów PATRONATY MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW: Świętokrzyskiego, Lubuskiego, Podkarpackiego, Mazowieckiego, Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego, Opolskiego, Śląskiego, Dolnośląskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Pomorskiego, Małopolskiego, Lubelskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Podlaskiego, Łódzkiego PATRONATY I PARTNERZY MERYTORYCZNI: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, PARP, Państwowa Agencja Atomistyki, govtech, Biuro Rzecznika MiŚP, UOKIK, Polskie Regiony, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, IMGW, American Chamber of Commerce in Poland, Business Center Club, green way, Powiat Pilski, Łazienki Królewskie, Clean Air Fund, Polski Alarm Smogowy, Program Czysta Polska, PSPA, PIME, Fundacja Republikańska, Francusko-Polska Izba Gospodarcza GŁÓWNY PARTNER ORGANIZACJI PRACODAWCÓW: Pracodawcy RP PATRONATY UCZELNI WYŻSZYCH: Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa, Akademia Górniczo-Hutnicza, Szkołą Główna Gospodarstwa Wiejskiego PARTNERZY MIĘDZYNARODOWI: eit Climate-KIC, UN Global Compact Network Poland, Business & Science Poland, American Chamber of Commerce in Poland, EurAtive.pl, Francusko-Polska Izba Gospodarcza GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY: Polsat, Polsat News, Interia, Zielona Interia GŁÓWNE PORTALE INTERNETOWE: Wirtualna Polska, money.pl GŁÓWNY PARTNER RADIOWY: PolskieRadio24.pl GŁÓWNY PARTNER BRANŻOWY: Energetyka24 PARTNERZY MEDIALNI: Polska Agencja Prasowa, Rzeczpospolita, Forbes, Polska Press, Audytorium17, RDC Radio Dla Ciebie, Polskie Radio Olsztyn, Polskie Radio Koszalin, Radio Opole, Polskie Radio Rzeszów, Radio Poznań, Biznes Alert, Teraz Środowisko, Wysokie Napięcie, Smog Lab, e-ciepło.pl, Pod Prąd, OZEON, Kapitał Polski, Ekologia.pl, EcoEkonomia.pl, Ekologia i Rynek, ekorynek.com, EkoGuru, Comparic.pl, BiznesTuba.pl, Business Hub, Business Magazine, Siła Nauki, SmartMe, Agencja Informacyjna GŁÓWNY PARTNER REKLAMY OOH: Clear Channel ORGANIZATORZY: Fundacja Czyste Powietrze, Fundacja Pozytywnych Idei PRODUCENT: Creative Harder Group

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Materiał oryginalny: Przeciwdziałanie zmiany klimatu i geopolityka - Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny Togetair 2022 - Dziennik Bałtycki

Wróć na nowiny24.pl Nowiny 24
Dodaj ogłoszenie