Głosowanie zakończone
Plebiscyt: PLEBISCYT EDUKACYJNY 2023

Wybieramy Przedszkole Roku

Serdecznie dziękujemy za nominację do nagrody w tegorocznej edycji Plebiscytu Edukacyjnego 2023 jest nam niezmiernie miło móc wziąć w nim udział.


Przedszkole Nr 14 im. Czytelników Życia Przemyskiego zlokalizowane jest w Przemyślu przy ul. Borelowskiego 9. Jest typową placówką osiedlową położoną w pobliżu rzeki San. Przedszkole powstało w 1986r. ze społecznych środków przekazanych przez zakłady pracy, instytucje, filatelistów i czytelników Życia Przemyskiego. Przedszkole ma trzy oddziały.


Placówka dba o wszechstronny o rozwój dziecka, poprzez realizację projektów edukacyjnych, udział w konkursach, przeglądach, organizację wycieczek, udział w seansach filmowych oraz spektaklach teatralnych, a także w licznych świętach nietypowych. Dużą uwagę zwraca się na poznawanie świata poprzez doświadczenia, obserwacje oraz wykorzystując aktywność twórczą dzieci. W pracy przedszkola skupiamy się również na rozwoju fizycznym prowadząc zajęcia na świeżym powietrzu oraz biorą udział w akcjach promujących zdrowy styl życia. Równie ważne w kształtowaniu naszych przedszkolaków jest zwracanie uwagi na ekologiczną postawę wobec świata, dlatego licznie organizujemy konkursy ekologiczne, pokazy mody ekologicznej oraz bierzemy udział w corocznej akcji "Sprzątanie Świata". Naszą mocną stroną jest współpraca z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym np.: Urzędem Miejskim w Przemyślu, Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną, Związkiem Sybiraków oraz służbami mundurowymi itp. Przedszkole aktywnie włącza się w akcje charytatywne tj.: zbieranie nakrętek, karmy dla zwierząt, Góra Grosza oraz różnorakie challenge. Już od najmłodszych lat przyczyniamy się do rozwijania postawy patriotyzmu wśród dzieci, biorąc udział w akcjach tj.: BOHATERON, "Szkoła do Hymnu" oraz organizując uroczyste akademie mające na celu przybliżenie dzieciom historii i tradycji Polski. Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola już od najmłodszych lat mają okazję spotkać przedstawicieli różnych, ciekawych zawodów.


Serdecznie zachęcamy do głosowania na naszą placówkę.____________


UWAGA! Ważna informacja dla

nominowanych do nagrody:

warto zadbać o swoją prezentację

w plebiscycie - można dodać zdjęcia

i opis lub zaktualizować dane


KLIKNIJ i EDYTUJ prezentację

____________


Czytaj więcej o plebiscycie

na www.nowiny24.pl/przedszkole-roku