Czy jesteś dobrym katolikiem?
    Czy jesteś dobrym katolikiem?