Stopnie służbowe w policji. Rozpoznasz je wszystkie na belkach?
    Stopnie służbowe w policji. Rozpoznasz je wszystkie na belkach?