Najbardziej na południe wysuniętą gminą w Polsce jest:

    Test o Bieszczadach. Sprawdź swoją wiedzę w Quizie Nowin

    Najbardziej na południe wysuniętą gminą w Polsce jest:
    wróć 1/12