W gminie Krasne odbyła się sesja nadzwyczajna. Dotyczyła podjęcia uchwały w sprawie włączenia sołectwa Malawa do Rzeszowa.

- Zdecydowana większość radnych jest temu przeciwna - informuje Wilhelm Woźniak, wójt gminy Krasne. - Na 15 radnych dziewięciu zagłosowało przeciwko połączeniu Malawy z Rzeszowem, czterech się wstrzymało, dwóch było za.

Wójt przypomina, że w referendum z 23 października 2016 roku ponad 70 procent mieszkańców Malawy było przeciwnych połączeniu z Rzeszowem. Frekwencja przekroczyła wtedy 50 procent osób uprawnionych do głosowania.

- Mieszkańcy Malawy wypowiedzieli się jednoznacznie, że nie chcą być włączeni do Rzeszowa- dodaje wójt. - Odpowiadali wówczas na dwa pytania. Jedno dotyczące połączenia całej gminy Krasne z Rzeszowem, a drugie przyłączenia sołectwa Malawa do Rzeszowa.

Ponownie 9 grudnia 2018 roku w Krasnem odbyło się referendum, które dotyczyło połączenia gminy ze stolicą Podkarpacia. Większość głosujących była przeciwna takiemu rozwiązaniu.

CZYTAJ TEŻ: Krasne nie chce łączyć się z Rzeszowem. Mamy wyniki referendum


POLECAMY RÓWNIEŻ: Kardiochirurg z Rzeszowa w trakcie operacji słucha rocka [ESPRESSO]