Ranking Aktywności Powiatów i Gmin dwie dekady rozwoju XXI wieku

Damian Wiertel
Damian Wiertel
Udostępnij:
Wraz z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym i Małopolskim Instytutem Gospodarczym, Nowiny i portal nowiny24.pl zapraszają do udziału w Rankingu Aktywności Powiatów i Gmin Podkarpacia. Przedstawienie Powiatów i Gmin w rankingu jest bezpłatne!

W Rankingu zaprezentujemy powiaty i gminy, które wykazały się największą aktywnością i gospodarnością, które inwestują, modernizują infrastrukturę drogową, kanalizacyjną czy też tworzą nowe miejsca do rekreacji dla mieszkańców.

Rozpoczynamy zbieranie danych od samorządów za 2000 i 2020 rok, tak, aby Ranking odzwierciedlał jak najpełniej dokonania wszystkich samorządów w ostatnim dwudziestoleciu. Dlatego jeszcze raz proszę o przekazywanie potrzebnych nam danych.
Zachęca dr Krzysztof Kaszuba, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Rzeszowie.

Ankiety wraz z zapowiedzią rankingu zostały skierowane do wszystkich urzędów tradycyjną droga pocztową. Można je również pobrać poniżej:

Obok Rankingu bazującego na danych za lata 2000 i 2020 (m.in. dochód ogółem na 1 mieszkańca, dochody własne na 1 mieszkańca, wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca, liczba gospodarstw rolnych, podmioty gospodarki narodowej na 10 tyś. ludności, produkcja sprzedana przemysłu na 1 mieszkańca, udział pracujących w ogólnej liczbie mieszkańców, przyrost naturalny na 1000 ludności, stopa bezrobocia rejestrowanego czy saldo migracji na 1000 ludności), zaprezentujemy także „Powiaty - Liderów

Podkarpacia dwóch dekad XXI wieku” w trzech kategoriach:

  • Lider Aktywności Gospodarczej Podkarpacia,
  • Lider Turystyki i Sportu Podkarpacia,
  • Kreator Kapitału Społecznego Podkarpacia.

Wyróżnimy również Gminy – Liderów Aktywności Gospodarczej w danym Powiecie.

Ranking zostanie zaprezentowany w połowie grudnia w specjalnym dodatku do Gazety Codziennej Nowiny oraz na portalu nowiny24.pl

Prosimy zatem o wypełnienie ankiety i przesłanie na adres: [email protected] lub [email protected]

Adres wysyłki tradycyjnym listem: Redakcja Nowin – Powiaty XXI wieku, 35-016 Rzeszów, ul. Kraszewskiego 2.
Na zgłoszenia czekamy do 6 grudnia 2021 r.

W przypadku pytań merytorycznych prosimy o kontakt z dr. Krzysztofem Kaszubą, tel. 601 864 771, kontakt z redakcją Nowin: Renata Tereszkiewicz-Mac, tel. 691 432 896, mail: [email protected] (pod ten adres prosimy też kierować prośby o przesłanie otwartej wersji ankiet).