Polska jest krajem, w którym pracodawcy wykazują wyższe niż w większości krajów w Europie i na świecie zapotrzebowanie na specjalistów i menedżerów. Bardzo wielu z nich nie musi się obawiać utraty pracy.

Takie wnioski wypływają z badania dynamiki zatrudnienia przeprowadzonego przez firmę Antal Global Snapshot.

 

Kogo potrzebują pracodawcy?

58% pracodawców w Polsce zadeklarowało zatrudnienie specjalistów i menedżerów w I kwartale 2012 roku, a 52 % ma takie plany na II kwartał. Antal International opublikował właśnie wyniki 11. edycji cyklicznego badania dynamiki zatrudnienia specjalistów i menedżerów Antal Global Snapshot. Raport prezentuje tendencje i prognozy zatrudnienia i zwalniania kadry średniego i wyższego szczebla w I i II kwartale 2012 roku.

 

Rzeczywistość dla specjalistów i menedżerów lepsza niż prognozy

W Polsce 58% pracodawców zadeklarowało, że rekrutowali specjalistów i menedżerów w I kwartale 2012 roku. W stosunku do ubiegłej edycji badania wskaźnik ten wzrósł o jeden procent. Natomiast w ciągu najbliższych 3 miesięcy plany zatrudnienia pracowników średniego i wyższego szczebla deklaruje 52% pracodawców w Polsce.

- Wyniki 11. edycji badania Antal Global Snapshot jasno pokazują, że przewidywania dotyczące spowolnienia gospodarczego okazały się przesadzone. Wpłynęły one na ostrożniejsze prognozy – trzy miesiące wcześniej 49% pracodawców deklarowało plany zatrudnienia w I kwartale – okazało się, że w rzeczywistości aż 58% przedsiębiorców podjęło procesy rekrutacyjne na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie – komentuje Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

 

Kto straci pracę?

Odsetek pracodawców zwalniających specjalistów i menedżerów utrzymuje się cały czas na niskim i stabilnym poziomie. Zwolnienia w I kwartale 2012 roku zadeklarowało 16% przedsiębiorców wobec 15% pod koniec ubiegłego roku. W najbliższych miesiącach zwolnienia przewiduje 15% pracodawców.

Tendencje w branżach

 

Do branż najbardziej dynamicznie zatrudniających specjalistów i menedżerów w I kwartale 2012 roku należą: Centra Finansowo-Księgowe (85%); Księgowość i Firmy Consultingowe (72%); Bankowość i Instytucje Finansowe (67%); Motoryzacja i Lotnictwo (65%); IT – Oprogramowanie i Usługi (63%), Ubezpieczenia (62%). Z kolei najwięcej pracodawców zwalniało specjalistów i menedżerów w I kwartale 2012 roku z branż: Farmacja (31%); Telekomunikacja (28%); Kancelarie Prawne (23%).

• Prognozy na II kwartał 2012 – najlepsze prognozy zatrudniania w II kwartale dotyczą branż: Centra Finansowo-Księgowe (74%); Księgowość i Firmy Consultingowe (70%); IT – Oprogramowanie i Usługi (60%). Nadal sytuacja ma być najtrudniejsza w branżach: Kancelarie Prawne (26%); Farmacja (23%); Telekomunikacja (25%). Zatrudnieni tu specjaliści i menedżerowie są najbardziej zagrożeni zwolnieniami.

 

Polskie firmy aktywnie poszukują kompetencji

Dobre wskaźniki dynamiki zatrudnienia specjalistów i menedżerów w Polsce, szczególnie na tle danych z 85 innych krajów, dają powody do optymistycznego spojrzenia w przyszłość. W rankingu krajów biorących udział w badaniu Antal Global Snapshot Polska zajęła 11. miejsce pod względem największej dynamiki zatrudniania w I kwartale.

- Warto zwrócić uwagę, że Polska należy nie tylko do krajów, gdzie pracodawcy najbardziej dynamicznie zatrudniają specjalistów i menedżerów, ale i odsetek pracodawców, którzy zwalniają jest korzystnie niski. Świadczy to o dużej stabilności polskiej gospodarki i potencjale do rozwoju. Naszego sąsiada, Słowację również charakteryzują optymistyczne wskaźniki dynamiki zatrudniania specjalistów i menedżerów, ale wskaźnik zwolnień wynosi już 46% - jest aż o 30% wyższy niż w Polsce. Takie wyniki pozwalają na stwierdzenie, że jesteśmy jedną z najbardziej konkurencyjnych gospodarek w Europie – komentuje Artur Skiba, dyrektor zarządzający Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Czytaj również Praca w Niemczech kusi polskich specjalistow