Realizacja projektu pt. „Praktyki zawodowe - dobra inwestycja w przyszłość”

Artykuł sponsorowany
Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli kończy realizacje projektu pt. „Praktyki zawodowe - dobra inwestycja w przyszłość” o numerze POWERVET-2018-1-PL01-KA102-047863 w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Projekt „Praktyki zawodowe - dobra inwestycja w przyszłość” przeznaczony był dla 74uczniów Technikum oraz 8 nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki, mieszczącego się przy ul. 1- go Sierpnia 26 w Stalowej Woli, w województwie podkarpackim. Do udziału w działaniach w zakresie mobilności dotyczących sektora kształcenia i szkolenia zawodowego zostali wybrani uczestnicy, uczący się w zawodach: technik cyfrowych procesów graficznych, technik logistyk, technik eksploatacji portów i terminali, technik geodeta.
W okresie realizacji projektu od 31.12.2018 - 30.03.2019 r. zostało zorganizowanych 4 wyjazdy. Z uczniami pojechało dwoje opiekunów. Staże odbyły się u zagranicznych partnerów w Hiszpanii – w szkole i firmach w miejscowości Sewilla.

Głównym celem projektu było praktyczne doskonalenie kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczniów, zgodnie z wymogami regionalnego i europejskiego rynku, zdobycie doświadczeń zawodowych w nowym środowisku, podniesienie jakości wykonywanej pracy oraz odnalezienie się na międzynarodowym rynku pracy.

Uczestnicy projektu zostali wcześniej zapoznani z ogólnym celami projektu, którym było zapewnienie łatwiejszego uznawania umiejętności i kwalifikacji w poszczególnych krajach i poza ich granicami, co umożliwiło sprawne reagowanie na nowe zjawiska , takie jak umiędzynarodowienie edukacji i coraz częstsze stosowanie cyfrowych narzędzi edukacyjnych oraz wspieranie tworzenia elastycznych ścieżek kształcenia zgodnych z potrzebami i celami osób uczących się przez całe życie.

Uczestnicy zdobyli certyfikaty, które będą ważnymi dokumentami potwierdzającymi nabycie nowych umiejętności i doświadczeń zawodowych, poszerzenia kompetencji językowych i umiejętności z zakresu tematyki praktyk np. tworzenie stron internetowych, sterowanie pracą portu, pomiary geodezyjne przy użyciu drona, obsługa programów logistycznych.

Uczniowie nie mówią Hiszpanii „adios” i my jako szkoła też nie, bo przed nami realizacja następnych projektów. Koordynatorzy projektu :Artur Wróblewski i Jakub Bożek

„Praktyki zawodowe -dobra inwestycja w przyszłość”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dodaj ogłoszenie