Rolnicy na Podkarpaciu spisali się na medal w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Pomogli im w tym samorządowcy

Artykuł sponsorowany GUS
02.04.2016 saspowrolnik orze ziemie traktoremfot. wojciech matusik / polska press
02.04.2016 saspowrolnik orze ziemie traktoremfot. wojciech matusik / polska press Wojciech Matusik / Polska Press
Zakończył się, trwający 3 miesiące, Powszechny Spis Rolny 2020. Od 1 września do 30 listopada na Podkarpaciu i w całej Polsce przeprowadzono największe i najważniejsze badanie rolnictwa, którego wyniki posłużą do kreowania programów rozwojowych rolnictwa i obszarów wiejskich.

W woj. podkarpackim obowiązkowi spisowemu podlegało 138 tysięcy gospodarstw rolnych i co najważniejsze blisko 100 procent z nich wzięło udział w spisie. Na 160 podkarpackich gmin (miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich) w 77 spisało się 100 procent rolników. W kolejnych 16. gminach spisało się 99,9 proc. rolników, a w następnych 8 gminach spisało się 99,8 proc. gospodarzy. Tylko w 18 gminach rolnicy, którzy się nie spisali stanowili więcej niż 1 proc.

Zebrane w Powszechnym Spisie Rolnym dane, pozwolą na szeroką analizę zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich lat. Na ich podstawie będą mogły powstawać nowe projekty rozwojowe dla polskich rolników i terenów wiejskich uwzględniające także specyfikę rozdrobnionego podkarpackiego rolnictwa. Większość naszych gospodarzy spisała się telefonicznie lub przez Internet. Z wieloma rolnikami bezpośredni kontakt mieli rachmistrzowie spisowi.

„Nowiny“ wspólnie z Urzędem Statystycznym w Rzeszowie prowadziły ranking gmin, w których największy odsetek rolników spisał się przez Internet. Najlepsze gminy uhonorujemy, na specjalnej, wirtualnej gali, statuetkami „Izydor”(patron rolników i ludzi ciężko pracujących).

Gmina Cisna

W kategorii I - gmin wiejskich o liczbie gospodarstw do spisu poniżej 800 - pierwsze miejsce zajęła bieszczadzka gmina Cisna z wynikiem 71,2 proc.

- Jesteśmy tym rezultatem pozytywnie zaskoczeni, bo Internet w naszej gminie działa przeciętnie. Świadczy to bardzo dobrze o naszych rolnikach, którzy, jak widać, wcale nie są wykluczeni cyfrowo i którzy odpowiedzialnie podeszli do obowiązku podania potrzebnych danych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego

- podkreśla Małgorzata Gucwa, sekretarz gminy Cisna.

Gmina Czudec

W kategorii II - gminy wiejskie o liczbie gospodarstw do spisu powyżej 800 - 1. miejsce zajęła gmina Czudec z wynikiem 33,3 proc.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że w rankingu gmin utrzymaliśmy pierwsze miejsce. Rywalizacja trwała do ostatnich godzin - mówi Andrzej Ślipski, wójt gminy Czudec. - Jeszcze przed rozpoczęciem spisu rolnego we wszystkich sołectwach naszej gminy odbywały się spotkania na temat funduszy sołeckich. Przy okazji informowałem rolników, że spis powszechny się odbędzie i obowiązkiem każdego rolnika jest wziąć w nim udział, najlepiej przez internet.

Przeworsk

- Zajęcie przez Przeworsk I miejsca w III kategorii - gminy miejskie i miejsko-wiejskie o liczbie gospodarstw do spisu poniżej 1000 - z udziałem samopisu z wynikiem 32,1 procent jest to dla nas wszystkich mieszkańców miłym zaskoczeniem - mówi Leszek Kisiel, burmistrz Przeworska, pełniący w czasie spisu funkcję Gminnego Komisarza Spisowego. - To zasługa naszych rolników. Spisali się na medal i udowodnili, że są rolnikami na miarę XXI wieku - dodaje burmistrz.

Rzeszów

Rzeszów w kategorii IV - gminy miejskie i miejsko-wiejskie o liczbie gospodarstw do spisu powyżej 1000 - zajął 1. miejsce z wynikiem 31,5 proc.

- Jest nam miło, że nasi rolnicy, spisując się przez Internet, zajęli w swej kategorii pierwsze miejsce. Stolica Podkarpacia wciąż powiększa się, poprzez przyłączanie kolejnych obszarów, które mają gównie rolniczy charakter - mówi Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa. - Ważne jest, że rolnicy, których gospodarstwa rolne znajdują się w granicach administracyjnych miasta, mają taką samą możliwość modernizacji i unowocześniania swoich gospodarstw, korzystając ze środków unijnych oraz z dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych, czy zwrotu podatku akcyzowego, jak rolnicy z obszarów wiejskich - dodaje prezydent Rzeszowa.

Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, wojewódzki komisarz spisowy:

Powszechny Spis Rolny to największe przedsięwzięcie statystyki publicznej, dotyczące polskiego rolnictwa. Uzyskane dane stworzą bazę informacyjną niezbędną do analiz i opracowania programów wsparcia. Pełne zaangażowanie rachmistrzów i przedstawicieli samorządów pozwoliło na niezwykle sprawną realizację przedsięwzięcia. Nasze województwo po raz kolejny spisało się na medal!

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na Podkarpaciu. Doceniam nie tylko ogromne zaangażowanie w prace spisowe, ale też wszelkie działania, które miały na celu zachęcanie do sprawnego spisywania się przez Internet. W dobie pandemii było to niezwykle istotne. Szczególnie dziękuję naszym rolnikom za wzorowe wypełnienie obowiązku spisowego.

Gratuluję gminom, które zwyciężyły w rankingu zorganizowanym przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie i Gazetę Codzienną „Nowiny“ - sprawne działania przyniosły stuprocentowe wykonanie zadania.

Dodaj ogłoszenie