Rzeszów ma duże szanse otrzymać miliony złotych na inwestycje rozwijające ekologiczną komunikację. Plany obejmują rozbudowę Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportu Miejskiego, utworzenie Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego i zakup elektrycznych autobusów.

Dzięki 1,5 mld zł z Programu Polska Wschodnia Rzeszów, Białystok, Kielce, Lublin i Olsztyn mają szanse na realizację w sumie 14 inwestycji rozwijających ekologiczną komunikację miejską. Łączna wartość tych inwestycji komunikacyjnych to 2,1 mld zł.

– Ministerstwu Rozwoju bardzo zależy na tym by mieszkańcy: Rzeszowa, Kielc, Lublina, Olsztyna oraz Białegostoku mogli jak najszybciej skorzystać z efektów inwestycji w zrównoważony transport miejski - zapewnia wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Wnioski o dofinansowanie wszystkich projektów zostały już złożone. W jakiej wielkości będą to dotacje oraz kiedy Rzeszów je otrzyma dziś jeszcze nie wiadomo.

- Mamy już umowę o dofinansowanie pierwszego projektu miasta Olsztyna. W przypadku pozostałych 13 inwestycji samorządy zmobilizowały się i zgodnie z terminem – do końca 2016 r. – zgłosiły swoje projekty. Jednak to wyłącznie od jakości złożonych do PARP dokumentów będzie zależał dalszy sukces planowanych inwestycji - wyjaśnia wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Rzeszów planuje sukcesywną rozbudowę Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportu Miejskiego (RIST) o kolejne moduły i funkcjonalności. W planach władze miasta mają również utworzenie Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego (RCK).

RCK obejmie zagospodarowanie terenów miejskich pomiędzy obecnym dworcem PKP i PKS. Planowane jest tam wprowadzenie dalszych ułatwień dla komunikacji miejskiej w celu ułatwienia przesiadek pomiędzy środkami komunikacji dalekobieżnej i miejskiej. Ponadto do miejskiej floty autobusowej zostaną włączone pojazdy elektryczne.

– Inwestycje w ekologiczny transport miejski to jeden z priorytetów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Tym samym POPW stwarza szanse polskim producentom taboru, do zaoferowania samorządom innowacyjnych produktów np. autobusów elektrycznych - dodaje wiceminister rozwoju.